První železniční mosty z předpjatého betonu a jejich současný stav

    Na programu 78. TČ, pořádaného o.p. ČSSI – Praha ve spolupráci s o.k. ČKAIT, byla přednáška o prvních železničních mostech z předpjatého betonu, kterou odborně garantoval pan Ing.Karel Dahinter, CSc. Úvodní informace se týkala vývoje předpjatého betonu, na jehož počátcích stál v ĆSR ing. Pacholík. Účastníci byly pak podrobně informováni o konstrukčních systémech prvních mostů ( viz příloha). Stav mostů byl dokumentován na fotografiích, které pořídili správci mostů v nedávné době. Navíc proti zadání přednášky byli účastníci seznámeni s významnými mosty, které byly postaveny, resp. jsou ve výstavbě na vysokorychlostních tratích v Německu . Zavěrem přišla na pořad i informace o současném trendu v konstrukčním systému velkých mostů – integrální a semiintegrální ( resp. „ integrované“) mosty. Pozn: Technický čtvrtek se shodou okolností časově téměř ztotožnil s datem 130. výročí narození architekta Pavla Janáka ( 12.3.1882), jehož přínos pro mostní stavitelství lektor stručně zhodnotil . V té souvislosti bylo zmíněno i 100-té výročí dokončení Hlávkova mostu v Praze ( 1909-1912). Příloha: dle textu Jiří Hájek.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky