Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku

   

Česká společnost vodohospodářská ČSSI uspořádala dne 30. 5. 2012 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku. Jedná se o významné hydrotechnické dílo, které hraje klíčovou roli v provozní bezpečnosti třeboňské rybniční soustavy při povodních.

Již v 16. století byl nedaleko Třeboně na Lužnici vybudován Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan největší český rybník Rožmberk. Pro jeho ochranu před povodněmi byla vybudována Nová řeka, umělé, z části ohrázované koryto, dlouhé 13,5 km, které převádí velké vody z Lužnice do sousedního povodí řeky Nežárky. K rozdělování průtoků dochází na Novořeckých splavech. Povodňové události v letech 2002 a 2006 představovaly extrémní zatížení nejen pro manipulační uzel Novořeckých splavů, ale i pro Novořeckou hráz. Například kulminační průtok povodně v roce 2002 dosahoval hodnot více jak 500-leté vody a objekty Novořeckých splavů se při jejich plném vyhrazení dostaly do neovladatelného stavu. Došlo k protržení Novořecké hráze a k nekontrolovatelnému přítoku vody z povodí horní Lužnice na rybník Rožmberk. Oprava protržené hráze byla zahájena již za probíhající povodně a následná celková rekonstrukce hráze proběhla v letech 2003 – 2008. Na tuto rekonstrukci navazovala i rekonstrukce vlastního rozdělovacího objektu Novořeckých splavů, která byla dokončena v roce 2010. Cílem těchto protipovodňových opatření bylo zajistit bezpečnost Novořecké hráze a následně i
bezpečnost rybníka Rožmberk, jako jediného vodního díla na Lužnici s významným retenčním účinkem.

Exkurze se zúčastnilo 17 studentů 3. ročníku studijního oboru Ekolog – vodohospodář a dva učitelé. Během cyklistické exkurze studenti shlédli celou stavbu novořeckých splavů, několik kilometrů hráze Nové řeky, upravená a přírodní koryta vodotečí, objekty na rybnících u Vitmanova a technologii odbahňování rybníků. V závěru proběhl spurt po třeboňských lukách do Třeboně ke škole. Díky dobrému výkonu nikdo nepromokl na kůži, i když v závěru začalo silně pršet. Z exkurze bude zpracována vzorová prezentace pro výukové účely.

4.června 2012
Ing. Miloslav Šír CSc.

Celkov_pohled_na_Novoeck_splavy

Jez

Podjez

Pohled_proti_vod

Stezka_kolem_Novoeckch_splav

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky