Soutěžní přehlídka studentských prací JČ stavebních škol

PRESTA STUDENT 2020-2022


VI. SOUTĚŽNÍ  PŘEHLÍDKU  PROJEKTŮ STUDENTŮ JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH  ŠKOL

DOKONČENÝCH V LETECH 2020- 2022

vyhlašuje

Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka České Budějovice (ČSSI)

ve spolupráci s:            

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě OK ČB (ČKAIT)

Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE)

Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni (VOŠ a SPŠ Volyně)

Střední průmyslovou školou stavební v Českých Budějovicích (SPŠ ČB)

Střední průmyslovou školou strojní a stavební v Táboře (SPŠ SAS Tábor)

a Jihočeským krajem (JK)

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

PŘIHLÁŠKA

TECHNICKÁ PRŮVODKA

MANUAL

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky