zpráva z 91. Technického čtvrtku na téma

Zkušenosti s využíváním normy TN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

Pražská oblastní pobočka ČSSI uspořádala na obecnou žádost ze strany projektantů a dodavatelů seminář (říznou diskuzi) na téma „ Zkušenosti s aplikací normy Tepelná ochrana budov- část 2. Požadavky".

Seminář řídil člen výboru o.p. ČSSI Praha Ing. Ivan Hačkajlo. Souhrnnou informaci o normě a okolnostech jejího schválení a úpravy přednesl Ing. Jaroslav Šafránek. Do diskuze výrazně přispěli Ing. Václav Mach a dále doc. Ing. Svoboda odbornými komentáři k dotazům z diskuze.

Diskuzní připomínky z řad účastníků se jednak týkaly požadavku na vysvětlení, jakým způsobem došlo k novele normy, jednak nesrovnalosti v normě při posuzování okna jako výrobku a okna jako součásti stavby ( výplně okenního otvoru) a dalších. Otázka z řad projektantů „Jak tedy máme v současném stavu postupovat a čím se řídit?" nebyla ojedinělá.

Diskuze v závěru vyústila do doporučení, aby ČSSI inicioval revizi předmětné normy a zasadil se o urychlenou nápravu.

Výbor o.p. ČSSI Praha vzal tento požadavek na vědomí a předloží ho k posouzení Presidiu ČSSI.

Zaznamenal: Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky