Seznam vodohospodářských odborníků

  15-08-2009 

jméno odbornost doba praxe spojení poznámka
1. Baránek Petr Ing. vodárenství 25 roků 605204411
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aqua Procon Brno, ředitel divize vodárenství
2. Čiháková Iva doc.Ing.CSc. vodárenství 30 602849143, 224354602
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Fakulta stavebni ČVUT Praha, vedoucí katedry
3. Jindra Jan Ing.CSc. technologie vody, úprava a čištění 30 606654660
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
VAK JČ Č.Budějovice, hlavní technolog úpr.a čištění vody
4. Kouřil Jan doc.Ing.Ph.D. rybářství , akvakultura 35 602390633
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
emeritní ředitel VÚRH Vodňany Jč.univerzita České Budějovice
5. Kubeš Jiří Ing. projektování vodovodů a kanalizací 35 606607577
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
emeritní ředitel VAK JČ, projektant, Tábor
6. Kujal Bohumil Ing. hydrotechnické stavby -výstavba, vodárenství - projektování, objekty chovu ryb - projektování 10, 20, 10 721817568
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
poradce VH, České Budějovice
7. Máchová Jana Ing. projektování- malé vodní nádrže, revitalizace toků, vodovody, kanalizace, protipovodňová opatření, rekultivace skládek 14 723736141
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
projektová kancelář České Budějovice
8. Mára Radek Ing. dispečerské systémy, řízení vod.systémů ztráty vody, provoz a údržba vodár. zař. 10, 15 606733652
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1.JVS Č.Budějovice
9. Otrusina Jiří Ing. vodní hospodářství, vodárenství, úpravny vody, vodovody 44 585233952, 723262446
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
soukromá konzultační a poradenská činnost VH
10. Peroutka Pavel Ing. ekonomika a dotace 30 389132191, 602657241
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
VAK JČ Č.Budějovice
11. Slavíček Marek Ing.Ph.D. čištění odpadních vod 8 607822341
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Fakulta stavební ČVUT Praha, odborný asistent
12. Slavíčková Kateřina Ing.Ph.D. úprava pitné vody, modelování distribučních sítí 8 721420046
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Fakulta stavební ČVUT Praha, odborný asistent
13. Smažík Josef Ing. čištění odpadních vod 25 385775111
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
projektová kancelář-ředitel, České Budějovice
14. Šír Miloslav Ing. CSc. hydrologie, hydropedologie 27 603929643
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
vědecký pracovník
15. Štros Lubomír Ing. vodohospodářské stavby,vodní hospodářství 20 604483860
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
soukromá VH činnost, České Budějovice
16. Barabášová Iva Ing. inženýrská činnost invest. výstavby 18 607726197
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
soukromá podnikatelka
17. Šebelík Petr RNDr.CSc. fyzika aerosolů 15 603872025
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
pedagog a výzk.pracovník
18. Krejča Miroslav Bc.Ing.CSc. meliorace a vodní režim půd, soudní znalec -stavebnictví vodní stavby 27 723169563
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
senátor ČR, vědecký pracovník
19. Pokorný Josef Ing.CSc. Vodní hospodářství malých vodních nádrží, čištění odpadních vod, revitalizace toků 42 723950142
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
pedagog a výzk.pracovník
20. Kaňka Jiří Ing. Kanalizace a čistírenství
rybníky a rybochovné objekty
23
3
tel.: 777 150 225, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript samostatný projektant
České Budějovice

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky