Česká společnost stavebních koordinátorů

cssk Sídlo: Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 227 090 411
Fax: +420 227 090 444
E-mail:  
   
Předseda: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Adresa: Sokolská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 602 306 825
   
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI (dále jen ČSSK) je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou a držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. 

ČSSK propaguje evropský systém bezpečnosti práce ve stavebnictví a podporuje zvyšování vzdělanostní, praktické a efektivní činnosti pracovníků bezpečnosti práce ve stavebním průmyslu, zejména koordinátorů BOZP při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Prosazuje nové poznatky v konkrétní stavební praxi.
ČSSK vyvíjí spolkovou, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní, poradenskou a konzultační činnost. ČSSK zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

ČSSK zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí. ČSSK usiluje jako česká národní skupina o asociační členství v mezinárodní organizaci koordinátorů bezpečnosti práce ve stavebnictví ISHCCO a spolupracuje s řadou stavovských a profesních organizací obdobného zaměření v zahraničí, zejména v SRN, Rakousku, Slovensku, Velké Británii a všech zemích tzv. Visegradské čtyřky.

Stránky udržované společností: http://www.cssk.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky