Zpravodaj číslo 5 - listopad 2010

ODBORNÉ AKCE

18.11.2010 EUROKÓD 5 PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Od 14-18 hod v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice.
Navrhování dřevěných konstrukcí podle euronorem, pravidla podle Eurokódu 5 (EN 1995-1), evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí.
Přednáší Doc.Ing.Petr Kuklík, FSV ČVUT Praha, autor publikace: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, PŘÍRUČKA K ČSN EN 1995-1 (cena 290 Kč, zajistíme po telefonické objednávce 386 352 881). Garant: ing.Josef Kocina

DSA - Den otevřených dveří na odborných školách
26. + a 27.11.2010 SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice
27.11.2010 ISŠ stavební, Nerudova 59, Č.Budějovice
27.11.2010 VOS a SPŠ stavební, Resslova 440, Volyně

09.12.2010 ADVENTNÍ SETKÁNÍ
Letošní adventní setkání se uskuteční v Prachaticích s tímto programem: odjezd účastníků z Českobudějovického autobusového nádraží v 13.00 hod. (stanoviště č.12), od 14.00 hod. Prachatice: prohlídka rekonstrukce staveb kasáren, lávky, krovu kostela, galerie, prohlídka rekonstruovaného městského divadla a přijetí zástupcem města, kulturní program a na závěr společná večeře. Předpokládaný návrat do ČB ve 21 hod. Přihlášky našich členů a rodinných příslušníků,včetně zaplacení vložného, do 19.11.2010. Vložné 350 Kč, členům ČKAIT a ČSSI výbor odsouhlasil dotaci 100 Kč.

CIZÍ AKCE

1.-5.11.2010 Exkurze na enenergeticky úsporné domy v Německu

Organizuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora na mimořádně zdařilé příklady energeticky úsporných budov. Exkurze je určena pro architekty, projektanty, stavební firmy a investory, obchodníky v oboru stavební materiály a TZB a zástupce odborných svazů a institucí. Akce je podporována z rozpočtových prostředků Spolkového ministerstva pro hospodářství a technologie. Více informací na www.dtihk.cz

PŘIPRAVUJEME

19.1.2011 - VALNÁ HROMADA oblasti České Budějovice se uskuteční v kongresovém centru Bazilika v obchodním centru IGY na Pražské třídě v Českých Budějovicích od 15.00 hod. Z důvodů zabezpečení občerstvení a parkování pro účastníky VH žádáme o předběžnou přihlášku na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo www.ckait/termínovník Č.Budějovice/VH

PRESTA jižní Čechy
Vyhlášení 6.ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2008-2010 PRESTA jižní Čechy.
Uzávěrka přihlášek 31.01.2011
Odevzdání výstavních panelů 11.02.2011
Vyhlášení výsledků 07.04.2011

Soutěžní podmínky a přihláška na www.cssi-cr.cz a www.casopisstavebnictvi.cz

18.únor 2011 EUROKÓD 6 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
Na ŠPŠ stavební Č.Budějovice. Přednáší ing. Petr Košatka,CSc. z ČVUT FSV, Praha.
autor stejnojmenné publikace (cena 290 Kč, zajistíme po telefonické objednávce).

25.únor 2011 PLES STAVBAŘŮ

2.- 4.březen 2011 VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ WELS, Horní Rakousko
1. Mezinárodní konference Solární technologické teplo 3.-4.3.2011
2. Evropská konference o peletách 2.-3.3.2011.
Pořádá ECČB. Informace a přihlášky na tel.387 312 580.

18.března 2011 NAVRHOVÁNÍ SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Na ŠPŠ stavební, Č.Budějovice. Přednáší prof.Ing.Jiří Studnička, DRSc. FSV ČVUT Praha, autor stejnojmenné publikace (cena 264 Kč, zajistíme po telefonické objednávce).

ZHODNOCENÍ AKCÍ

BEZBARIEROVÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Dne 4.10.2010 se uskutečnil v Praze odborný seminář, jehož cílem bylo zvýšení kvality projektové dokumentace sloužící jako podklad k realizaci bezbariérových dopravních staveb. Pořadatelem semináře byl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Mezi pozvanými hosty byli především zástupci Ministerstva dopravy ČR, dále zástupci Svazu měst a obcí, Národní rady pro zdravotně postižené a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
Hlavním mottem v proslovech hostů bylo, že realizace bezbariérových staveb je kladným přínosem nejenom pro zdravotně postižené občany, ale též pro starší osoby, pro rodiče s dětskými kočárky, pro osoby dočasně omezené úrazem apod.
Zástupci SFDI a spolupracujících organizací seznámili přítomné účastníky, mezi kterými byli především zástupci ČKAIT a Správy dopravní policie PČR, s existencí a fungováním odborné komise, která posuzuje kvalitu technického řešení předkládaných projektů, zejména co se týče bezbariérového řešení. Výsledkem práce zmíněné komise je vydávání doporučení k možnosti financování z příslušných programů SFDI. Přednášející po zkušenostech z posuzovaných projektů apelovali na zpracovatele projektů, aby důsledně dodržovali rozsah a obsah dokumentací dle vyhl.č.146/2008 Sb. a zároveň doporučili předkladatelům projektů konzultování jejich záměru ještě před podáním žádosti o financování na SFDI.
K tématu se během semináře rozvinula široká debata a zaznělo mnoho diskusních příspěvků. Všichni zúčastnění se shodli v nutnosti pokračování podobných seminářů a školení a v nezbytnosti vzájemné komunikace na všech úrovních příslušných legislativních orgánů a subjektů činných v přípravě projektů.
Závěrem semináře proběhla prezentace navrhování a zkušeností z praxe s osazováním světelných návěstidel (tzv. „knoflíků" nebo též „kočičích očí") na přechodech pro pěší.
Ing.Radek Lukeš

ODBORNÁ EXKURZE RAKOUSKO-SLOVINSKO
Se uskutečnila ve dnech 25.-28.září 2010, účast 47 osob z řad členů ČSSI a ČKAIT.
Ubytování bylo v Kranjské Goře v centru Julských Alp. Cílem byly tyto stavby a technické pozoruhodnosti:

 • Nejvyšší a nejvýše položená rakouská klenbová přehrada Kölnbrein s hrází vysokou 200 m a s hladinou na kótě 1902 m.n.m. Při ploše zátopy pouhých 2,55 km2 obsahuje přehrada neuvěřitelných 200 mil. m3 vody, což je více než polovina obsahu vodní nádrže Lipno. Přehrada je součástí systému alpských vodních děl budovaných v 60. a 70. letech minulého století, především pro energetické využití. Hlavní elektrárna je vybavena čtyřmi Peltonovými turbinami s hltností po 20 m3/sec. a při spádu 1106 m má celkový výkon 770 MW.
 • Ruská cesta – vysokohorská komunikace postavená v létech 1915-1916 jako zásobovací trasa pro frontu 1.světové války na řekách Soči a Piavě, vedoucí přes sedlo Vršič v nadmořské výšce 1611 m, a další vysokohorskou komunikaci vedoucí přes Bohinjské sedlo ve výšce 1277 m.n.m., která sleduje železnici postavenou v r.1906 jako druhou spojnici Rakouska s Terstem.
 • Dalším cílem bylo hlavní město Slovinska Lublaň. Ač toto město nemá mnoho historických staveb – bylo zcela pobořeno při zemětřesení v r.1895 – má zajímavé jádro, jehož výraz formuloval nám známý architekt Plečnik stavbou Trojmostí, tržnice a dalších objektů. Město se silně rozvíjí, což je patrné na celé řadě nových staveb budov a infrastruktury.
 • Cestou zpět jsme navštívili město Graz, třetí největší města Rakouska. Město je památkou UNESCO a titul Města evropské kultury v r.2003 ho obohatil o moderní stavby na pravém břehu řeky Mur. Jmenovitě se jedná o nový Dům umění Joaneum, je kulturním a společenským centrem a jeho organický tvar se skleněnou fasádou mění v noci svou barvu jako chameleon. Po tetické stránce je zajímavá i kavárna Murinsel, tvořící plovoucí skleněný ostrůvek v řece spojený pohyblivými lávkami s oběma břehy.

Ing.Jiří Schandl

JETE + Plavební cesta České Budějovice
Dne 7.10.2010 se sjelo 26 účastníků do infocentra JETE Temelín, kde získali podrobné informace o desetiletém provozu této elektrárny. Proces výroby energie je v infocentru (rekostruovaný bývalý zámeček v Březí) demonstrován na informačních panelech i v 3D projekci. Reálný tok atomových částic prostoru je dokumentován mlžnou komorou. Za zmínku stojí, že v době provozu JETE nevykázala žádné poruchy na jaderné části a poruchy mechanického charakteru byly charakteru provozního.
Následná prohlídka VD Hněvkovice sloužícího jako zdroj technologické vody pro JETE byla zaměřena na dovystrojení plavební komory jako součásti plavební cesty České Budějovice - Týn nad Vltavou. Navázali jsme tak na exkurzi na jezu na Vltavě v České Vrbném, abychom získali ucelenější informaci o výstavbě této části vltavské vodní cesty.
Ing.František Hladík

VYHLÁŠKA 398/ 2009 SB.
V aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích se uskutečnil dne 21.10.2010 seminář O OBECNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA BEZBARIÉROVÉ STAVBY, kde přednášela ing.Renata Zdařilová z FASB VŠB-TU Ostrava. Celou prezentaci přednášky předala ing.Zdařilová na CD a je možno si ji prohlédnout či stáhnout ze stránky: www.ice-ckait.cz /Dokumenty v plném znění
Semináře se zúčastnilo 19 autorizovaných osob.

DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 2010
V rámci DSA proběhlo dne 30.9.2010 v Praze setkání pracovníků ve výstavbě a stavebnictví v Senátu, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší firmy podnikající ve stavebnictví a nejlepší stavební výrobek roku.
Osobností roku byl vyhlášen Ing.Václav Matyáš.
Ve večerních hodinách téhož dne proběhlo v Betlémské kapli za účasti představitelů státní správy, vysokých škol a odborné stavební veřejnosti vyhlášení Stavby roku. Na podkladě nominovaných 15 staveb, mezi nimiž byl i most přes řeku Malši v Roudném u ČB, bylo vyhodnoceno 5 staveb Stavby roku 2010.
Katalog je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři.

OSTATNÍ INFORMACE

logo_CSSISetkání Visegradské čtyřky (V4)
Dne 7.-10.10.2010 se uskutečnilo každoroční v pořadí již 17. střetnutí inženýrských organizací a komor V4 v nádherném prostředí západních Tater v obci Zuberec. Primárně bylo cílem těchto setkání koordinovat činnost postkomunistických zemí před jejich vstupem do EU, zahrnující legislativní podmínky a podmínky technických norem. V současné době jsou setkání více orientována na praktickou problematiku, jako je podpora aktivity ECEC (European Council of Engeneering Chambers) „Pracovní skupiny evropské rady inženýrských komor" s cílem prosadit právně závazné používání minimálních cen v oblasti projektování. Společensky významná je dlouhodobá aktivita zabývající se dokumentováním a transformací technických stavebních památek na území V4. Slavnostně byl představen v již 4.díl publikace Technické památky V4. Nestorem této aktivity je prezident ČSSI Ing. Svatopluk Zídek. V závěru byla deklarována podpora projektu „Technické podmínky předcházení ničivých účinků povodní". Delegace ČR (bez titulů): předseda ČKAIT Křeček, Zimová, Kabele, prezident ČSSI Zídek, dále viceprezidenti Chromý, Holý, Jelínek.
Předseda OP ČSSI Ing.Jan Jelínek

INŽENÝRSKÝ DEN 2010
V rámci DSA se konal 19.10.2010 v Brně. Tématem bylo: výzkum pro podporu projektování a provádění staveb. Byly předneseny následující příspěvky představitelů výzkumných činnosti:

 • prof.Ing.Zdeněk Bittnar,DrSc. „Technologická platforma pro stavebnictví",
 • doc.Dr.Ing.Vladimír KEBO „Technologická agentura České republiky a podpora aplikovaného výzkumu v ČR",
 • prof.Ing.Jiří Šejnoha,DrSc. „Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí jako iniciativa pro podporu výzkumné spolupráce průmyslu a vysokých škol",
 • prof.RNDr.Ing.Petr Štěpánek, CSc. „Příprava a zaměření projektu pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie",
 • prof.Ing.Vladimír Křístek,DrSc. „Aktivity ČSSI v oblasti výzkumu, inovací a poradenství".

Z přednesených příspěvků vyplynulo, že z důvodů hodnocení efektivity, jak vlastního výzkumu, tak praktických výsledků v praxi, je důležité zaměřit se na:

 • věcné a aktualizované požadavky podniků ve vztahu na evropské směry výzkumu,
 • podporu a aplikovaného výzkumu zvyšující konkurenceschopnost ČR a zvýšení zaměstnanosti,
 • aplikovaný výzkum směřovat komplexně k rozvoji a inovacím, ne k jednotlivým výrobkům,
 • zviditelnění výsledků aplikovaného výzkumu, zlepšení spolupráce firem s vysokými školami, vyšší zapojení projektantů a stavebních firem včetně odborné veřejnosti,
 • hledání finančních zdrojů v sektoru veřejném i privátním.

Výše zmiňovaná vystoupení představitelů výzkumných činnosti budou zveřejněna na webu ČKAIT.
Ing.František Hladík

logo_spsZ ČINNOSTI JIHOČESKÉHO REGIONU

ZANÁDRAŽNÍ KOMUNIKACE - silnice II/156 a II/157, etapa 2.1
Letošní ročník DSA se uskutečnil v Českých Budějovicích ve dnech 22.10.2010 odpoledne a 23.10.2010 v dopoledních hodinách na stavbě silnic II/156 a II/157, etapa 2.1. Stavbu komunikace provádí firma EUROVIA CS, a.s. Technici firmy seznámili účastníky prohlídky s projektovou dokumentací stavby, s termíny výstavby i finančními náklady a po vybavení účastníků ochranou přilbou a výstražnou vestou zajistili několik etap prohlídky stavby s odborným výkladem. Prvního dne prohlídky se zúčastnilo 18 zájemců, druhý den 90 zájemců. Z průběhu celé akce bylo patrno, že odborníci i laická veřejnost v Českých Budějovicích má zájem o dění ve městě a zajímá se o řešení nepříznivé dopravní situace ve městě. Na závěr akce bylo každému účastníkovi poskytnuto občerstvení a reklamní předměty od firmy EUROVIA CS, a.s. Také byl veřejností velice kladně hodnocen přístup technických pracovníků firmy při vlastní prohlídce stavby a odpovědi na odborné i laické dotazy. Celkově bych hodnotil akci DSA v Jihočeském kraji jako velice úspěšnou, protože přispěla k informování veřejnosti o stavbách, které slouží ke zlepšení dopravní situace města České Budějovice.

Oblastní manažer Kolář Jaroslav, Jihočeský kraj

csvh

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA JEZU V ČESKÉM VRBNÉM
Dne 17.září 2010 se konal Den otevřených dveří (DOD) na staveništi Modernizace jezu a výstavby Plavební komory v Českém Vrbném. Tato stavba je součásti souboru staveb „Dokončení vltavské vodní cesty České Budějovice – Týn nad Vltavou". V současné době je dokončováno splavnění Vltavy v úseku Č.Budějovice – Hluboká nad Vltavou. S tím souvisí i Ochranný přístav v Českém Vrbném, Obraciště lodí pod Jiráskovým jezem v Č.Budějovicích a Přístaviště Lannova loděnice.
Pořadatelem DOD byl investor Ředitelství vodních cest ČR spolu se zhotovitelem modernizace jezu Metrostavem Praha a.s. Stavební dodavatel Ochranného přístavu, Přístaviště Lannova loděnice a Obraciště v Č. Budějovicích je HOCHTIEF CZ a.s. divize Čechy o.z.
V rámci DOD byla odboborná přednáška o Modernizaci jezu, výstavbě Plavební komory v období projektové přípravy i v nynější fázi výstavby. V improvizovaných prostorách objektů zařízení staveniště byla vystavená projektová dokumentace, fotodokumentace z průběhu výstavby a také skutečný model plavební komory, na němž byly prováděny hydraulické a hydrodynamické laboratorní zkoušky. V době konání DOD byla již dokončena Modernizace jezu a Plavební komora byla vybudována v hrubé stavbě včetně osazení dolních vrat komory. Modernizací jezu byla zvýšena provozní hladina nad jezem o 0,40 m, došlo k odstranění původní železobetonové hradicí konstrukce a k jejímu nahrazení ocelovými klapkami. Jez má dvě pole, každá o délce 22 m. Plavební komora umožní transport výletních lodí do rozměrů 44 x 5,4 m s ponorem do 1,3 m. Je překonáván výškový rozdíl hladin cca 7 m. Plavební úsek z Č.Budějovic do Hluboké nad Vltavou je dlouhý 8,9 km a v tomto úseku řeky byla provedena prohrábka dna na hloubku cca 1,6 m.
Dnu Otevřených dveří předcházelo dne 25.srpna slavnostní otevření Přístaviště Lannova loděnice, což bylo konáno pod záštitou investora stavby a za účasti zástupců Magistrátu města Českých Budějovic, dodavatele stavby HOCHTIEF CZ a.s., Ministerstva dopravy ČR a zástupců Státního fondu dopravní infrastruktury. Od tohoto dne mohli občané absolvovat první cestu lodí z Č.Budějovic do Českého Vrbného a zpět.
Dokončení výstavby Plavební komory v Českém Vrbném se předpokládá na začátku r. 2011, takže pak bude umožněna plavba lodí z Č.Budějovic do Hluboké nad Vltavou. Splavněním Vltavy z Č.Budějovic do Hluboké nad Vltavou umožní ( po dalších stavebních úpravách na Vltavě ) napojení na Vodní dílo Orlík, čímž se podstatně rozšíří vodní turistický potenciál v jižních Čechách. Délka splavňovaného úseku z Č.Budějovic do Týna nad Vltavou bude 32,7 km.
Ing. Bohumil Kujal

ENERGETICKÉ ÚSPORY ČISTÍRENSKÝCH PROCESŮ
Česká společnost vodohospodářská pořádala dne 20.10.2010 celostátní seminář, který se konal v Konferenčním centru Sázava, VŠCHT Praha.
Cílem semináře bylo seznámit provozovatele a vlastníky čistíren odpadních vod, projektanty a investiční pracovníky vodohospodářských zařízení, s možnostmi energetických úspor na stávajících i projektovaných čistírnách odpadních vod a motivovat je k realizaci těchto opatření.
Potřeba úspor nákladů, které by bránily rychlému růstu stočného, se nevyhýbá ani oboru odvádění a čištění odpadních vod a je zřejmé, že i v samotné oblasti čistírenských technologií, bude nutno hledat úspornější a obecně i šetrnější řešení. Málo se například ví, že oxid dusný N2O, vznikající při denitrifikaci v čistírenských procesech, je poměrně agresivní skleníkový plyn. Nejen tato skutečnost do výhledu čistírenské technologie ovlivní, ale jsou i další faktory, na které seminář upozornil.
Těžiště semináře bylo zaměřeno převážně na energetické úspory, neboť v procesu čištění odpadních vod (vedle osobních nákladů), tvoří platby za energie, dominantní podíl z celkových nákladů.
Účastníci semináře se dověděli řadu novinek i celkové trendy v oblasti čištění OV, zaměřené především na progresivní způsoby aerace aktivační směsi, konstrukci a vývoj dmychadel a turbokompresorů, čerpání odpadních vod v procesu čištění, míchání nádrží, včetně zásad hydraulické tvorby nádrží. Řada příkladů se týkala jak návrhu nových zařízení s použitím modernější a úspornější technologie, tak i oblasti modernizace a zlepšování účinnosti stávajících zařízení. Poslední přednáška byla zaměřena na komplexní pohled řízení celého procesu čištění, s příklady z Německa, kde se řízeným přístupem docílilo až 40% úspor, při současném zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod.
Na semináři přednášeli Ing. Miroslav Kos (trendy v čištění, aerační systémy) Ing. Miroslav Podskalský (zdroje stlačeného vzduchu), Ing. František Novotný (míchání v aktivačním procesu), Ing. Václav Hodaň (čerpání) a Ing. Jaroslav Raclavský (komplexní přístup k řešení energ.úspor). Garantem akce byl Ing. Josef Smažík, který seminář připravil a moderoval.
Ing.Jiří Kubeš

PRESTA JIŽNÍ ČECHY VI. ROČNÍK

Informace najdete na http://www.cssi-cr.cz/

ZPRAVODAJ vydává OP ČSSI Č. Budějovice ve spolupráci s ČKAIT a SPS ČR
Redakce: Staroměstská 1, Č. Budějovice, tel 386 352 881, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript http://www.cssi-cr.cz a http://www.ckait.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky