Tématický zájezd do Pasova (21. 4. 2012)

   

Tento tematický zájezd měl dvě hlavní témata. Jednak to byla Vodní elektrárna Jochenstein (Donaukraftwerk Jochenstein) a druhé hlavní téma byla návštěva Zvonárny firmy Perner.

Vodní elektrárna Jochenstein je na levém břehu Dunaje vzdálená cca 20 km od Pasova směrem k Linci. Je to hraniční vodní dílo, kde levý břeh Dunaje je na území Německa a pravý břeh na území Rakouska. Tato mimořádná stavba byla vybudovaná v letech 1952 až 1956 a je to největší vodní elektrárna v Německu. Výstavbu zajišťovalo 2000 pracovníků. Při levém břehu jsou dvě plavební komory dlouhé 230 m a široké 24 m, ve střední části vodního díla je hydroelektrárna s 5 kaplanovými turbínami a na pravé straně vodního díla je 6 tabulových jezových uzávěrů. Lodní plavba komorami je zdarma, je ale nutno počítat s úhradou ztráty vody pro elektrárnu, což představuje 1000 kW za jedno proplutí. Instalovaný výkon hydroelektrárny je 132 MW a roční produkce elektrického proudu je 850 mil. kWh. Průměrný průtok je 2050 m3/sec., výškový rozdíl hladin (nad a pod vodním dílem) je 8,15 m. Přes vodní dílo Jochenstein vede cyklistická stezka i stezka pro chodce. Na levém břehu je elektrická rozvodna a vzdělávací centrum „Haus am Strom“ (centrum pro udržitelný hospodářský rozvoj). Téma tohoto centra se týká hlavně ochranného příhraničního území Dunaje, zejména v souvislosti s vodním dílem Jochenstein. Vodní dílo Jochenstein je nazýváno „Perlou Pasovské oblasti“.

Zvonárna firmy Perner. Historie firmy Perner v Čechách sahá do 17. století. Tehdy založil Perner v Plzni zvonařskou firmu, která již na počátku své činnosti získala velkou proslulost. V 18. století přešla firma do Českých Budějovic a její význam narůstal nad rámec Čech a později i České republiky. Po druhé světové válce a po odsunu rodiny Pernerů, založil Rudolf Perner v Pasově novou zvonařskou firmu, kterou v současné době vede Rudolf Perner IV a pokračuje v odlévání zvonů dle tradičních pravidel tohoto uměleckého řemesla. Zvonařství je založeno na vytváření různých typů zvonů v tónových stupnicích, které byly vytvářeny předchůdci a jsou předávány z generace na generaci, jako rodinné stříbro. Samozřejmě, že receptury výroby – hlavně ladění zvonů, jsou tajné. Je-li na jedno místo instalováno současně více zvonů, pak musí být tyto zvony sladěny. Zvony firmy Perner jsou známé po celém světě a firma patří na první místo ze 4 zvonařství v Německu. Kromě vlastních zvonů firma vyrábí zvonkohry, srdce zvonů, zvonové stolice a zajišťuje i údržbu a opravy zvonů. Firmou dodané zvony jsou dvakráte do roka kontrolovány a rektifikovány. Exkurse u firmy Perner obsahovala prohlídku několika zvonů připravených na expedici, nových zvonů s elektrickým ovládáním, nový mobilní soubor zvonů, s nimž bude R. Perner koncertovat, ale nejvýznamnější byla prohlídka dílen, kde se odehrává celý technologický proces od výroby modelů po konečné odlévání zvonů. Vytápění pecí, kde se taví zvonovina, se provádí klasicky dřevní hmotou. Teplota v peci musí dosáhnout 1200o C. Speciální je i výroba jílovité směsi pro modely a zvlášť důležitá je tvorba monogramů a výzdob zvonů. Z dosud vyrobených zvonů nám byl uveden obrovský zvon „Pasovský Bummering“, který je v chrámu sv. Štěpána v Pasově a který jsme mohli slyšet v pravé poledne. Je 8000 kg těžký a má průměr 2400 mm. V Českých Budějovicích je instalován na Černé věži zvon Budvar o váze 1100 kg a průměru 1200 mm. V roce 2001 vyrobila firma Perner sestavu 4 zvonů, doplněnou zvonkohrou ze 14 zvonů pro chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a další sestavu 17 zvonů pro kostel sv. Terezie v Praze Kobylisích. Významnou zvláštností je i zvonkohra dodaná pro Svatou Horu v Příbrami. Pro nás českobudějovické návštěvníky byla zajímavá a příjemná informace, že pro českobudějovickou radnici byla dodaná zvonkohra, která hraje 3 skladby podle ročního období, podle svátků a nálady. Přestože tuto zvonkohru všichni známe, nevěděla část účastníků zájezdu, že autorem a výrobcem je firma Perner. Ve své historii byla firma Zvonárna Perner téměř monopolním dodavatelem zvonů pro město Plzeň. Dnes je tato firma významným dodavatelem zvonů do České republiky.

Prohlídka města Pasov – byla nad rámec programu tematického zájezdu a navštívené pamětihodností představovaly krásné zakončení prosluněného tematického zájezdu. Garant akce byl Miroslav Šrom, Ing. Bohumil Kujal, předseda ČSVH

Radnice_Pasov Radnice Pasov

 

Vodn_dlo_Jochenstein_I

Vodní dílo Jochenstein

 

Vodn_dlo_Jochenstein_II

Vodní dílo Jochenstein

 

Zvonrna_Pasov_I

Zvonárna Pasov

 

Zvonrna_Pasov_II

Zvonárna Pasov

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky