Zpráva o semináři

"Vady zjevné a skryté z pohledu soudního znalce"

Na všeobecnou žádost z řad členské základny uspořádala pražská o.p. v únoru 2015 seminář na téma v úvodu uvedené. Jako lektora se podařilo získat soudního znalce v oboru pana doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc. Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání IC ČKAIT.

Účastníci byly podrobně seznámeni s členěním závad na objektech pozemního stavitelství, zejména obytných budov, a s příčinami vad. Jednotlivé případy byly dokumentovány na fotografiích nebo doplněny grafickými schématy. Byly uvedeny i příklady vad způsobených porušením pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Osnova přednášky je v příloze.

Na závěr se patří poděkovat lektorovi za zajímavou přednášku, které poslouží zejména dodavatelům předmětných staveb k předcházení nedostatků a tedy ke zvýšení kvality stavebního díla.

Osnovu přednášky doc. Ing. Kupilíka, přednesenou dne 12.02.2015 najdete ZDE.

 

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky