Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku

   

Česká společnost vodohospodářská ČSSI uspořádala dne 16.4. 2013 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku.

Jedná se o významné hydrotechnické dílo, které hraje klíčovou roli v provozní bezpečnosti třeboňské rybniční soustavy při povodních.

Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na
Novořeckých splavech. Povodňové události v letech 2002 a 2006 představovaly extrémní zatížení nejen pro manipulační uzel Novořeckých splavů, ale i pro Novořeckou hráz. Například kulminační průtok povodně v roce 2002 dosahoval hodnot více jak 500-leté vody a objekty Novořeckých splavů se při jejich plném vyhrazení dostaly do neovladatelného stavu. Došlo k protržení Novořecké hráze a k nekontrolovatelnému přítoku vody z povodí horní Lužnice na rybník Rožmberk. Oprava protržené hráze byla zahájena již za probíhající povodně a následná celková rekonstrukce hráze proběhla v letech 2003–2008. Na tuto rekonstrukci navazovala i rekonstrukce vlastního rozdělovacího objektu Novořeckých splavů, která byla dokončena v roce 2010. Cílem těchto protipovodňových opatření bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně i bezpečnost rybníka Rožmberk, jako jediného vodního díla na Lužnici s významným retenčním účinkem.

Exkurze se zúčastnilo 17 studentů 3. ročníku studijního oboru Ekolog – vodohospodář a dva průvodci. Během exkurze studenti shlédli celou stavbu novořeckých splavů, hráze Nové řeky, upravená a přírodní koryta vodotečí. Z exkurze bude zpracována vzorová prezentace pro výukové účely.

Ing. Miloslav Šír CSc. garant akce.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky