TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2013

Dne 8. ledna 2013 pořádal Český svaz stavebních inženýrů - oblastní pobočka Praha ve spolupráci s Českou komorou stavebních inženýrů a techniků již tradiční Tříkrálový koncert. Opět jsme se sešli v budově Akademie věd České republiky na Národní Třídě v Praze na prahu nového roku, abychom si popřáli všechno dobré, a abychom po novoročním přípitku začali nový rok krásným kulturním zážitkem, tedy poslechem několika mistrovských děl Antonína Dvořáka, Ludwiga van Beethovena, Petra Iljiče Čajkovského, Camille Saint-Saënse a Astora Piazzolly.

trio_studentek_HAMU

Díla nám mistrovsky předvedly půvabné studentky HAMU:

Kateřina Ochmanová - klavír

Ester Kabátová - housle

Kateřina Blahová - violoncello

Součástí příjemného večera byla již tradičně sbírka na dobročinné účely. Tento rok podpořili účastníci koncertu celkovou částkou 4700,- Kč charitativní křesťanskou činnost Vojenského špitálního řádu Svatého Lazara Jeruzalémského Českého velkopřevorství (odkaz zde). Peníze ze sbírky podpoří Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařanech, část bude použita na mezinárodní humanitární aktivitu řádu na zajištění pitné vody pro uprchlické tábory v Africe.

Je dobře, že se i v dnešní překotné, nejisté a uspěchané době dokážeme na chvíli zastavit, vzájemně se vyslechnout a nezištně přispět potřebným na dobrou věc.

Letošní koncert na prahu nového roku se opravdu podařil. Dík patří všem, kdo se o to zasloužili, dík patří rovněž všem dárcům, kteří přispěli na dobročinné účely Vojenského špitálního řádu Sv. Lazara.

 

9.1.2013 zapsal Ing. Milan Čejka

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky