Činnost ČSSI

   

Co představuje zkratka ČSSI?

 • Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 • Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na úroveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů

Členství v ČSSI

 • Členství v ČSSI je řádné, přidružené a čestné
 • Řádnými členy OS při ČSSI se mohou stát fyzické osoby, právnické osoby, příp. erudovaný technik
 • Řádným členem ČSSI se může stát absolvent vysoké školy s ukončeným vysokoškolským vzděláním


Každý člen je povinen:

 • dodržovat stanovy, řády a předpisy ČSSI
 • zaplatit včas zápisné (pro studenty možno prominout) a členské příspěvky
 • aktivně pomáhat při plnění cílů a poslání ČSSI


Aktivity ČSSI

 • Pořádá odborné semináře, konference , exkurze a společenské akce
 • Zpracovává odborné expertízy a posudky
 • Podílí se na vytváření a vývoji legislativy ve stavebnictví
 • Podporuje studenty SŠ a VŠ stavebního směru, sleduje jejich uplatnění v praxi a podílí se na vytváření učebních plánů


Více v přiloženém souboru CSSI_22022011-2.pdf

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky