Setkání s osobností stavitelství roku 2012 a předání cen strudentům pražských SPŠS

Stalo se již pravidlem, že pražská oblastní pobočka organizuje vždy v prosinci setkání s osobností stavitelství příslušného roku. Letošní rok nebyl výjimkou a k setkání s panem ing. Vladimírem Veselým došlo ve čtvrtek dne 13. prosince v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

V úvodní části programu byli vyhlášení vítězové soutěže mezi pražskými SPŠS na téma „Využití plochého skla ve stavebnictví" (1. cena – Maximilian Lipovský, 2. cena – Martin Šebek, 3. Cena – Jan Poslušný a Jan Holub) Vítěz převzal odměnu z rukou Ing.Veselého, další dvě odměny předal zástupce o.p. ČSSI- Praha a vedoucí poroty.

Účastníci setkání, převážně studenti SPŠS Josefa Gočára, byli o osobnosti stavebnictví v úvodu informování krátkou presentací obrázků a textů z její praxe a odborného vývoje.

Ing. Veselý sám pak podal souhrnnou informaci o svém studiu, nástupu do praxe a dalších událostech a osudech, které se prakticky kryly s vývojem projektové organizace PRAGOPROJEKT. Zmínil osobnost Ing. Tvrzníka a jeho význam jak pro poměrně velkou účast československých specialistů v Iráku, tak pro získání prostředků k přestavbě areálu Ryšánka jako nového moderního působiště Pragoprojektu. Významná část přednášky byla také věnována působení Pragoprojektu jako v podstatě nositeli tvorby technické politiky pro obor dopravně-inženýrského stavitelství ČSR.

Logicky s tím souvisela i informace o jeho zkušenostech jako zakládajícího člena České asociace konzultačních inženýrů, kde v současné době působí jako vicepresident.

Nebyla opomenuta ani jeho činnost ve Sdružení pro výstavbu silnic, kde je nyní jedním z místopředsedů jako vedoucí střediska technické asistence společnosti Pragoprojekt; tato společnost zajišťuje pro Sdružení na smluvním základě funkci sekretariátu.

Diskuze se týkala jednak současných problémů, např. rozvoje dopravní infrastruktury, podmínek veřejných soutěží, „bezpečné ceny", přípravy na rekonstrukci a rozšíření dálnice D1 apod., jednak ale i sportovních aktivit a soukromých poznatků Ing. Veselého, zejména z jeho působení v Iráku.

Časový limit 2 hodin pro toto setkání nestačil, nicméně účastníci odměnili pana Ing. Veselého potleskem a o. p. ČSSI Praha pak publikací „Inženýrské stavby zemí visegradské čtyřky". Všichni se rozešli obohacení o poznatky a zkušenosti osoby, kterou SIA – Rada výstavby jmenovala osobností stavitelství roku 2012.

O.p. ČSSI - Praha i tímto děkuje Ing. Veselému za vstřícný přístup k přípravě tohoto setkání a ještě jednou blahopřeje k získání titulu.

Autor: Ing. Jiří Hájek, předseda o.p. ČSSI - Praha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky