Diskusní večer - systém celoživotního vzdělávání ČKAIT

Dne 12.6.2003 se uskutečnil v salonku restaurace Metropol. Přítomen byl Doc.Antonín, Pokorný, CSc. který je členem řídící komise CŽV. Akce měla za účel dohodnout názor oblasti na hodnocení zkušebního cyklu CŽV a na orientaci budoucího systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, který bude přednesen na celostátní konferenci o CŽV v Hradci Králové.

K účasti na konferenci dne 15.10.2003 je možno se přihlásit: do 30.9.2003 v kanceláři ČKAIT. Doprava bude zajišťována společně.

Ing. Jiří Schandl

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky