Adventní setkání

Tradiční adventní setkání v roce 2003 uspořádal ČSSI a ČKAIT dne 4. prosince v Táboře.

Bylo zahájeno prohlídkou poutního místa barokního kláštera s kostelem Panny Marie v Klokotech s odborným výkladem, zaměřeným na historii a současné i dřívější stavební úpravy a na restaurátorské práce v objektech.

Město Tábor založené v roce 1420 má historické jádro s mnoha národními kulturními památkami a je městskou památkovou reservací. V Gotickém sále radnice proběhlo setkání účastníků se zástupci města. Gotický sál patří k největším sálům doby jeho vzniku. Radnice je novogoticky upravena v roce 1878 a je využita pro expozici Husitského muzea. Odborný výklad nám poskytl informace o vlastním objektu i o historii města. Podvečerní procházka vedla úzkými uličkami historického jádra města přes náměstí Mikoláše z Husi, Bechyňskou branou hradu Kotnov, po Parkánech kolem kostela sv.Jakuba a rekonstruovaných objektů bývalého pivovaru s pěknými výhledy na Klokoty a do údolí řeky Lužnice. Ti kteří nešli na procházku, navštívili výstavu betlémů a důkladněji si prohlédli svátečně osvětlené náměstí, pomník Jana Žižky, renesanční kašnu, případně historické domy a dominantní gotický kostel. V tomto kostele Proměnění Páně na hoře Tábor přednesli táborští hudebníci varhanní koncert.

Závěr setkání v příjemném prostředí restaurace Beseda umožnil 50 účastníkům srdečné zhodnocení uplynulého roku všemi, kteří se rádi setkávají a mají si co říci, ať už jsou témata ze stavebních profesí, či jiná.

Poděkování za vzorně zajištěnou akci si zaslouží starosta Tábora Ing.Dědič a zejména garanti akce Ing. Milena Honzáková a Ing. Bohumil Kujal.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky