Exkurze Provance 2003

Exkurze se uskutečnila ve dnech 18.-28.září 2003 po trase Č.Budějovice-Kitzbühl - Innsbruck-Konstanz- Schafhausen - Zürich - Interlaken - Vevey - Chamonix - Grenoble - Avignon - Nimes - Arles - Aix en Provence - Marseille- Grand Canyon du Verdon - Nice - Monaco - Milano - Bolzano - Cortina de Ampezzo- Č.Budějovice.

Služby zajistila cestovní kancelář Jihotrans České Budějovice hotelbusem, v němž jsou zajištěny noclehy i stravování v úrovni plné penze. Počet účastníků 18.

Při průjezdu Rakouska, Švýcarska a Německa jsme měli možnost shlédnout rozsáhlé rekonstrukce na silnici Innsbruck - Feldkirch s výstavbou nových tunelů (pokračování ve výstavbě dálnice), při průjezdu po jižním břehu Bodamského jezera netradiční uspořádání okružních křižovatek s přírodními či uměleckými artefakty v jejich středu, malebné vesničky s tradiční venkovskou architekturou Švýcarska. Prohlídka města Konstanz s Husovým domem, Ostrovním hotelem přestavěným z dominikánského kláštera z r.1236, kupeckým domem zvaným Koncil, upraveným pro společenské účely - tyto objekty jsou spojené s pobytem a odsouzením M.J.Husa. Atrakcí je provoz vzducholodí nad Bodamským jezerem (působiště a pomník hraběte Zeppelina). Rýnské vodopády u Schaffhausen jsou velkolepou podívanou obklopenou moderní architekturou městské zástavby a smělými konstrukcemi mostů přes Rýn. Spádu vodopádů 24 m, zvýšeného jezem regulujícím hladinu a průtok je využito k výrobě el. energie. Hlavní město Švýcarska Zürich se jeví jako příjemné velkoměsto, orientované na kulturní a kongresové aktivity. Významné jsou rozsáhlé veřejné prostory na břehu Zürichsee, využívané k zábavě a odpočinku a které jsou vybaveny množstvím drobné sochařské výzdoby. V Luzernu jsme viděli obnovený Kapličkový most z r.1333, nádraží jako dopravní a společenské centrum města, novou budovu kongresového centra. Interlaken je moderně koncipovaná rekreační oblast s infrastrukturou orientovanou jak na letní tak i na zimní provoz. Je východiskem do horské oblasti Jungfrau, kde jsme využili zubačkové dráhy na Kleine Scheidegg. Rozsáhlé je využití lanovek na okolní vrcholy pro paraglaiding. Další trasa vedla oblastí s využitím vodních toků pro zásobování vodou a využití vodní energie do Vevey. Toto mondénní město na břehu Ženevského jezera s rozsáhlou nábřežní promenádou, sochou Chaplina a moderní správní budovou společnosti Nestlé je stavebně propojeno s Motreaux - městem hudebních festivalů. Martigni je významná dopravní křižovatka s dobrým technickým řešením silničního křížení, v sousedství je přehrada pro využití vodní energie Mauvoisin vysoká 240 m, patřící k nejvyšším v Evropě.

Francie se představila městem Chamonix s lanovkou na Aiguille di Midi (3842 m/m) a Le Brevent (2525 m/m) s konstrukcí koncových stanic lanovek jako konzoly vystupující ze svislé skály, stavěné v nepřístupných místech. V Albertville jsme shlédli infrastrukturu pro zimní olympijské hry. Grenoble je příjemné velkoměsto s rozsáhlou výstavbou nových sídlišť v zeleni. Architektonicky pozoruhodné jsou stavby pro zimní sporty: zimní stadion a sportovní hala pro 12000 diváků.

Klenotem středověké výstavby je Avignon. Vedle Papežského paláce je zde zbytek mostu z r.1188. Tradice římských mostařů se udržela ve Francii, kde vznikaly od 12.stol. velké kamenné mosty. K nim patří most přes Rhonu v Avignonu nazvaný dle jeho stavitele Pont Saint Benezet. Benezet vstoupil do mnišského řádu Benediktinů a založil Mostní bratrstvo, které v r.1177 stavbu zahájilo. Most měl délku téměř 1 km a 18 oblouků eliptického tvaru o rozpětí až 33 m. Po několika opravách byl most v provozu do r.1602, kdy při povodni se několik kleneb zřítilo a zůstaly zachovány jen 4. V r.1333 povolal pražský arcibiskup člena avignonského bratrstva do Roudnice n/L., aby postavil most přes Labe. Roudnický most byl zničen ve 30leté válce a poslední zachovaný oblouk byl zbořen v r.1908.

Dalším cílem byly akvadukt Pont du Gard, akvadukt v Arles a akvadukt v Marseille. Nejhezčí ze zachovalých římských akvaduktů Pont du Gard z r. 50 př.Kr. přiváděl do města Nimes vodu z řeky vzdálené 50 km. Akvadukt je vysoký 50 m, má 3 patra kleneb a délku 269 m. Sloužil ještě do r.1600, kdy byl definitivně vyřazen z provozu. Akvadukt v Arles měl původní délku 75 km a dodnes je zachován úsek dlouhý 4 km. Prohlídka antických staveb v Arles se neuskutečnila pro přívalový déšť, který zatopil dálniční a silniční podjezdy a některé ulice, takže město bylo neprůjezdné. V Nimes jsou dvě významné památky z římské doby - nejlépe zachovaná oválná aréna o rozměrech 133x101m, s 34 schodišti a s kapacitou 24 tis. diváků a Čtvercový dům - římský chrám z 1.stol.př.Kr., který se stal vzorem pro pozdější výstavbu pařížského Madeleine. Aix en Provence bylo v 17. a 18.stol. hospodářským a správním centrem a z té doby je zachovaná architektura města. Dnes je městem převážně universitním. Katedrála je významná postupnou výstavbou z 5.až 17.stol., kde jsou souběžné lodě různých stavebních slohů. Marseille je druhým největší přístavem Francie. Charakteristická je Le Corbusierová výstavba z poloviny 20.století a Velká katedrála - jedna z největších s délkou 140 m, postavená v pol. 19.stol. v byzantském slohu.

Při průjezdu kopcovitou oblastí Provence s krasovými a dalšími zajímavými geologickými projevy ke Grand Canyonu du Verdon jsme shlédli typické vnitrozemí Provence, přehradní nádrž řeky Verdon - jezero Ste Croix, skalní vesnici Mustiers. Město Toulon s objekty vojenského námořnictva a Nice s Anglickou kolonádou charakterizují azurové pobřeží. V Nice je zajímavé dopravní řešení rušného turistického centra s podzemními trasami silnic pod ulicemi města, technicky zajímavé a významné stavby kongresového centra. V Monaku je k vidění moderní architektura a netypická dopravní řešení.

Italská část exkurze byla poznamenána lesním požárem, v jehož důsledku byla naše trasa odkloněna do pobřežních vesniček, kde jsme sledovali hašení požáru pomocí hydroplánů. V důsledku zdržení odpadla návštěva města Milano. V oblasti Dolomitů jsme navštívili Bolzano - středisko jižních Tyrol s moderní výstavbou a vkusně obnoveným historickým jádrem s množstvím drobné architektury. Na závěr jsme absolvovali turistiku v horských oblastech Pordoi Pass, Cortina d Ampezzo, jezero Misurina s horskou silnicí k Tre Cime, vše za překrásného slunného počasí.

Stanovený program exkurze byl dodržen a odborné poznatky na stavbách od dob římských po současnost, získané v turisticky zajímavých oblastech, jsou přínosem pro všechny účastníky.

Ing.Jiří Schandl

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky