Seminář 3. října 2013

Základní otázky provozu vodovodů a kanalizací

Akce konaná Českou společností vodohospodářskou ČSSI ve spolupráci s KÚ jihočeského kraje v zasedací místnosti Jihočeského kraje ul. B. Němcové v Českých Budějovicích. Seminář s tímto obsahem je důležitý pro vedoucí pracovníky obecních úřadů také proto, že po skončení volebního období dochází k zákonité výměně starostů a zastupitelů OÚ a nově zvolení vedoucí pracovníci potřebují kontinuálně pokračovat v činnosti, do čehož spadá i starost o vodohospodářskou infrastrukturu.

Cílem semináře byla především pomoc obcím, které si provozují vodovod a kanalizaci sami, nebo řeší v současné době otázky spojené se zajištěním provozu, ekonomikou a získáváním finančních zdrojů pro dostavbu a obnovu VH majetku. Na rozdíl od velkých měst s odborným provozovatelem vodovodů a kanalizací, a nižšími provozními náklady na jednotku dodávané (odváděné) vody, udržují menší obce nižší ceny vodného a stočného, což zákonitě vede k nižší úrovni provozovatelských služeb a nevytváří ani potřebné finanční zdroje na obnovu vodohospodářského majetku. Složitost současné legislativy a její změny, jsou navíc příčinou obtížné orientace i odborníků, kteří v oboru pracují.

P1090186

P1090200

Účastníci semináře byli v úvodu informováni i o konzultační a poradenské činnosti, kterou zajišťuje ČSVH prostřednictvím VAK projekce Ing. Jiřím Pudilem tel.387 761 720, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde je možné vznášet VH dotazy. Všem přítomným byla předaná publikace „Vodní hospodářství obcí – pomůcka pro obce" a „Vodohospodářský bulletin ČSVH 2012".

Program:

Legislativní rámec, novela zákona ZVaK, povinnosti provozovatele VaK riziko sankcí. Novela nabude účinnosti k 1.lednu 2014 Ing. Helena Rybková, .KÚ Jč. kraje.

Vlastnictví a správa VH majetku - historický vývoj, druhy majetku, společný majetek soustav, solidarita v ceně a integrace vlastníků, dlouhodobost záměrů , zajištění provozu – provozní modely, vlastní/smluvní provozování, odbornost, oprávněná osoba kvalifikace, provoz/koncese, zadání soutěže, kvalitativní ukazatele , výběr provozovatele, typy a obsah smluv Ing. Veronika Jáglová, VRV Praha.

Činnosti spojené s provozem VaK - provoz, údržba, opravy, technické zhodnocení, kvalita vody a kvalita provozních činností, hospodárnost, ztráty, technické a správní agendy, měření spotřeby, vodovodní a kanalizační přípojky. Ing. Jiří Kubeš, Tábor, ČSVH.

Ekonomika provozu - vodné, stočné, nájemné, regulovaná tvorba cen, skladba nákladů, jak rozumět ekonomickým.výkazům , rozvoj VH infrastruktury – investice a jejich financování, dotace, vliv PRVK, smluvní investice aj. Ing. Pavel Peroutka Energie AG.

V průběhu semináře i v jeho závěru byly vznášeny konkrétní dotazy, které byly přednášejícími zodpověděny.

Semináře se zúčastnilo 47 posluchačů, převážně starostů malých obcí.

Garantem akce byl Ing. Jiří Kubeš.

Akce byla velice kladně hodnocena a ukazuje se potřeba uspořádávat podobné semináře i do budoucna.

 

zprávu připravili: Ing. Bohumil Kujal, Ing. Jiří Kubeš

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky