ZPRAVODAJ číslo 3 - květen 2012

VÝZVA

  1. 1) k zaslání e-mailové adresy členů ČKAIT na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a členů ČSSI na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  2. 2) k úhradě členského příspěvku členů ČSSI v kanceláři nebo na účet 3802603544/0600 ve výši 700 KČ (var.s.=RČ)

 

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

17.5.2012 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMŮ
Seminář se uskuteční (v rámci Hobby) od 13.hod. na Výstavišti Č. Budějovice v přednáškovém sále haly „Z“ a bude zaměřen na technická řešení problematiky při rekonstrukci a modernizaci domů. Poskytne širší pohled, který zahrnuje nejen stavební práce na objektech – obvodové zdivo, výplně otvorů, podlahy, stropy a střechy, ale i vnitřní zařízení – vytápění, rozvody vody a elektriky. Přinese návod, jak řešit obvyklé otázky, které nutně vznikají při rekonstrukci různě starých stávajících objektů, zejména staveb pro bydlení. Seminář je bezplatný. Účastníkům semináře (členům ČKAIT) proplatíme vstupenku na výstavu. Vyplněnou přihlášku (na www.eccb.cz) zašlete poštou, e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či poštou do 14.5.2012. Kapacita sálu je 70 míst. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. Organizuje ECČB Č.Budějovice ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT.

20. VÝROČÍ OBNOVENÍ ČINNOSTI ČKAIT V ČESKÉ REPUBLICE
Slavnostní setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 24.5.2012 v Betlémské kapli. Hosty budou zakládající členové, členové orgánů Komory, zahraniční hosté i příznivci Komory.

červen 2012 EXKURZE NA STAVBU DRÁŽNÍHO KORIDORU V Č. BUDĚJOVICÍCH
Termín dle aktuální situace na stavbě. Informace v kanceláři. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. Garant Ing. Radek Lukeš

 

PŘIPRAVUJEME

20.září 2012 POSOUZENÍ ZDIVA DLE EUROKÓDU 6 ČSN EN 1996 -1+3
Od 14-18 hod. na VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, učebna D216.
Na praktické ukázce si sami účastníci vyzkoušejí na počítačích zadávání a vyhodnocení posouzení zdiva dle EC6 na volně přístupných programech. Na skutečných realizacích bude možnost se seznámit s praktickými dopady při nerespektování výsledků posouzení a budou ukázány zjednodušené metody posouzení s upozorněním na omezení těchto metod při výběru zdícího materiálu. Chybět nebude ani ukázka zjednodušeného posouzení suterénního zdiva. Kapacita semináře 30 osob. Přihlášky přijímáme telefonicky nebo e-mailem. Účast pouze pro předem přihlášené v pořadí do kapacity posluchárny. Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Garant Ing. František Hladík, lektor Ing. Ivo Petrášek

27.-30.září 2012 STAVBY A TECHNICKÉ PAMÁTKY MAĎARSKA
Předmětem exkurze budou stavby, historické památky, přírodní zajímavosti v oblasti Eger-Miškolc. Cena zájezdu 4.200 Kč/os (dotace členům ČKAIT 1200 Kč). Cena obsahuje dopravu, 3x ubytování se snídaní a kompletní cestovné pojištění. Zájezd je již předběžně obsazen. Další zájemce budeme evidovat pouze jako náhradníky. Podrobné informace budou přihlášeným sděleny dopisem.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod. Garant: Ing.Jiří Schandl.

18.10.2012 NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STAVEBNÍHO ZÁKONA
Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 2.
Zařazeno do programu CŽV ČKAIT-1 bod.
Garant Ing. Jaroslav Hodina, lektoři Ing. Petr Serafín a Mgr. David Dvořák

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ

DŘEVOSTAVBY 2012
Ve dnech 4. a 5. dubna 2012 uspořádala Vyšší odborná škola Volyně ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě již šestnáctý ročník odborné konference „Dřevostavby 2012“. Jeho hlavním cílem bylo stejně jako v předchozích letech popularizovat dřevostavby jako moderní stavební systém využívající obnovitelnou surovinu, ale také zviditelnit školu existující v podmínkách malého města v podhůří Šumavy.
Na letošním jubilejním ročníku se v rámci obou dní uskutečnilo celkem 41 přednášek, se kterými vystoupili přední odborníci z výrobní, projekční a akademické sféry ze Slovenska, Velké Británie, Rakouska, Švýcarska, Belgie, Lucemburska, Finska, Kanady a České republiky. Nad celou konferencí převzali záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje. Nejvíce všechny pořadatele potěšila opětovná návštěva velvyslankyně Kanady pro Českou a Slovenskou republiku paní Valerie Raymond.
Díky vydařenému počasí se v celé své kráse mohlo vedle zrekonstruované funkcionalistické školní budovy ukázat i město Volyně, které svou osobní účastí reprezentoval pan starosta Ing. Václav Valhoda. Podle prvních ohlasů zaznamenaných bezprostředně po skončení konference zvládli zaměstnanci a studenti školy organizaci s příslušnou dávkou noblesy a s úsměvem na rtech a přispěli tím ke zviditelnění školy a města Volyně. Během konference již probíhala první jednání o příspěvcích připravovaných pro 17.ročník konference „Dřevostavby 2013“, který se uskuteční v tradičním předvelikonočním termínu ve dnech 27. a 28.března 2013.
Ing. Petr Červený

CELOSTÁTNÍ ŽÁKOVSKÁ SOUTĚŽ V PROJEKTOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ
Jedenáctý ročník celostátní soutěže žáků středních průmyslových škol stavebních v projektování rodinného domu se uskutečnil ve čtvrtek 29. března 2012 na SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Zúčastnili se ho 25 škol SPŠ a SOŠ z České i Slovenské republiky, které poskytují vzdělávání ve studijních oborech Stavebnictví a Pozemní stavitelství. Na soutěžní listinu bylo zapsáno 49 žáků. Většina pracovala v programu ArchiCAD a na zpracování soutěžního zadání měli 180 minut. Soutěž oficiálně zahájil ředitel školy RNDr. Vladimír Kostka. Předsedou soutěžní poroty byl Ing. Stanislav Hronek, který byl jmenován oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice a váženým porotcem byl pan Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT Praha.
Prvých 5 míst bylo ohodnoceno diplomem. Zvítězil František Brynda ze Střední průmyslové školy stavební Hradec Králové. Na druhém místě skončil Radek Hlaváček ze Střední průmyslové školy Zlín. Třetí místo obsadil Ondřej Trňák ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Čtvrté místo Jakub Muroň, páté Daniel Kužela, oba ze SPŠ stavební Ostrava.
Poděkování patří Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeskému kraji, ČKAIT a firmám HELUZ a Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR.
Ing. Karel Hes

ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ PANELOVÝCH DOMŮ
Seminář se konal 15.3.2012 v aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích za účasti 28 autorizovaných osob a byl zaměřen na opravy a úpravy panelových domů – typů užívaných ve výstavbě v Jihočeském kraji. Přednášející Ing. J. Vrba, Ing. L. Němec, Ing. A. Hynková a prof. Ing. J. Witzany upozornili na platné normy a eurokódy a zaměřili se na chyby při navrhování oprav, rekonstrukcí, zateplení, úprav styků panelů, řezání otvorů, rekonstrukcí jader a dále pak na konkrétní případy u jednotlivých typů. Pan prof. Witzany uvedl příklad zatížení a výpočtu typového domu při řezání otvorů v různých částech nosných stěn. Všichni přednášející zdůrazňovali, že před započetím návrhu opravy či rekonstrukce je nutno provést statický průzkum stavu konstrukce, případných trhlin a pro projekt je nutný statický výpočet.
Ing. František Hladík

logo_ckait PROFESIS NA INTERNETU – praktická ukázka
V aule SPŠ stavební v Č. Budějovicích představila dne 19. dubna 2012 vedoucí informačního střediska ČKAIT Ing. Šárka Janoušková spolu s pracovníky agentury GRAND pí. Viktorovou a p. Koutíkem možnosti využívání PROFESIS on-line. Tato metodická pomůcka přináší předpisovou, průřezovou, základní i oborovou úroveň potřebnou k výkonu vybraných činností ve výstavbě. Velkou předností je pravidelná aktualizace, možnosti fulltextového vyhledávání, tvorba záložek i zpětného dohledání informace a také možnost posílat dotazy a připomínky. Při prvním přihlášení se musí zadat kontaktní údaje ze štítku na přebalu DVD doručeném v prosinci 2011. Pokud nedohledáte heslo, na požádání Vám ČKAIT vygeneruje nové. Autorizované osoby mají přidělen kredit pro prohlížení, který je pouze informativní a při dosažení nuly se automaticky navýší. Účelem je zjistit četnost návštěv v jednotlivých oblastech PROFESISu a budoucí možnost zpoplatnění pro zájemce mimo okruh AO ČKAIT.
O představení využití PROFESISU mělo zájem pouze 10 autorizovaných osob. Výhodou pro zúčastněné byl prostor na podrobné dotazy.

 

INFORMACE

logo_ckait PROFESIS 2011 – on line
Přístup přes www.ckait.cz/profesis nebo www.profesis.cz
Přihlašovací jméno: 7 číslic (číslo autorizace)
Heslo : 6 velkých písmen (např. XPHDRP)

 

logo_ckait PŘÍSTUP K NORMÁM
Přístup k normám zajišťovala Komora pro své členy v letech 2007-2009 kdy přístup nebylo možné jinak získat. Na přelomu roku 2009 a 2010 došlo k transformaci české normalizace a přístup k normám byl umožněn všem zájemcům. Od té doby Komora přístup k normám nezajišťuje. Přístup si musíte objednat přímo u ÚNMZ na jejich webu - www.unmz.cz, služba se jmenuje ČSN online.
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.,vedoucí střediska IT ČKAIT.

 

 

logo_sps

P O Z V Á N K A

 

Dovolujeme si Vás pozvat na regionální konferenci Svazu podnikatelů ve stavebnictví – region jižní Čechy, která se bude konat dne 31.5.2012 od 14.00 hod. v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou - salonek Lovecká chata.

Program:
14.00 Přivítání hostů – zahájení
14.10 Zpráva o činnosti SPS regionu jižní Čechy v r.2011
14.30 Informace o činnosti SPS Praha
14.50 Zprava sekce malého a středního podnikání
15.10 Zpráva sekce pro cenovou politiku ve stavebnictví a veřejnou Zakázku – změny zákona č.137/2006 Sb.
15.30 Návrh a volba delegátů na valnou hromadu SPS
15.45 Diskuse a závěr

Jaroslav Kolář, oblastní manažer
Ing. Tomáš Tvrdík, předseda regionální sekce

 

csvh

ZHODNOCENÍ AKCÍ 1. ČTVRTLETÍ 2012

PŘEDNÁŠKA PRO KONČÍCÍ STUDENTY ČVUT V PRAZE (28. 3. 2012)
Dne 28. 3. 2012 byla uskutečněna přednáška pro studenty magisterského studia 5. ročníku ČVUT v rámci předmětu Vodního hospodářství obcí. Přednáška byla zaměřena na přibližování studia praxi. Obsahem bylo řešení nejčastějších provozních problémů při zásobování pitnou vodou doprovázeného některými problémy z praxe. Vyskytující se náhlý pokles tlaku v síti, vyhledávání příčin a postupy při odstraňování těchto poruch. Byly uváděny způsoby řízení tlaku ve vodovodní síti a zásady jeho posilování. Část přednášky byla věnovaná problematice čerpání vody, návrhu čerpadel a jejich obměn. Byly ozřejměny zásady odpovědnosti za dodávku vody a obměnu infrastrukturního majetku, smluvní vztahy a dohadování provozovatele vodovodu s vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Dále byla uváděna struktura vodohospodářských společností v ČR, vliv zahraničních společností apod.
Jedná se o každoročně se opakující přednášky pro končící studenty vodohospodářského zaměření. Je již tradicí, že tyto každoroční přednášky od pracovníků z praxe mají u studentů velice příznivý ohlas a dávají jim určitou představu o provozní praxi, což jim školní výuka nemůže poskytnout. Zásluhu na pozitivním ohlasu má především garant akce Ing. Jiří Kubeš.

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ (11. 4. 2012)
Dne 11. dubna 2012 proběhla v gesci hydrotechnické sekce ČSVH v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí“.
Na úvod školení vystoupili Ing. Karel Vlasák radní pro ŽP a zemědělství Jihočeského kraje a předseda ČSVH Ing. Bohumil Kujal.

Školení bylo rozděleno do 5 tematických bloků:

  1. Předpovědní povodňová služba – Mgr. Tomáš Vlasák (ČHMÚ – pobočka České Budějovice) seznámil přítomné s fungováním předpovědní povodňové služby, s druhy vydávaných předpovědí, se způsobem jejich zveřejňování, s možnostmi jejich využití a se způsobem vydávání a distribuce výstrah na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy.
  2. HZS při zvládání povodňových situací a v rámci IZS - mjr. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) objasnil postavení HZS v rámci integrovaného záchranného systému a vysvětlil funkce, které plní při řešení krizových situací.
  3. Hlásná povodňová služba – Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava) podrobně vyložil novelu Metodického odboru ochrany vod MŽP ČR, týkající se výkonu hlásné povodňové služby s důrazem na úkoly, které v rámci této služby jsou povinny zabezpečovat obce.
  4. O roli krajského úřadu v povodňové službě – přednesla Ing. Hana Zahradníková (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽPZL) o legislativních záležitostech týkajících se povodňové služby a fungování povodňových orgánů.
  5. Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava) seznámil s problematikou povodňových plánů z hlediska jejich obsahu a zpracovávání i procesu schvalování.

Příspěvek na téma „Vodní hospodářství a zemědělství“ se pro onemocnění Jiřího Netíka – předsedy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Jihočeského kraje - nekonal.
Semináře se zúčastnilo 66 zástupců obcí z Jihočeského kraje a 17 studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.
V diskusi byl vznesen mimo jiné dotaz na funkci HZS při mimořádné události JE Temelín. Bylo konstatováno, že rozbor této otázky by vyžadoval samostatný celodenní seminář.
Bylo konstatováno, že seminář byl mimořádně úspěšný, o čemž svědčil plně obsazený sál. Zásluhu na úspěšnosti této akce má podpora Jihočeského kraje a kvalitní příprava Ing. J. Balouna – garanta akce.

TÉMATICKÝ ZÁJEZD DO PASOVA (21. 4. 2012)
Tento tematický zájezd měl dvě hlavní témata. Jednak to byla Vodní elektrárna Jochenstein (Donaukraftwerk Jochenstein) a druhé hlavní téma byla návštěva Zvonárny firmy Perner.
Vodní elektrárna Jochenstein je na levém břehu Dunaje vzdálená cca 20 km od Pasova směrem k Linci. Je to hraniční vodní dílo, kde levý břeh Dunaje je na území Německa a pravý břeh na území Rakouska. Tato mimořádná stavba byla vybudovaná v letech 1952 až 1956 a je to největší vodní elektrárna v Německu. Výstavbu zajišťovalo 2000 pracovníků.
Při levém břehu jsou dvě plavební komory dlouhé 230 m a široké 24 m, ve střední části vodního díla je hydroelektrárna s 5 kaplanovými turbinami a na pravé straně vodního díla je 6 tabulových jezových uzávěrů. Lodní plavba komorami je zdarma, je ale nutno počítat s úhradou ztráty vody pro elektrárnu, což představuje 1000 kw za jedno proplutí. Instalovaný výkon hydroelektrárny je 132 MW a roční produkce elektrického proudu je 850 mil. kWh. Průměrný průtok je 2050 m3/sec., výškový rozdíl hladin (nad a pod vodním dílem) je 8,15 m. Přes vodní dílo Jochenstein vede cyklistická stezka i stezka pro chodce.
Na levém břehu je elektrická rozvodna a vzdělávací centrum „Haus am Strom“ (centrum pro udržitelný hospodářský rozvoj). Téma tohoto centra se týká hlavně ochranného příhraničního území Dunaje, zejména v souvislosti s vodním dílem Jochenstein. Vodní dílo Jochenstein je nazýváno „Perlou Pasovské oblasti“.
Zvonárna firmy Perner. Historie firmy Perner v Čechách sahá do 17. století. Tehdy založil Perner v Plzni zvonařskou firmu, která již na počátku své činnosti získala velkou proslulost. V 18.století přešla firma do Českých Budějovic a její význam narůstal nad rámec Čech a později i České republiky. Po druhé světové válce a po odsunu rodiny Pernerů, založil Rudolf Perner v Pasově novou zvonařskou firmu, kterou v současné době vede Rudolf Perner IV a pokračuje v odlévání zvonů dle tradičních pravidel tohoto uměleckého řemesla.
Zvonařství je založeno na vytváření různých typů zvonů v tónových stupnicích, které byly vytvářeny předchůdci a jsou předávány z generace na generaci, jako rodinné stříbro. Samozřejmě, že receptury výroby – hlavně ladění zvonů, jsou tajné. Je-li na jedno místo instalováno současně více zvonů, pak musí být tyto zvony sladěny. Zvony firmy Perner jsou známé po celém světě a firma patří na první místo ze 4 zvonařství v Německu. Kromě vlastních zvonů firma vyrábí zvonkohry, srdce zvonů, zvonové stolice a zajišťuje i údržbu a opravy zvonů. Firmou dodané zvony jsou dvakráte do roka kontrolovány a rektifikovány.
Exkurse u firmy Perner obsahovala prohlídku několika zvonů připravených na expedici, nových zvonů s elektrickým ovládáním, nový mobilní soubor zvonů, s nimž bude R. Perner koncertovat, ale nejvýznamnější byla prohlídka dílen, kde se odehrává celý technologický proces od výroby modelů po konečné odlévání zvonů. Vytápění pecí, kde se taví zvonovina, se provádí klasicky dřevní hmotou. Teplota v peci musí dosáhnout 1200o C. Speciální je i výroba jílovité směsi pro modely a zvlášť důležitá je tvorba monogramů a výzdob zvonů.
Z dosud vyrobených zvonů nám byl uveden obrovský zvon „Pasovský Bummering“, který je v chrámu sv. Štěpána v Pasově a který jsme mohli slyšet v pravé poledne. Je 8000 kg těžký a má průměr 2400 mm. V Českých Budějovicích je instalován na Černé věži zvon Budvar o váze 1100 kg a průměru 1200 mm. V roce 2001 vyrobila firma Perner sestavu 4 zvonů, doplněnou zvonkohrou ze 14 zvonů pro chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a další sestavu 17 zvonů pro kostel sv. Terezie v Praze Kobylisích. Významnou zvláštností je i zvonkohra dodaná pro Svatou Horu v Příbrami. Pro nás českobudějovické návštěvníky byla zajímavá a příjemná informace, že pro českobudějovickou radnici byla dodaná zvonkohra, která hraje 3 skladby podle ročního období, podle svátků a nálady. Přestože tuto zvonkohru všichni známe, nevěděla část účastníků zájezdu, že autorem a výrobcem je firma Perner.
Ve své historii byla firma Zvonárna Perner téměř monopolním dodavatelem zvonů pro město Plzeň. Dnes je tato firma významným dodavatelem zvonů do České republiky.
Prohlídka města Pasov – byla nad rámec programu tematického zájezdu a navštívené pamětihodností představovaly krásné zakončení prosluněného tematického zájezdu.
Garant akce byl Miroslav Šrom


Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky