19. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2014

ŠKOLSTVÍ A MĚSTO

Dne 6. června 2014 uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s inženýrskými komorami Slovenska, Bavorska, Saska, Durynska a VBI Deutschland v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 19. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2014 s tématem Školství a město. Záštitu nad pořádáním konference převzali hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, ale i ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA.

Konference, která byla připravována po celý rok, se stala zajímavou platformou pro výměnu zkušeností evropských inženýrův v problematice vztahu školských zařízení a města. Pokládala za důležité seznámit naši veřejnost se zkušenostmi našich zahraničních partnerů, a to zejména v době končících škrtů a úspor veřejných investic.

V následujících přílohách můžete shlédnout prezentaci z Konference Městské inženýrství 2014

a také i na prezentaci z loňského, 18. ročníku Konference Městské inženýrství 2013.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky