Česká betonářská společnost

cbs Sídlo: Samcova 1, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 605 325 366 (sekretariát)
  +420 775 124 100 (sekretariát)
Fax:  
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   
Předseda: Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
Adresa: Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 7, 166 08 Praha 6-Dejvice
Tel.: +420 224 353 537
Mobil: +420 603 214 926
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poslání a cíle

  • ČBS je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.
  • ČBS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) podle čl. 3 stanov ČSSI. ČBS (ČSSI) je společností ustanovenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
  • ČBS propaguje betonové, zděné a hybridní konstrukce a stavby. ČBS podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a hybridních konstrukcí prosazováním nových poznatků v praxi.
  • ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.
  • ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní a konzultační činnost.
  • ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí. ČBS je jako česká národní skupina statutárním členem Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib a členem Sdružení evropských betonářských společností ECSN.

Stránky udržované společností: http://www.cbsbeton.eu

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky