Přestavba nádraží Linz

Dne 16.5.2003 navštívili zástupci ČKAIT Č.Budějovice ing.Jiří Schandl, ing.Chromý, místopředseda ČKAIT Praha ing.Plička a tlumočník ing.Chundela na pozvání firmy EDIKT Č.Budějovice staveniště přestavby nádraží v Linci.

Akce se stává ze 3 částí, a to přestavba nádraží, správní budova zemské vlády a tramvajová smyčka, jejichž výstavba probíhá relativně samostatně, avšak je časově i věcně koordinována.
Přestavba nádraží: původní nádražní budova z roku cca 1890 byla v roce 1945 prakticky celá zničena bombardováním a byla obnovena jen pro nezbytný funkční rozsah. Nová budova (největšího nádraží v Rakousku) řeší jak problematiku drážní, tak i napojení na ostatní dopravní systémy města. Součástí stavby je též modernizace kolejiště, dep a nástupišť.

Správní budova zemské vlády má soustředit aparát cca 1800 osob rozptýlený dnes v několika desítkách objektů v Linci. Součástí objektu jsou též prostory pro veřejné služby, mj. i autobusové nádraží. Budova je rozestavěná, je dokončena hrubá stavba.

Tramvajová smyčka řeší zaústění všech tramvajových linek do prostoru nádražního terminálu, čímž se vytváří přímé propojení městské hromadné dopravy, železniční a autobusové dopravy v jednom prostoru.

Součástí výstavby jsou též úpravy komunikací a parkovních ploch.

Projektové řešení je zpracováno pro podstatně větší rozsah výstavby, zejména nádražní budovy, než bude z finančních důvodů realizováno. Rozpočtový náklad všech tří akcí (po redukci) činí cca 270 mil.Euro, tj. cca 9 mld.Kč. Doba výstavby poslední etapy je od 19.5.2003 do konce roku 2004. V sousední budově zemské vlády je informační centrum. Staveniště navštívíme v rámci exkurze Ekologická výstavba-zkušenosti z Horního Rakouska dne 7.října 2003.

 

Ing. Jiří Schandl

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky