Zpravodaj číslo 5 - listopad 2009

! ! ! OD 5.11.2009 NA NOVÉ ADRESE ! ! !
ČKAIT, ČSSI, ČSVH

STAROMĚSTSKÁ 1, 370 04 Č. BUDĚJOVICE
(naproti hotelu Gomel, za restaurací Perla)

 

ODBORNÉ AKCE

19.11.2009 NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA
SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice od 14-18 hod.
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
Obecné podmínky programu, administrace žádostí, kontrola poskytnutých podpor (zástupce krajského pracoviště SFŽP). Přednáší ing.Hodina
Technické podmínky programu:
ČSN 73 050:2007 Tepelná ochrana budov (použití v rámci programu)
ČSN EN ISO 13790:2008 (použití v rámci programu)
TNI 730329:2009 a TNI 73 0330:2009-04-28 softwarová podpora tepelně technických výpočtů (v rámci programu). Přednáší ing.Jiří Šála
Garant:ing.Vladimír Dufek

12.11.2009 DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY - Dny otevřených dveří
DEN ŘEMESEL - Střední škola, Nerudova 267, Vimperk,
návštěvní hodiny od 8-15 hod.

28.11.2009 DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY -Dny otevřených dveří
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Volyně, Resslova 440, Volyně,
návštěvní hodiny od 8-12 hod.,
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Komenského 1670, Tábor,
návštěvní hodiny od 8-12 hod.

10.12.2009 ADVENTNÍ SETKÁNÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Ve čtvrtek dne 10.12.2009 se uskuteční tradiční adventní setkání-tentokráte v Č.Krumlově. Program:
14.00h. Odjezd autobusu z ČB ve 14.h. autobusové nádraží, ČB, stan.č.12
14.45-15.45h. Prohlídka Českého Krumlova s průvodcem se zaměřením na stavby ze stavebně historického hlediska. Výchozí místo od kina na Špičáku (možnost parkování pro účastníky, kteří nepojedou autobusem).
15.45-17.00h. Setkání se starostou města Č.Krumlov v Prokyškově sále, kulturní vystoupení ZUŠ Č.Krumlov
17.00-18.00h. Prohlídka muzea Fotoateliéru Seidel (rekonstrukce objektu + původní fotoateliérové vybavení) s výkladem
18.30-20.00h. Společná večeře, 20.15h. odjezd do Č.Budějovic.
Účastnický poplatek 350Kč/os. Příspěvek členům pořádajících organizací
100 Kč/os. Přihlášky v kanceláři Komory. Garant: Marie Hladíková

Informace jsou průběžně aktualizovány na www.ckait.cz /termínovník Č. Budějovice.

PŘIPRAVUJEME
VALNÁ HROMADA ČKAIT se uskuteční dne 20.ledna 2010 od 14-17 hod. tentokráte na novém místě v Kongresovém centru BAZILIKA, v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích.

NOVINKY V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA:
21.1.2010 Vyhl. č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 269/2009 Sb.
Seminář se uskuteční od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.
Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (byly zrušeny vyhlášky č. 137/1998 Sb., č.491/2006 Sb., č.502/2006 Sb. a č.191/2002 Sb.) a vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
Účastnický poplatek 500 Kč, pro členy ČKAIT zdarma. Garant ing.Hodina

18.2.2010 STAVEBNÍ ZÁKON, EUROKÓD 2 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE
Seminář se uskuteční od 9-16,30 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice. Přednáší prof.Ing.Jaroslav Procházka ,CSc. z ČVUT Praha.
Účastnický poplatek 1000 Kč, pro členy ČKAIT zdarma.
Garant:ing.Chromý

18.3.2010 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB z hlediska autorizovaných osob.
Účastnický poplatek 500 Kč, pro členy ČKAIT zdarma. Garant:P.Otruba

Cílem mezinárodní vědecké konference je upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie obalových plášťů budov, a to do základů po střechu, ukázat na nejčastější hydroizolační a termoizolační defekty a jejich příčiny, sdělit zkušenosti se způsoby oprav a formulovat pravidla tvorby nových spolehlivých a trvanlivých konstrukcí s doporučeními na úpravu ČSN. Program:spodní stavby, obvodové pláště, ploché střechy, šikmé střechy a tvorba norem. Vložné 990 Kč. Informace a přihlášky na VŠTE 387842104, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Předmětem semináře je daňová problematika OSVČ a připravované změny pro r.2010. Přihláška na na IC ČKAIT Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

24. a 25.11.2009 ASFALTOVÉ VOZOVKY 2009
Celostátní konference se uskuteční ve společenském sále kulturního domu Metropol, Senovážné nám.2, Č.Budějovice. Součástí akce bude též výstava techniky pro živičné práce na vozovkách.

Informace a přihlášky na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Únor PLES STAVBAŘŮ

Zájezd na tradiční veletrh. Odjezd z ČB v 7 hod., prohlídka veletrhu v českém jazyce. Budou představeny novinky z oblasti zateplování budov, stavebních materiálů, vytápění, solární energie, biomasy atd. Informace a přihlášky na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Duben 2010 IBF veletrh BRNO, garant SPS ČR, Jaroslav Kolář

V rámci výstavy hobby pořádá ECČB ve spolupráci s ČKAIT seminář pro členy ČKAIT i další odborné zájemce na téma nízkoenergetické stavění, rekonstrukce budov, možnosti využívání obnovitelných zdrojů energie a dotace. Informace na ECČB, Č.Budějovice, tel. 387 312 580, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ZHODNOCENÍ AKCÍ
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ-Holkov,návštěva koněspřežní stanice
V návaznosti na loňskou exkurzi dne 18. a 19.září 2009 proběhl v objektu bývalého zájezdního hostince Weselka-koněspřežní stanice Holkov čp. 8 Den otevřených dveří, kde účastníci vyslechli odborný výklad zaměřený na historii koněspřežky, objektu koněspřežní stanice a záměru celkové rekonstrukce. Garant: Ing.V.Benešová, ČSSI

Tematický zájezd EVROUPU BEZ HRANIC
se uskutečnil ve dnech 26.-28.9.2009. Úvodní část zájezdu vedla po území českého a rakouského Vitorazska, obývaného po staletí česky i německy mluvícím obyvatelstvem. Historickou osobností je zde kníže Witorad, prvně uváděný v archivních spisech v r.827. Charakter výstavby v rakouském Vitorazsku je prakticky stejný jako v jižních Čechách. Po průjezdu tehdejším správním centrem Weitra jsme si prohlédli cisterciácký klášter Zwettl (Světlá), který od svého vzniku v r.1137 vlastnil i část Třeboňska a zde v polovině 13.století vybudoval první úsek pozdější Zlaté stoky k vesnici Opatovice, dnes zatopené Opatovickým rybníkem. Klášter je významnou stavební památkou a vlastní i rozsáhlou knihovnu, v níž lze najít mnohé historické prameny z jižních Čech.
Dalším bodem naší cesty bylo údolí Dunaje Wachau a jeho nejvýznamnější města Melk a Krems. Městu Melk vévodí jeden z nejrozsáhlejších a také nejvýstavnějších klášterů, založený již v r.1089 a přestavěný do pozdně barokní podoby. Krásné počasí sobotního odpoledne bylo ideální příležitostí pro plavbu lodí z Melku do Kremsu. Břehy Dunaje jsou oboustranně lemovány stráněmi posetými vinicemi a korunovány ruinami hradů. Tato místa byla obývána již před 30 tisíci lety, což dosvědčuje nález Venuše Willendorfské, na pohled příbuzné naší Venuši Věstonické. Město Krems je střediskem vinařství a zřejmě nadbytek vína dal zde vzniknout kremžské hořčici, ochucené bílým vínem. Za pozornost zde stojí zapojení nové výstavby do historického prostředí starého města.
Další cesta nás vedla z Mikulova do Bratislavy přes rakouské Moravské pole. Tento kraj je svědkem vlády Přemysla Otakara II. , který zde jako vládce Rakouska, Korutan a Kraňska porazil v r. 1260 maďarského Bélu II. a také zde v r.1278 jeho život skončil při prohrané bitvě u Dürenkrut. Soutok řeky Moravy s Dunajem je lemován rozsáhlými lužními lesy. Jejich ochrana byla důvodem proč se nerealizovalo plánované vodní dílo společně se Slovenskem u Heinburgu. Tento úsek Dunaje spolu s údolím Wachau je posledním, volně plynoucím tokem. Dunaj je totiž v Rakousku svázán 10 jezy s výškou vzdutí 8-15m, vybavenými turbogenerátory o celkovém výkonu 2200 MW s výkonovým využitím 69%!
Hlavní město Slovenska Bratislava, které bylo další naší zastávkou, je charakterizováno rozsáhlou výstavbou dopravní infrastruktury a též reprezentačních budov. Náročná je i obnova hradu. Při pohledu z hradních teras však rozptýlené výškové budovy nevytváří dobrý dojem. Zato historické jádro je vkusně opraveno a kypí životem.
Naše návštěva Lednicko-valtického areálu byla poznamenána návštěvou Hanse Adama Lichtensteina, která se spolu s různými oslavami uskutečnila předchozí den. Většina pamětihodností, snad kromě lednického zámku, byla za půl století totalitních režimů značně zdevastována a je potěšením sledovat, jak probíhá jejich obnova a jak se do nich vrací život. To samé platí o městě a zámku v Mikulově. Typickým příkladem je vyhlídková kolonáda Reistna Valtice na Česko-Rakoské hranici, nedávno zpřístupněná.
Hlavním bodem programu svátečního odpoledne byla prohlídka Slovanské epopeje v zámku v Moravském Krumlově. Přestože za 3 dny měla vypršet smlouva o umístění této expozice díla Alfonse Muchy na zámku, nebylo o jejím dalším osudu nic známo. Stejně tak není nic známo o dalším osudu zámku, který ve vlastnictví Incheby postupně chátrá. Ještě že celkový dojem nám spravila návštěva upraveného zámku a zahrad v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde naše cesta skončila.
Cílem zájezdu bylo porovnat život, historickou a současnou výstavbu tří sousedních regionů se společnou minulostí. Tento účel zájezd splnil ke spokojenosti všech 35 účastníků.
Ing.Jiří Schandl

Dne 5. 10. 2009 jednal výbor Krajské organizace - JKSS SPS za účasti obchodně technického ředitele ing. Štancla. Jednání bylo zaměřeno zejména na informaci o jednání představenstva Svazu ze dne 30. 9. 2009, o činnosti členské základny a aparátu za období od Valné hromady.
Dále výbor hodnotil přístup Jihočeských firem a jejich strategii pro krizové období 2009 - 2011. Provozně obchodní ředitel podrobně informoval o přípravě a zpracování projektu ADAKON a o spolupráci s nově nastupujícím obchodním radou Velvyslanectví ČR ve Vídni.
Dne 9. a 10. 10. 2009 proběhla akce Den otevřených dveří na stavbách. Byla vybrána jedna z nejdůležitějších staveb pro město České Budějovice a to: "Stavba I/34 Propojení dopravních okruhů".
O akci byli občané informováni jak Jihočeským tiskem, tak i rozhlasem. Organizačně se zúčastnily: firma SWIETELSKY a EUROVIA. Obě organizace poskytly zájemcům nejen seznámení s projektovou dokumentací, ale i prohlídku stavby s odborným výkladem.
Zájem o tuto akci byl značný, jak ze strany odborné, tak i ostatní veřejnosti. Akce byla veřejností hodnocena velice kladně a mimořádně velký zájem svědčí o tom, že dopravní situace ve městě České Budějovice není zdaleka vyřešena a že veřejnost má o řešení dopravních problémů ve městě zájem.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OD A DO Z
Zpráva o seminářích konaných 9.6. 2 009 v budově ČKAIT v Praze a dne 1.10.2009, na VUT v Brně.
Semináře byly zaměřeny na komplexní problematiku vodovodních přípojek, včetně měření vody dodávané odběratelům. Přípojek je dnes v ČR odhadem asi 2 mil. a jsou evidentně nejslabšími a zřejmě i nejsložitějšími články veřejných vodovodů. Jejich stav oproti vodovodním sítím je výrazně horší a vysoké procento je netěsných, s úniky vody, které v součtu na některých vodovodech již převažují. Identifikace úniků na přípojkách není jednoduchá, stejně jako jejich obměna, komplikovaná vlastnickými vztahy. Složitá a technicky náročná je i oblast měření vody.
Zájem o seminář byl mimořádný, proto bylo nutné jej v brně opakovat, navíc organizátoři dostali více než 2 stránky dotazů a připomínek, na které bylo již při opakování reagováno.
Program semináře byl zaměřen na následující oblasti:

* legislativa přípojek dle zákona 274/2001 Sb a navazujících předpisů,
* optimální návrh přípojky, dimenzování, povolování oprav a rekonstrukcí,
* riziková místa a úniky vody, spoje a armatury na přípojkách,
* měření vody, velikost a umístění vodoměrů, dálkové odečty,
* kontrola těsnosti přípojek, metody vyhledávání úniků vody,
* evidence přípojek, klasifikace jejich stavu, plán obměny,
* výhody použití potrubí s integrovanou ochranou pro přípojky,
* bezvýkopové technologie pro výstavbu a obnovu přípojek.

Účastníci semináře se shodli na tom, že přípojkám a měření by měla být věnována stejná pozornost, jako k vodovodním sítím a ostatním objektům vodovodů. Zatím jejich stav stále výrazněji zaostává a bývá příčinou vysokých ztrát vody. Nevyhovující jsou trubní materiály (ocelové pozinkované, nebo asfaltojutované trubky, urezlé šrouby navrtávacích pasů, koroze hlavních uzávěrů), ale časté bývá i neodborné provedení.
Pro návrh přípojek stačí zjednodušená dokumentace (kótovaná čára) k územnímu souhlasu a realizaci často provádí nespecializovaná firma. Samotná přípojka se nekolauduje. Problematiku přípojek řeší oborová legislativa, ale přípojky nejsou vodními díly a přístup stavebních úřadů, které je povolují, bývá individuálně rozdílný. Neúplná je i legislativa z pohledu obměn stávajících přípojek, což je v současné době již dominující problém.
Vodovodní přípojku vlastní majitel připojené nemovitosti, ale není motivován na jejím stavu. Nemá zájem řešit úniky vody před vodoměrem, ani výměnu přípojky. Kontrola těsnosti a vyhledávání úniků na přípojkách vyžaduje speciální techniku. Výměna přípojek spolu s výměnami řadů, obvykle znamená narušení povrchů v celém uličním profilu, což bývá několikanásobně nákladnější, než samotná výměna potrubí a armatur. Znalosti o uplatnění bezvýkopových technologií, nejsou všude dostačující. Praxe také ukazuje potřebu vedení technické evidence umístění i stavu přípojek, i přes vlastnictví přípojek odběrateli vody.
S konzervativním přístupem při provádění (například přetrvávající používání šroubových spojů) se lze setkat i u větších provozovatelů vodovodů, omezená bývá i znalost nabídky nových technologií, a běžná je i nesystémová komunikace a osvěta mezi dodavatelem a odběratelem vody, při procesu hodnocení stavu a obměn přípojek. Oba konané semináře přispěly k zlepšené informovanosti v dané problematice a k sjednocování názorů na jejich řešení mezi vodohospodářskou veřejností. Byl vydán sborník referátů.
Ing.Jiří Kubeš,tel.606 607 577, Tábor, ČSVH - místopředseda

VODOHOSPODÁŘSKÁ FUNKCE RYBNÍKŮ
Akce České vodohospodářské společnosti ČSSI konaná 5.11.2009 (garant akce Ing.Miloslav Šír CSc.).
Je známo, že první rybníky a vodní nádrže byly budovány v zemích pokládaných za kolébky kultury, před několika tisíci roky. Přesto lze rybníky v naší krajině pokládat za významný český fenomén vytvářený po staletí lidskou rukou. Jejich význam a funkce se postupně měnily a přestože jejich důležitost neustále vzrůstá, tak bohužel dochází ke snižování jejich počtů, většímu znečišťování a horší údržbě. Z původního využívání převážně pro chov ryb se rybníky staly v dnešní době multifunkčními vodohospodářskými zařízeními bez nichž si již nelze představit vodohospodářskou činnost. Rybníky se tak řadí do široké kategorie malých vodních nádrží (MVN) a jejich vodní plocha v ČR (52.000 ha) zaujímá téměř 39 % rozlohy tj. nejvíce ze všech vodních ploch (údolních nádrží, rybníků, toků, jezer, rašelinišť a mokřadů) u nás. Uvádí se, že na začátku 17. století byla výměra rybníků v našich zemích více než trojnásobná (okolo 180 tis.ha).
Nelze pominout, že rybníky jsou součástí našeho životního prostředí, kterému poskytují mimořádně pozitivní přírodní charakter. Měly-li by se specifikovat další funkce rybníků, pak kromě rybochovných účelů je to jejich schopnost akumulace a retence vody, význam jako zdroje pitné i užitkové vody, místa pro rekreaci a vodní sporty, zdroje vody pro zemědělství, průmysl a jiné. Jejich nenahraditelnost je i při ochraně proti povodním a tlumení povodňových vln. Ukazuje se, že počet rybníků je nedostatečný a měl by se zvyšovat. Znečišťování vodních toků projevující se v polední době intenzivní eutrofizací nabývá stále větších a hrozivějších podob. Tento druh znečištění je přičítán hlavně zvýšené přítomnosti dusíku a fosforu, avšak příčiny jsou poněkud složitější. Vedle nedostatečné účinnosti a malého počtu ČOV je tu hnojení a aplikace ochranných chemických látek v zemědělství. Vedle znečišťování vodních nádrží vůbec, je tu kromě nedostatku v údržbě a provozování ještě to, že rybníky zmenšují své obsahy vody, což má dopad i na klimatické poměry v krajině. Je zjištěno, že vhodnými rekonstrukcemi rybníků (odbahňování, zvýšení hrází, dobudování rybničních soustav aj.) by bylo možné zvětšit užitkové objemy i retenční schopnosti rybníků až o 40%. Znečišťování, urychlování odtoků vod, zkracování délky toků, zmenšování zemědělských a lesních ploch, plošné odvodňování pozemků, to vše jsou neuvážené zásahy člověka do přírody s negativním dopadem na klima krajiny.
O rybníky je nutno pečovat, udržovat, opravovat, rekonstruovat, odbahňovat, zabezpečovat proti přelití nebo protržení hráze a provádět další návazné práce. Je třeba vodu v krajině zadržovat a vytvářet rezervy pro suchá období ( poldry, akumulace dešťových vod, zvětšování retenčních prostorů stávajících nádrží, budování nových apod.).
Jak je významná protipovodňová ochrana rybníků se ukázalo v Čechách při mimořádných povodních v r.2002. Ovládání retenčního prostoru, bezpečnostní přelivy jsou nezbytným předpokladem dobré funkce rybníků a malých vodních nádrží vůbec. S tím souvisí projektová a územní příprava. Tyto problémy byly předmětem odborná akce "Vodohospodářská funkce rybníků" s účastí našich předních vodohospodářských odborníků. Získávání finanční prostředky na tyto činnosti bylo rovněž v přednášce o státní dotační politice.
Vodohospodářské funkce rybníků je příliš rozsáhlá a nebylo možné ji celou pojednat v uvedeném semináři. Je to např. související legislativa, ochranářská činnost, eutrofizace vody, provozování MVN, ekonomika a další. Bude záslužné i žádoucí zabývat se těmito otázkami na některém z dalších obdobných seminářů.
Ing.Bohumil Kujal,tel.721817568, Č.Budějovice, ČSVH - předseda

Redakce: Novohradská 1, Č. Budějovice, tel. 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky