Česká hydroizolační společnost

Zaměření a hlavní cíle České hydroizolační společnosti (ČHIS) ČSSI

Hlavní obecné cíle ČHIS:

  • Rozvoj hydroizolační techniky – specializované disciplíny teorie i praxe stavění, směřující k tvorbě spolehlivých a trvanlivých konstrukcí.
  • Formulace optimální ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody, a to vody ve všech skupenstvích a formách výskytu ve stavbě a okolí, počínaje hydroizolační koncepcí přes projekt a realizaci až po údržbu a obnovu.

Praktické výstupy:

  • Formulace odborných stanovisek k aktuálním problémům hydroizolací v ČR i zahraničí.
  • Aktivní účast na procesu tvorby evropských norem i ČSN v oboru hydroizolací a konstrukcí staveb.
  • Šíření odborných informací v technické veřejnosti, zejména na půdě ČSSI – přednášky, články v odborném tisku atd.
  • Vydávání speciálních směrnic a monografií v oboru hydroizolací a konstrukcí staveb.
  • Podpora spolupráce a výměny informací i udržování kontaktů se společnostmi zabývajícími se hydroizolační technikou jak v českém prostředí, tak i v mezinárodním měřítku.
  • Prezentace významných a úspěšných konstrukcí i rekonstrukcí staveb, zejména s důrazem na soulad výtvarné, funkční, konstrukční i izolační koncepce děl.

KONTAKT:

Korespondenční adresa a sekretariát ČHIS:

Eliášova 20, 160 00 Praha 6

Mgr. Ivana Houdková, tel: 224 320 078

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Sídlo společnosti ČHIS:

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – Malešice

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky