Ouvertura Stavebních veletrhů Brno

Ouvertura Stavebních veletrhů Brno Národní stavební centrum, Brno, areál brněnského výstaviště, (mezi branami 9 a 10), Bauerova 10  11-04-2011  Jan Caha

11. dubna se konala již tradiční Ouvertura Stavebních veletrhů Brno, tentokrát věnované problematice městského inženýrství.

Uvnitř článku odkaz na fotogalerii z akce. 

Národní stavební centrum Brno ve spolupráci s 

Veletrhy Brno, a.s.,  
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, 
Českým svazem stavebních inženýrů,
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 
Sdružením historických sídel Čech Moravy a Slezska ,
Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava a  
Českou společností pro bezvýkopové technologie

pořádalo v předvečer zahájení 16. ročníku Stavebních veletrhů Brno v pondělí dne 11. dubna 2011 v 19 hodin ve Stavebním centru EDEN 3000 Bauerova 10, Brno – Výstaviště (vedle brány č. 9) tradiční, již 11. OUVERTURU Stavebních veletrhů, tentokrát věnovanou problematice městského inženýrství.

Pořadem provázel Ing. Svatopluk Zídek, (ČKAIT & ČSSI)

Program

Městské inženýrství jako součást integrovaného přístupu k rozvoji měst.
„Městské inženýrství“- Stavební kniha 2011“
Použití bezvýkopových technologií pro sanaci městských podzemních trubních vedení
Slavné brněnské vily 
Vernisáž výstavy diplomových prací absolventů FAST VŠB–TU Ostrava „Ostravské městské inženýrství a stavitelství“

Fotogalerie z ouvertury k nahlédnutí zde.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky