Aktuality ČSVH

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH 2016

Dne 16. února 2016 se v zasedací místnosti ČEVAK v Českých Budějovicích konala výroční členská schůze České společnosti vodohospodářské.

Zápis z této schůze a výroční zprávu o činnosti společnosti v roce 2015 najdete v odkazech níže:

zápis z VČS ČSVH

výroční zpráva ČSVH za rok 2015

 

BULLETIN ČSVH 2014

Komplétní obsah Bulletinu České společnosti vodohospodářské ČSSI

za rok 2014 zobrazíte kliknutím SEM.

 

První konference

„Povodně a hospodaření s dešťovými vodami",

konaná 24. a 25. září 2014 v Českých Budějovicích.

Historick_vodrensk_v_._Budjovice

Česká společnost vodohospodářská ČSSI se rozhodla uspořádat První konferenci „Povodně a hospodaření s dešťovými vodami", což je celospolečensky významná problematika, ke které se budeme neustále vracet. Voda nás bude provázet celý život, ať v tom dobrém, nebo špatném slova smyslu. „Bez vody není života".

Garant akce Ing. Bohumil Kujal přivítal všechny přítomné z celé České republiky, zdůraznil celospolečenský význam povodní a potřebu hospodaření s dešťovými vodami, poděkoval firmám za odborné partnerství a organizacím, které poskytly záštitu nad konferencí. Bez jejich pomoci a podpory by se nemohla konference uskutečnit.

Na rozeslaných pozvánkách byla uvedena loga všech, kteří poskytli zastřešení, nebo byli odbornými partnery. V předsálí konferenčního sálu byl umístěn přivítací panel s fotografiemi vodních děl se všemi logy a další samostatné výstavní panely Čevaku a. s., DISA a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a SKANSKA. Před budovou, kde se konala konference, byly po dobu 14 dnů transparenty s nápisem „Povodně a hospodaření s dešťovými vodami 24. a 25. 9. 2014".

První den konference zahájil Ing. Miroslav Joch, 1. náměstek primátora Statutárního města České Budějovice. Ve svém uvítacím projevu uvedl, jaké škody byly dosud napáchány a ke kolika obětem na lidských životech došlo vlivem povodní od roku 1997. Do loňského roku 2013 byly zaevidované škody ve výši 190 miliard Kč a 135 obětí na lidských životech. Bohužel, je nutno konstatovat, že mnoho škod a ztrát lidských životů bylo zbytečných a ovlivnila je nesprávná lidská činnost.

Protipovodňová ochrana postrádá komplexnost a dostatečný výhled do budoucna. Dodržování zákonů by mělo být samozřejmostí, ale hlavně bychom měli respektovat zákony přírody, kterými se musíme řídit, ať chceme nebo ne.

 

Fotografická soutěž

voda

 

F O T O G R A F O V É   A M A T É Ř I,   P O Z O R !

ČSVH vyhlašuje fotografickou soutěž „Voda a život".

Členové výboru rozhodli založit foto soutěž zaměřenou na vodní tématiku s názvem „Voda a život". Pravidla soutěže zpracuje Ing. Jan Jindra, CSc. Foto soutěž bude pro členy i nečleny ČSVH a uzávěrka pro letošní rok bude 1. 12. 2015. Na první tři místa poskytne ČSVH odměnu v celkové výši 3.000,00 Kč. Hodnotící porotu bude tvořit organizátor soutěže – ČSVH. Podrobnosti foto soutěže budou zveřejněny ve Zpravodaji 4/2015 a na webových stránkách. Výsledky první foto soutěže budou předvedeny na VČS ČSVH v únoru 2016. 

 

Pracovní seminář

ZÁKLADY PROVOZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

(Zhodnocení akce.)

Datum konání akce: 7. května 2015,

místo konání: KÚ Jč. kraje – místnost zastupitelů.

Garant akce: Ing.Bohumil Kujal ve spolupráci s Ing. Jiřím Kubešem.

Akce byla organizovaná spolu s KÚ Jč. kraje – Ing. Helenou Rybkovou.

Pracovní seminář byl uskutečněn v souladu s programem uvedeným v pozvánce. Počet účastníků pracovního semináře byl 43 zástupců OÚ, 6 přednášejících a organizátorů. Seminář byl určen obcím, které vlastní vodovody a kanalizaci, nebo řeší otázky zajišťování provozu, ekonomiku, nebo získávání finančních prostředků na výstavbu infrastruktury majetku VaK. Seminář byl uspořádán tak, aby zahrnoval požadavky a potřeby menších provozovatelů, případně posloužil majetkovým společnostem, které poskytují odbornou a inženýrskou činnost, nebo specializované služby. Dotazem při semináři bylo zjištěno, že většina účastníků jsou zástupci OÚ – provozovatelů vodovodů a kanalizací. Seminář byl přijat velice pozitivně.

 

Vyhodnocení odborné akce

Školení povodňových orgánů obcí

Garant akce: Ing. Jiří Baloun

Termín: 5. května 2015 od 9:30

Dne 5. května 2015 proběhla v gesci hydrotechnické sekce ČSVH ČSSI v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí".

Na úvod školení vystoupili vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence OŽZL Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Hana Zahradníková a předseda ČSVH Ing. Bohumil Kujal.

Vlastní školení bylo rozděleno do 5 tématických bloků.

 

Zhodnocení akce

Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici

a na Novou řeku

novorecke_splavy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garant akce: Ing. Miloslav Šír, CSc.,

Termín: 15. dubna 2015 od 11 do 14 hodin

V rámci vzdělávací činnosti ČSVH, byla uspořádaná exkurze žáků „Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína" v Třeboni, jejímž cílem bylo prohlubování praktických poznatků, jak řešit modernizaci a zlepšování funkcí vodohospodářských objektů, jejichž původní stav již neodpovídal dnešním požadavkům na ochranu před povodněmi.

Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody z řeky Lužnice, do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na Novořeckých splavech.

 

Zhodnocení semináře

Zákon o vodovodech a kanalizacích rok od účinnosti novely

Garant akce : JUDr. Pavel Rubeš Ph.D, současně přednášející.

Datum konání: 31. března 2015

Odborný seminář pro pracovníky obecních úřadů a vodohospodáře a byl zaměřen na vodo-hospodářskou problematiku vzniklou v roce 2014 tj. jeden rok od platnosti Nového občanského zákoníku a vliv na legislativu vodovodů a kanalizací, novely zákona o vodovodech a kanalizacích a novely prováděcí vyhlášky. Seminář se konal v přednáškovém sále SPŠ stavební v Č. Budějo-vicích, ulice Resslova 1579/2, České Budějovice.

Seminář v 13.00 hod. zahájil Ing. Bohumil Kujal, uvítal přítomné a představil činnost ČSVH a vý-znam dnešního semináře. Následně předal slovo přednášejícímu. Seminář probíhal podle stanovené-ho programu, byla probrána všechna témata obsažená na pozvánce. Seminář byl v 17.00 hod. za-končen kratší neformální diskusí několika účastníků semináře s přednášejícím.

 

Výroční zpráva České společnosti vodohospodářské za rok 2014

Kliknutím ZDE se Vám zobrazí celkový obsah výroční zprávy ČSVH za rok 2014.

 

Připravovaná konference

POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ DEŠŤOVÝMI VODAMI

Česká společnost vodohospodářská ČSSI pořádá ve dnech 24. a 25. září 2014

konferenci "Povodně a hospodaření s dešťovými vodami". Konference se koná

v Českých Budějovicích, v přednáškovém sále ČEVAK a.s. - ul. Boženy Němcové 12/2.

Do programu konference můžete nahlédnout zde,

a v případě zájmu přihlášku a více detailů najdete na naší termínové listině:

http://www.cssi-cr.cz/akce-a-seminare/ceska-spolecnost-vodohospodarska/e-a-hospodareni-s-destovymi-vodami-3.html

 

Strana 1 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky