Fotografická soutěž

voda

 

F O T O G R A F O V É   A M A T É Ř I,   P O Z O R !

ČSVH vyhlašuje fotografickou soutěž „Voda a život".

Členové výboru rozhodli založit foto soutěž zaměřenou na vodní tématiku s názvem „Voda a život". Pravidla soutěže zpracuje Ing. Jan Jindra, CSc. Foto soutěž bude pro členy i nečleny ČSVH a uzávěrka pro letošní rok bude 1. 12. 2015. Na první tři místa poskytne ČSVH odměnu v celkové výši 3.000,00 Kč. Hodnotící porotu bude tvořit organizátor soutěže – ČSVH. Podrobnosti foto soutěže budou zveřejněny ve Zpravodaji 4/2015 a na webových stránkách. Výsledky první foto soutěže budou předvedeny na VČS ČSVH v únoru 2016. 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky