Zpráva o exkurzi OP ČSSI Praha na Trojský most

Pražská o.p. ČSSI potřetí na staveništi mostu přes Vltavu v Troji

O.p. ČSSI – Praha uspořádala pro své členy a členy o.k. ČKAIT dne 21. 6. 2012 exkurzi na staveniště mostu přes Vltavu v Troji. Stalo se tak  právě v době, kdy na stavbě byla dokončena betonáž spřahovací desky mostovky a kdy vrcholí přípravné práce na montáž ocelového oblouku. Účastníci byly nejprve seznámeni s variantami řešení v přípravě stavby a vizualizací výsledného postupu. Následovala prohlídka staveniště s podrobným výkladem, jak je patrno z přiložené fotodokumentace.

Nelze se nezmínit, že všichni účastníci byly při zahájení exkurze před vstupem na staveniště seznámení se základními povinnostmi, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pražská pobočka děkuje společnosti METROSTAV, a.s. a  jmenovitě vedení stavby (vč. vedoucího přípravy)  za umožnění prohlídky staveniště i za zasvěcený odborný výklad včetně odpovědí na občas dotěrné otázky. 

A jako každý rok i letos následovala červnová „ zahradní slavnost“ v příjemném prostředí restaurace „ Castle Residence“. Zúčastnila se převážná většina účastníků exkurze i další členové, někteří i s rodinnými příslušníky. K dobré pohodě přispěla i hudební skupina.  

Presentace_SSI_-Exkurze_Troja_21.6.2012o.pdf

 

V Praze dne 25. 6.2012

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky