Tisk

Akce a semináře - Archiv

  
Datum Název Místo Město Kraj Kategorie
19.05.2010 - 30.11.2010
„Železniční uzel Brno“ - - - OP Brno
19.05.2010 - 30.11.2010
„Znojemský viadukt“ - - - OP Brno
21.07.2010 - 31.12.2010
Nabídka vzdělávacích programů na 2.pololetí 2010 - - - OP Karlovy Vary
30.11.2010
09.00 h
Výstavba bytových domů a jejich správa - - - Česká společnost městského inženýrství
30.11.2010
19.00 h
Setkání pražské stavařské obce spojené s divadelním představením Divadlo pod Palmovkou Praha 8 - Libeň - OP Praha
02.12.2010
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
08.12.2010
17.15 h
Setkání s osobností stavebnictví 2010 Dům Komory Praha 2 - OP Praha
16.12.2010
17.00 h
Sakrální stavby arcidieceze olomoucké Kostel Sv. Michala Olomouc - OP České Budějovice
08.02.2011
15.00 h - 16.30 h
Informace z 1. mezinárodní konference "UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA" zasedací místnost OK ČKAIT Liberec, II. patro Liberec Liberecký OP Liberec
10.02.2011
09.00 h - 15.00 h
Modelování a prognóza dopravy Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský Česká společnost městského inženýrství
15.02.2011
12.00 h - 18.00 h
Činnost soudního znalce v oboru stavebnictví učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
17.02.2011
09.00 h - 16.00 h
REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ - Dynamika proměn bydlení Výstaviště Černá louka Ostrava Ostrava 1 Moravskoslezský OP Ostrava
03.03.2011
15.00 h
Test - - - OP Praha
03.03.2011
17.00 h
Test 2 Jednací místnost UČP - - OP Praha
03.03.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
08.03.2011
12.00 h - 18.00 h
Současná úprava přípravy vědeckých pracovníků učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
09.03.2011
Exkurze : Hydrotechnická laboratoř - - - OP Praha
09.03.2011 - 11.03.2011
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - - - Česká společnost stavebních koordinátorů
10.03.2011
Schůze výboru Jednací místnost UČP - - OP Praha
17.03.2011
17.00 h
Management - řízení staveb Dům Komory Praha 2 - OP Praha
17.03.2011
17.00 h
Řízení staveb Dům Komory Praha 2 - OP Praha
22.03.2011
12.00 h - 18.00 h
Bezbariérové užívání staveb učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
07.04.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
13.04.2011
07.30 h - 19.00 h
Mezinárodní stavební veletrh Brno BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
13.04.2011
15.30 h
Výroční a volební členská schůze - - - OP Olomouc
13.04.2011
17.00 h
Technická středa Dům Komory Praha 2 - OP Praha
16.04.2011
08.30 h - 16.00 h
Odborná exkurze „VIADUKT ZNOJMO„ - - - OP Brno
19.04.2011
12.00 h - 18.00 h
Energetické úspory, obnovitelné zdroje energií učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
21.04.2011
17.00 h
O Japonsku (pro Japonsko) Dům Komory Praha 2 - OP Praha
05.05.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
09.05.2011 - 10.05.2011
Úspory energie v historicky cenných budovách států EU - - - OP Karlovy Vary
11.05.2011
15.00 h - 19.00 h
Seminář „Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území “ Praha - - OP Praha
11.05.2011
16.00 h - 17.00 h
Prohlídka barokního kostela SKOKY - - - OP Karlovy Vary
19.05.2011
Exkurze do automobilky TPCA Kolín - - - OP Hradec Králové
19.05.2011
Spolehlivost konstrukcí Praha - - OP Praha
19.05.2011
17.00 h
Energetické hodnocení budov - energetický štítek Dům Komory Praha 2 - OP Praha
24.05.2011
12.00 h - 18.00 h
Systém integrovaného managementu ČKAIT učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
30.05.2011
13.00 h - 15.30 h
Pozvánka ke společnému shromáždění spolku absolventů ČVUT – FIS 1956 v roce 2011 - - - Spolek absolventů FIS 56
02.06.2011
17.15 h
Schůze výboru Dům Komory Praha 2 - OP Praha
08.06.2011 - 14.06.2011
Zahraniční zájezd Anglie. - - - OP Hradec Králové
08.06.2011
Exkurze na stavbu mostu v Troji - - - OP Praha
13.06.2011
08.00 h - 17.00 h
Odborná exkurze na Jadernou elektrárnu DUKOVANY JE Dukovany - - OP Brno
15.06.2011 - 17.06.2011
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb Sdružení BD a SV Praha 1 - Česká společnost stavebních koordinátorů
15.06.2011
09.00 h - 18.00 h
Požární bezpečnost staveb zasedačka Hasičského záchr. sboru Liberec Liberec Liberecký OP Liberec
16.06.2011
Zahradní slavnost s exkurzí do nové budovy ČVUT (FA) - - - OP Praha
21.06.2011
12.00 h - 18.00 h
Vývoj a výzkum v oblasti vodohospodářského inženýrství učebna SPŠ stavební Liberec Liberecký OP Liberec
23.06.2011 - 30.10.2011
Vojtěšská huť ve studentských projektech - - - OP Praha
01.07.2011 - 01.08.2011
18.00 h - 19.00 h
aktuální termínová listina na: www.cssi-lbc.cz - - - OP Liberec
30.08.2011
08.30 h - 18.00 h
Příznivci Industriálních stop se mohou vydat do Plas u Plzně - - - OP Praha
01.09.2011 - 20.09.2011
Odborná exkurze „ KONGRESOVÉ C - - - OP Brno
01.09.2011 - 06.10.2011
Prohlídka „ Jurkovičova vila „ - - - OP Brno
01.09.2011 - 20.10.2011
Odborná konference „ Zajímavé stavby“ - - - OP Brno
01.09.2011 - 30.11.2011
Den volného přístupu do Královopolsk - - - OP Brno
01.09.2011 - 25.02.2012
XVI. reprezentační ples - - - OP Brno
06.09.2011
08.30 h - 13.00 h
Stavební informační den krajská knihovna v karlových Varech Karlovy vary - OP Karlovy Vary
08.09.2011
09.00 h - 13.00 h
Vodní zákon - - - Česká společnost vodohospodářská
11.09.2011
10.00 h - 18.00 h
PIVOVAR LOBEČ happening - - - OP Karlovy Vary
14.09.2011 - 15.09.2011
Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011 - - - OP Praha
15.09.2011
15.30 h
Městský okruh SAT, stavba 0065, staveniště EUROVIA CS "Malovanka" - - - OP Praha
17.09.2011
09.00 h
Exkurze do Žatce - města chmele Parkoviště Billa Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
22.09.2011 - 23.09.2011
7. CCC kongres BALATONFÜRED 2011 Hungary - - - Česká betonářská společnost
22.09.2011
17.00 h - 18.30 h
Požárně bezpečnostní řešení staveb Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
28.09.2011
07.30 h - 21.30 h
Exkurze do výrobního závodu AGROB BUCHTAL - - - OP Praha
30.09.2011 - 01.10.2011
Možná poslední šance navštívit areál továrny Kolora v Semilech - - - OP Karlovy Vary
05.10.2011
08.45 h - 12.30 h
Stavební zákon ve vodním hospodářství obcí - - - Česká společnost vodohospodářská
10.10.2011
08.00 h - 19.00 h
Odborná exkurze Dlouhé Stráně - - - Česká společnost městského inženýrství
11.10.2011
Výškové budovy Evropy - - - OP Praha
12.10.2011 - 20.10.2011
Zelená úsporám a její pokračování v domech s takřka nulovou Krajská knihovna Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
12.10.2011 - 13.10.2011
07.00 h - 21.15 h
Odborná exkurze pro studenty FAST Plumlov, Praha, Příbram, Humpolec - - Česká společnost městského inženýrství
15.10.2011 - 06.12.2011
Mikulášská zábava Brno, Kozák Brno - OP Brno
19.10.2011
09.00 h - 15.00 h
Odborné školení BOSys - bezdrátový ovládací systém - - - OP Hradec Králové
20.10.2011
17.00 h - 19.00 h
Nezávislé zdroje energie - - - OP Praha
26.10.2011
13.00 h - 15.00 h
EXKURZE NA STAVBU REKONSTRUKCE SPORT.AREÁLU BAVLNA HR.KRÁL. - - - OP Hradec Králové
08.11.2011 - 09.11.2011
Regenerace bytového fondu - - - OP Praha
09.11.2011
13.00 h - 15.00 h
ZRUŠENO!!!!!!!!!!! EXKURZE NA STAVBU MĚSTSKÉ KNIHOVNY - - - OP Hradec Králové
11.11.2011
09.00 h
Konference Mezi nebem a zemí - - - OP Praha
23.11.2011 - 24.11.2011
18. Betonářské dny 2011 - - - Česká betonářská společnost
24.11.2011
19.00 h - 23.00 h
BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU - - - OP Praha
01.01.2012 - 30.06.2012
Plán OP Praha - 1. pololetí 2012 - - - OP Praha
06.01.2012
19.00 h - 21.00 h
Tříkrálový koncert Akademie věd Praha 2 Středočeský OP Praha
17.01.2012
09.00 h - 12.30 h
Pokládka tepelně izolačních desek pro ETICS a nová norma ČS krajská knihovna v karlových Varech Karlovy vary - OP Karlovy Vary
24.01.2012
08.30 h - 15.00 h
Autorská práva ve stavebnictví Bankovní institut vysoká škola, a.s. Teplice Ústecký OP Ústí nad Labem
08.02.2012
15.00 h - 17.00 h
Exkurze do NTM - - - OP Praha
14.02.2012
09.00 h - 12.30 h
Vedení stavebního deníku krajská knihovna v karlových Varech Karlovy vary - OP Karlovy Vary
22.02.2012 - 24.02.2012
Projektanti 2012 - - - OP Karlovy Vary
23.02.2012
16.00 h - 18.00 h
Výroční členská schůze Kancelář ČSSI Praha 2 - OP Praha
28.02.2012
08.30 h - 15.00 h
Autorská práva ve stavebnictví Praha-Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha 5 Středočeský OP Ústí nad Labem
29.02.2012
08.30 h - 18.00 h
Systémy vyztužených opěrných stěn - Praktické zkušenosti a případové studie Masarykova kolej Praha 6 Středočeský OP Praha
06.03.2012
17.00 h
Výroční členská schůze - - - OP Karlovy Vary
14.03.2012
16.00 h - 16.00 h
Výroční členská schůze OP ČSSI Olomouc IDOP Olomouc - - OP Olomouc
11.04.2012
15.30 h
Prohlídka staveniště mostu přes Vltavu v Praze –Troji - - - OP Praha
12.04.2012
Výroční členská schůze VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - OP Ostrava
14.04.2012
Odborná exkurze na jižní Moravu - - - OP Brno
18.04.2012 - 30.05.2012
ZKOUŠKA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
23.04.2012
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2012 BVV Brno Brno - OP Karlovy Vary
24.04.2012
Zahajovací konference při Stavebních veletrzích Brno 2012 BVV Brno Brno - OP Karlovy Vary
25.04.2012
STAVEBNÍ VELETRH BRNO BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
14.05.2012
14.30 h - 16.30 h
POJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH OSOB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
16.05.2012
07.30 h - 18.00 h
ODBORNÁ EXKURZE NA PŘEČERP. VODNÍ ELEKTRÁRNU DLOUHÉ STRÁNĚ - - - OP Hradec Králové
23.05.2012
14.00 h - 16.30 h
EXKURZE NA LÁVKU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES ORLICI U ZIMNÍHO STADIONU - - - OP Hradec Králové
28.05.2012
13.00 h
Sněm absolventů FIS 56 dne 28.května 2012 Restaurace -budova ČSVTS Praha 1 Praha Spolek absolventů FIS 56
04.06.2012
14.30 h - 16.30 h
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V HRADCI KRÁLOVÉ DNES A V BUDOUCNU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.06.2012 - 07.06.2012
Pragoalarm/Pragosec Pražské Výstaviště v Holešovicích Praha 7, Holešovice Praha OP Praha
08.06.2012
08.30 h
17. mezinárodní konference Městské inženýrství Karovy Vary 2012 Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský OP Karlovy Vary
09.06.2012
Odborná akce na Vysočinu - - - OP Brno
12.06.2012
09.00 h - 19.00 h
BIM DAY 2012 Fakulta architektury ČVUT v Praze; sál "Kotěra" Praha 6 - Dejvice - Ostatní
13.06.2012 - 10.01.2013
Plán činnosti OP Praha - 2. pololetí 2012 - - - OP Praha
23.08.2012
10.00 h - 14.00 h
SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2012/H2 KPMG České republiky Praha 8 - Karlín Hlavnní město Praha Ostatní
30.08.2012 - 30.11.2013
Výstava "SVĚT VĚDY" Avion Shopping Park, Ostrava - - Ostatní
03.09.2012
14.30 h - 17.00 h
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.09.2012 - 16.09.2012
Národní zahájení Dnů evropského dědictví (EHD) - - - OP Karlovy Vary
11.09.2012 - 12.09.2012
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.09.2012
Exkurze na „Dlouhé stráně“ - - - OP Brno
15.09.2012
Den památek techniky a průmyslového dědictví - - - OP Karlovy Vary
18.09.2012
13.00 h
Exkurze "Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o." a "Pivovar Nošovice" Nošovice - - OP Ostrava
19.09.2012
08.00 h - 18.00 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2012 - - - OP Hradec Králové
24.09.2012 - 25.09.2012
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VÝŠKOVÉ BUDOVY EVROPY Národní technické muzeum, přednáškový sál Praha 7 - Ostatní
27.09.2012 - 07.12.2012
19. adventní setkání ŽATEC ŽATEC - OP Karlovy Vary
01.10.2012
14.30 h - 17.00 h
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.10.2012 - 04.10.2012
Konference "FENOMÉN ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN-DANĚK" Národní technické muzeum, přednáškový sál Praha 7 - Ostatní
04.10.2012
Exkurze „ Měnínská brána“ - - - OP Brno
08.10.2012
14.00 h - 17.00 h
ÚDOLÍ BOSENSKÝCH PYRAMID Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.10.2012
17.00 h - 18.30 h
ISO V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU, přednáška budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
11.10.2012
13.00 h
Exkurze "Letiště Mošnov" - - - OP Ostrava
16.10.2012 - 07.12.2012
semináře v 2.pololetí 2012 Krajská knihovna Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
17.10.2012
09.00 h - 13.00 h
Hospodaření se srážkovými vodami v obcích zasedací místnost ČEVAK České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
25.10.2012
Odborná konference v hotelu SLOVAN Hotel Slovan Brno - OP Brno
25.10.2012
17.00 h - 18.30 h
„Změna ČSN 730540-2, říjen 2011 Snížení nároků na povrchovou teplotu výplní stavebních otvorů“ budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
01.11.2012 - 02.11.2012
Bezpečná stavba v rámci Evropské kampaně zdravé pracoviště 2012 -2013 - - - OP Olomouc
06.11.2012 - 05.11.2012
14.30 h - 17.00 h
ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ OKEN Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.11.2012
17.00 h
RAŽENÉ TUNELY NA STAVBĚ VO-BEN budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
12.11.2012
10.00 h - 14.00 h
CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.11.2012
16.00 h
Aplikace PPP při výstavbě rychlostní komunikace na Slovensku Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
19.11.2012
14.00 h - 17.00 h
VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÉ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.11.2012
19.00 h - 23.00 h
SETKÁNÍ PRAŽSKÉ STAVBAŘSKÉ OBCE INVESTORŮ, ARCHITEKTŮ, PROJEKTANTŮ A DODAVATELSKÝCH ORGANIZACÍ Divadlo Bez zábradlí Praha 1 - OP Praha
24.11.2012
12.00 h - 19.00 h
Den absolventů Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára - - Ostatní
26.11.2012 - 06.12.2012
Problematika výměny otvorových výplní Krajská knihovna Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
27.11.2012
13.00 h - 15.00 h
BIM PROJEKTOVÁNÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
29.11.2012
14.00 h - 20.00 h
Konference BIM2DAY 2012 Národní technická knihovna, Ballingův sál Praha 6 - Dejvice - Ostatní
03.12.2012
14.30 h - 17.00 h
MÁME SE BÁT PAMÁTKÁŘŮ? Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.12.2012
Adventní setkání členů o.P. ČSSI České Budějovice Tábor - - OP České Budějovice
07.12.2012
Adventní setkání ŽATEC ŽATEC - OP Karlovy Vary
11.12.2012
19.00 h
DROBNÉ PERLY ČESKÉ ARCHITEKTURY Divadlo Dobeška Praha 4 - Ostatní
13.12.2012
16.00 h
Setkání s osobností stavitelství roku 2012 + předání cen strudentům pražských SPŠS Nadace ABF Praha 1 - OP Praha
02.01.2013 - 26.06.2013
Plán činnosti OP Praha - 1. pololetí 2013 Praha - - OP Praha
06.01.2013 - 27.01.2013
40. ročník Zlaté hole ČSSI - - - OP Brno
06.01.2013 - 23.02.2013
XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES - - - OP Brno
07.01.2013
14.30 h - 17.00 h
PŘÍCHOD SLOVANŮ A POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.01.2013
19.00 h
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Akademie věd ČR Praha 1 - OP Praha
10.01.2013
10.00 h - 14.00 h
Velká novela stavebního zákona Krajská knihovna Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
14.01.2013
17.00 h
"TANČÍCÍ DŮM" - o přípravě a zhotovení objektu Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
18.01.2013 - 19.01.2013
06.00 h - 22.00 h
MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ BAU 2013 areál Messe/Výstaviště Mnichov Mnichov - Ostatní
23.01.2013
17.00 h - 18.30 h
ZKUŠENOSTI Z VÝKONU FUNKCE KOORDINÁTORA BOZP NA STAVBĚ budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
06.02.2013
09.00 h - 16.00 h
PORUCHY PLOCHÝCH STŘECH - 14. ročník konference IZOLACE Areál PVA EXPO Praha Praha 9 - LETŇANY - Česká hydroizolační společnost
07.02.2013
08.30 h - 15.30 h
VELETRH FOR PASIV 2013 PVA EXPO PRAHA Praha 9 – Letňany - OP Hradec Králové
12.02.2013
15.00 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 2012 A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ 2013 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
20.02.2013
13.00 h - 15.00 h
STATICKÉ VÝPOČTY KONSTRUKCÍ PŘES INTERNET Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
28.02.2013
09.00 h - 16.00 h
15. ročník konference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení Výstaviště Černá louka Ostrava Ostrava 1 Moravskoslezský OP Ostrava
28.02.2013
19.30 h - 00.00 h
5. SWINGOVÝ VEČER - společenské setkání Nadace ABF Praha 1 - OP Praha
04.03.2013
14.30 h - 17.00 h
AUTORSKÝ ZÁKON Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.03.2013
17.00 h
Výroční členská schůze OP K.Vary K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
06.03.2013
17.00 h - 18.30 h
O přestavbě sídlišť v pražské aglomeraci + O projektu vinařství Sonberk Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
11.03.2013
14.30 h - 17.00 h
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.03.2013 - 13.03.2013
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.03.2013
16.00 h - 18.00 h
Výroční členská schůze OP ČSSI Olomouc - - - OP Olomouc
21.03.2013
16.30 h - 19.00 h
Výroční členská schůze OP Liberec Technická univerzita v Liberci - budova H Liberec Liberecký OP Liberec
08.04.2013
14.30 h - 17.00 h
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. PŘÍKLADY DOBRÉ A ŠPATNÉ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZMĚNATERMÍNU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.04.2013
14.00 h - 16.00 h
ŘEŠENÍ AKUSTIKY INTERIÉRU Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.04.2013
16.00 h
Výroční členská schůze členů ČSSI, oblastní pobočky Ostrava Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský OP Ostrava
18.04.2013
09.00 h - 14.00 h
Optimalizace navrhování konstrukcí suché stavby budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - Ostatní
18.04.2013
17.00 h - 18.30 h
STAVEBNICTVÍ A PROFESNÍ PRESTIŽ budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
22.04.2013
19.00 h
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2013 Administrativní budova BVV, přednáškový sál č.102 Brno - Ostatní
23.04.2013
10.00 h
NOVÝ ŽIVOT OPUŠTĚNÝCH STAVEB - INDUSTRIÁLNÍ STOPY BVV - konferenční pavilon E, sál E2 Brno - Ostatní
24.04.2013
07.30 h - 15.30 h
ZÁJEZD NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
25.04.2013
17.00 h - 18.30 h
PROJEKT SOLÁRNÍ ŠKOLY - HIMALÁJE budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
06.05.2013
14.30 h - 17.00 h
HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.05.2013
09.00 h - 12.50 h
DODATEČNÉ KOTVENÍ DO BETONU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
22.05.2013
16.00 h
Exkurze vodní dílo Medard - - - OP Karlovy Vary
22.05.2013
18.00 h - 19.00 h
Nová vyhláška o dokumentaci staveb CLARION Congress Hotel, Praha Praha 9 - Ostatní
23.05.2013
Exkurze "Vodní dílo Kružberk a ČOV" - - - OP Ostrava
27.05.2013
16.00 h
Novela stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vazba na činnost koordinátora BOZP budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
30.05.2013
17.00 h - 18.30 h
Plán rozvoje silniční dopravní infrastruktury ČR budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
01.06.2013
07.30 h - 19.00 h
Odborná exkurze do Vojenského technického muzea v Lešanech - - - OP Brno
03.06.2013
14.30 h - 17.00 h
HLAVNÍ ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ KONSTRUKCÍ SUCHÉ VÝSTAVBY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.06.2013
16.00 h
Novela stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vazba na činnost koordinátora BOZP budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
07.06.2013
08.30 h - 14.30 h
18. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2013 Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský OP Karlovy Vary
13.06.2013
15.00 h - 18.00 h
Systémy suché výstavby z hlediska PO a stavební fyziky FS VUT Brno Brno - Ostatní
13.06.2013
17.00 h - 18.30 h
VYUŽITÍ PLOCHÉHO SKLA VE STAVEBNICTVÍ budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
22.06.2013
08.00 h - 19.30 h
EXKURZE NA STAVENIŠTĚ DÁLNICE D8 v úseku Lovosice-Prackovický tunel Lovosice - Prackovický tunel - Most - - OP Praha
26.06.2013 - 11.01.2014
Plán činnosti OP PRAHA - 2.pololetí 2013 Praha - - OP Praha
26.06.2013
17.00 h - 18.30 h
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
24.07.2013
09.00 h - 15.00 h
Příprava na autorizační zkoušky autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT pro stavby vodního hospodář - - - Česká společnost vodohospodářská
07.08.2013
13.45 h - 16.00 h
EXKURZE NA STAVBU DIGITÁLNÍHO PLANETÁRIA - - - OP Hradec Králové
02.09.2013
14.30 h - 16.30 h
SUCHÁ VÝSTAVBA Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A STAVEBNÍ FYZIKY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.09.2013 - 15.09.2013
Dny evropského dědictví - - - OP Karlovy Vary
11.09.2013 - 12.09.2013
09.00 h - 16.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
11.09.2013
17.00 h - 18.30 h
Přednáška "O sanaci a rehabilitaci starověkého paláce Tág Kisrá v Iráku" Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
14.09.2013
Den památek techniky a průmyslového dědictví na území České republiky - - Ostatní
19.09.2013 - 20.09.2013
09.00 h - 18.00 h
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2013 Ministerstvo zemědělství České republiky Praha 1 - Česká společnost krajinných inženýrů
08.10.2013 - 09.10.2013
EXPO REAL Mnichov 2013 Mnichov - - Ostatní
10.10.2013 - 29.10.2013
Pozvánka na výstavu a vernisáž probíhajícího 10. ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje - - - OP Hradec Králové
21.10.2013
14.00 h - 17.00 h
TEPELNĚ TECHNICKÉ VÝPOČTY V TEORII A PRAXI, SE ZAMĚŘENÍM NA PENB A NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
24.10.2013
17.00 h - 18.45 h
PLÁN ROZVOJE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY V ČR budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
04.11.2013
14.30 h - 16.30 h
ROZVODY VODY A HOSPODAŘENÍ S VODOU V BUDOVÁCH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.11.2013
13.00 h - 15.30 h
SEMINÁŘ BIM Technologické centrum Hradec Králové Hradec Králové Královéhradecký OP Hradec Králové
13.11.2013
17.00 h - 18.30 h
O mezinárodní studentské soutěži "SOLAR DECATHLON" budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
14.11.2013 - 15.11.2013
Konference "Obnova a využívání pivovarů" Chrám chmele a piva, Žatec - - Ostatní
14.11.2013
14.00 h - 18.00 h
Plastové potrubí ve vodárenství a čistírenství Aula SPŠ stavební České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
18.11.2013
10.00 h
XIII. Mezinárodní konference TZ Praha 2103 Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9 - Ostatní
21.11.2013
11.30 h - 14.00 h
Den GIS VŠB-TU, Fakulta stavební Ostrava - Poruba - Česká společnost městského inženýrství
21.11.2013
19.00 h - 23.30 h
Tradiční Setkání pražské stavařské obce a divadelní představení Divadlo Bez zábradlí Praha 1 - OP Praha
02.12.2013
14.30 h - 16.30 h
VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.01.2014
14.30 h - 17.00 h
UHÁJÍ ČESKÝ STÁT SVOJI EXISTENCI V RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPĚ? STÁTOPRÁVNÍ PROBLÉMY ČESKÉHO STÁTU V 11. Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.01.2014 - 20.06.2014
Plán činnosti OP PRAHA - 1. pololetí 2014 - - - OP Praha
23.01.2014
16.30 h - 18.30 h
40 let Nuselského mostu budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
11.02.2014
15.00 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 2013 A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ 2014 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
13.02.2014
16.30 h - 18.30 h
ÚČINNOST PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
20.02.2014
16.30 h - 20.00 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE (VOLEBNÍ) o.p. ČSSI Praha Nadace ABF Praha 1 - OP Praha
24.02.2014
09.00 h - 13.00 h
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
24.02.2014
14.30 h - 17.30 h
Pozvánka na výroční členskou schůzi OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.03.2014
17.00 h
KÁMEN V PAMÁTKOVÉ PÉČI Ledebourský palác Praha 1 - Ostatní
06.03.2014
19.00 h - 23.00 h
SWINGOVÝ TANEČNÍ VEČER Nadace ABF Praha 1 - OP Praha
12.03.2014 - 13.03.2014
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.03.2014
14.00 h - 16.00 h
EXKURZE NA STAVBU KAMPUS UK V HRADCI KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
20.03.2014
16.30 h - 18.30 h
VÝVOJ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE, konstrukční řešení a výhled Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
05.04.2014 - 06.04.2014
10.00 h
WORKSHOP "ČESKÉ PODZEMÍ" 2014 Horská chata Cepín Mikulov v Krušných horách - Ostatní
07.04.2014
14.30 h - 16.30 h
POŽÁRNÍ PŘEDPISY VE VZTAHU K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI + POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ A VĚCNÉ POMOCI V RÁMCI IZS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.04.2014
16.00 h
Výroční, volební členská schůze OP ČSSI Olomouc Hotel "TRINITY" Olomouc Olomouc - OP Olomouc
08.04.2014
18.30 h
Vernisáž výstavy "Památka roku 2013" atrium Rajské budovy Vysoké školy ekonomické Praha 3 - Žižkov - Ostatní
12.04.2014
10.00 h
Exkurze do pivovaru v Plasích Plasy Plasy - OP Karlovy Vary
17.04.2014
10.00 h - 15.00 h
Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě Národní dům Ústí nad Labem Ústecký OP Ústí nad Labem
17.04.2014
16.00 h
Prezentace k otázce obnovy a nového využití roudnického pivovaru Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Roudnice nad Labem - Ostatní
18.04.2014
10.00 h
Seminář Katastr nemovitostí krajská knihovna v karlových Varech Karlovy vary - OP Karlovy Vary
22.04.2014
19.00 h
OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2014 Administrativní budova BVV, přednáškový sál č.102 Brno - Ostatní
24.04.2014
07.30 h - 17.30 h
POZVÁNKA NA ZÁJEZD NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
24.04.2014
10.30 h
ZMĚNY POŽADAVKŮ NA BYDLENÍ Výstaviště Brno, pavilon P, sál P-1 - - Ostatní
24.04.2014
16.30 h
PROMĚNY DŮLNÍ KRAJINY SOKOLOVSKA V PRŮBĚHU STALETÍ Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
25.04.2014
SILO TOWER - odborná exkurze s výkladem stavba SILO TOWER Olomouc Olomoucký OP Olomouc
29.04.2014
14.00 h - 18.00 h
Posuzování konstrukcí podle EN norem v rámci IDEA StatiCa Národní dům Ústí nad Labem Ústecký OP Ústí nad Labem
05.05.2014
14.30 h - 17.00 h
TECHNOLOGIE VOZOVEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.05.2014
16.30 h - 18.00 h
Metropolitní plán Prahy Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
22.05.2014 - 24.05.2014
Letní škola památkové technologie 2014 BROUMOV - - Ostatní
22.05.2014
15.30 h - 19.00 h
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OCHRANY STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
24.05.2014
08.00 h - 19.00 h
EXKURZE "UHELNÉ SAFARI" - lom Vršany a okolí Mostu Lom Vršany, Most - - OP Praha
26.05.2014
13.45 h
Sněm po 58 letech Klementinum Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
02.06.2014
14.30 h - 16.30 h
NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.06.2014 - 09.01.2015
Plán činnosti OP PRAHA - 2. pololetí 2014 - - - OP Praha
19.06.2014
15.30 h
Exkurze do historické budovy Národního muzea před rekonstrukcí Národní muzeum v Praze, historická budova Praha 1 - OP Praha
09.07.2014
13.45 h - 16.00 h
EXKURZE NA STAVBU DIGITÁLNÍHO PLANETÁRIA - - - OP Hradec Králové
29.08.2014 - 30.08.2014
INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2014 / ČTVRT STOLETÍ POTÉ Multifunkční prostor GONG, Dolní oblast Vítkovice Ostrava - Vítkovice - Ostatní
01.09.2014
14.30 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.09.2014 - 14.09.2014
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2014 - - - Ostatní
08.09.2014
16.30 h
(NE)TUŠENÉ SOUVISLOSTI - Popularizace hodnot historických staveb Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
10.09.2014 - 11.09.2014
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.09.2014
15.30 h
ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OCHRANY STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍM VODY A VLHKOSTI - druhá část Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
24.09.2014 - 25.09.2014
POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI ČEVAK a.s., přednáškový sál České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
24.09.2014
13.00 h - 17.00 h
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV – VZDUCHOTECHNIKA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.10.2014
09.00 h - 13.00 h
Pojištění profesní odpovědnosti autor.osob Krajská knihovna Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
15.10.2014
09.30 h - 13.00 h
TĚŽKÉ KOTVENÍ NA STAVBÁCH - MECHANICKÉ KOTVENÍ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
21.10.2014
18.00 h
Slavnostní zahájení výstavy NUSELSKÝ MOST - historie, stavba a architektura Národní technické muzeum, dopravní hala - - Ostatní
03.11.2014
14.30 h - 17.00 h
BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.11.2014
12.00 h - 17.00 h
EXKURZE NA STAVBU OVOCNÁŘSKÉHO VÝZKUMNÉHO INSTITUTU V HOLOVOUSÍCH - - - OP Hradec Králové
13.11.2014 - 14.11.2014
09.00 h
Konference "Obnova a využívání vodárenských věží" Národní technické muzeum, přednáškový sál Praha 7 - Ostatní
01.12.2014
14.30 h - 17.00 h
VADY HYDROIZOLACÍ STŘECH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.12.2014
19.00 h - 23.00 h
Setkání pražské obce investorů, architektů, projektantů a dodavatelů Divadlo Na Jezerce Praha 4 - Nusle - OP Praha
09.12.2014
09.45 h - 11.30 h
Specifika provozu a údržby Aquapalace Praha - Čestlice VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - Česká společnost městského inženýrství
16.12.2014 - 01.02.2015
11.00 h - 19.00 h
Industriální topografie - "ARCHITEKTURA KONVERZÍ" Galerie Jaroslava Fragnera Praha 1 - Ostatní
07.01.2015 - 20.06.2015
PLÁN ČINNOSTI OP PRAHA - 1. pololetí 2015 Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
15.01.2015
16.00 h - 18.30 h
Setkání s prof. Ing. arch. Ladislavem Lábusem, děkanem FA ČVUT Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
22.01.2015
15.30 h - 18.30 h
PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
10.02.2015
15.00 h - 17.30 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 2014 A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ 2015 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.02.2015
15.30 h - 18.30 h
VADY SKRYTÉ A ZJEVNÉ Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
16.02.2015 - 27.02.2015
7. ročník známky kvality VÝROBEK - TECHNOLOGIE pro stavitelství a architekturu 2015 Nadace ABF Praha 1 - Ostatní
23.02.2015
14.30 h - 17.00 h
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.03.2015
14.30 h - 17.00 h
NOVINKY V POŽÁRNÍCH PŘEDPISECH A ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU LEGISLATIVY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘE Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.03.2015 - 04.03.2015
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.03.2015
15.30 h - 18.30 h
Ochrana staveb před nežádoucím působením vody – poznatky a nové konstrukce budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
03.04.2015 - 02.06.2015
STAVBA ROKU 2015 Nadace ABF Praha 1 - Ostatní
08.04.2015
10.00 h - 12.00 h
MODERNÍ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
13.04.2015
14.30 h - 17.00 h
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PODLE EPBD II. NAVRHOVÁNÍ A POZNATKY Z UŽITÍ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
23.04.2015
07.30 h - 17.30 h
ZÁJEZD NA MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
23.04.2015
09.30 h
KONFERENCE ICOMOS 2015 - Hodnoty českých hradů a zámků; péče a prezentace Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad Praha 2 - Ostatní
27.04.2015
11.30 h - 13.15 h
Bezvýkopové technologie v rámci revize ČSN 73 6005 a městská zeleň VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - Česká společnost městského inženýrství
03.05.2015 - 05.05.2015
REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY – S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE Hotel SANTOS u Brněnské přehrady Brno-Bystrc - Česká společnost krajinných inženýrů
04.05.2015
14.30 h - 15.00 h
MIKROZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOSTI A DOMY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.05.2015
15.00 h - 17.00 h
SVĚTLO A ARCHITEKTURA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
18.05.2015
14.00 h - 17.00 h
STAVBY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ - ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ PŘEDNÁŠKY !!!!!!!!!!!!!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
21.05.2015 - 20.06.2015
LETNÍ ŠKOLY PAMÁTKOVÉ TECHNOLOGIE - Broumovsko 2015 Broumov a okolí - - Ostatní
21.05.2015
16.30 h - 18.30 h
TROJSKÝ MOST OD ZAČÁTKU budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
25.05.2015
13.45 h - 18.30 h
SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS 1956 po 59 letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
01.06.2015
13.00 h - 17.00 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, POSTAVENÍ TDS Z POHLEDU STAVEBNÍHO PRÁVA A ZMĚNY VE SMLUVNÍM PRÁVU ... Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.06.2015
08.30 h
20. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ - KARLOVY VARY 2015 na téma "Církevní stavby a město" Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský Česká společnost městského inženýrství
10.06.2015
08.45 h - 11.15 h
ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.06.2015
15.45 h - 18.00 h
Exkurze - WERK ARENA v Třinci - - - OP Ostrava
18.06.2015 - 19.06.2015
09.00 h - 14.00 h
Rybníky - naše dědictví i bohatství pro budoucnost Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Česká společnost krajinných inženýrů
18.06.2015
14.00 h - 18.00 h
MEZI DRAKEM A TYGREM - Více jak 450 projektů a 25 let zkušeností s architekturou v Číně - - - OP Hradec Králové
18.06.2015
17.00 h - 18.30 h
O NEPÁLU (PRO NEPÁL) budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
24.06.2015
17.00 h - 22.00 h
EXKURZE na stavbu/rekonstrukci paláce Sv. Michal na Pohořelci Palác Sv. Michal Praha 1 - Hradčany - OP Praha
01.07.2015 - 08.01.2016
PLÁN ČINNOSTI OP PRAHA - 2. pololetí 2015 - - - OP Praha
07.09.2015
14.30 h - 17.00 h
BIM - MODERNÍ METODY PROJEKTOVÁNÍ, ŘÍZENÍ STAVEBNICTVÍ A SPRÁVY BUDOV Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.09.2015 - 09.09.2015
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
16.09.2015
09.00 h - 18.00 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2015 - - - OP Hradec Králové
17.09.2015 - 18.09.2015
09.00 h - 14.00 h
KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2015 Ministerstvo zemědělství České republiky Praha 1 - Česká společnost krajinných inženýrů
06.10.2015
14.30 h - 17.00 h
LEGISLATIVA A PRAXE V OBLASTI POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.10.2015
19.00 h - 22.00 h
Galakoncert „Od Vltavy k Dunaji“ Měšťanská beseda - Velký sál Plzeň - Ostatní
20.10.2015
15.45 h
Exkurze na protipovodňová opatření na Božím Daru K.Vary parkoviště LIDL - - OP Karlovy Vary
22.10.2015 - 23.10.2015
BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Areál bývalé továrny "BOPO" Třebíč - Borovina Vysočina Ostatní
02.11.2015
09.00 h - 14.00 h
BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.11.2015
09.30 h - 13.00 h
BIM projektování v praxi … - - - OP Hradec Králové
10.11.2015
13.00 h - 18.00 h
Seminář k financování kulturního dědictví - Ostrava 10. 11. 2015 - - - Ostatní
11.11.2015
16.00 h
Sanace Thunovského palaáce na Malé Straně K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
23.11.2015
15.00 h - 17.30 h
Revitalizace Dolní Vítkovice - Ing. arch. Josef Pleskot - přednáška - - - OP Hradec Králové
04.12.2015
13.30 h - 17.00 h
22. Adventní setkání Klášter Teplá - - OP Karlovy Vary
07.12.2015
14.30 h - 17.00 h
VADY REALIZACE STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.01.2016 - 24.06.2016
PLÁN ČINNOSTI OP PRAHA - 1. pololetí 2016 - - - OP Praha
04.01.2016
14.30 h - 17.00 h
EVROPSKÁ KRIZE A ČESKÉ HUSITSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
20.01.2016
16.00 h
Sanace hradů Vyšehrad, Velhartice, Švihov K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
03.02.2016
16.00 h
Výroční členská schůze K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
09.02.2016
15.00 h - 17.30 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO 2015 A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ 2016 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.02.2016
09.00 h - 12.00 h
SANACE A ZDVOJOVÁNÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.03.2016
14.30 h - 17.00 h
KOTVENÍ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.03.2016 - 09.03.2016
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.03.2016
14.30 h - 17.30 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI HK - - - OP Hradec Králové
17.03.2016
17.00 h - 19.00 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI PRAHA s přednáškou "NAŠE CESTA (NEJEN) ZA OSCAREM NIEMEYEREM" ČVUT v Praze, Fakulta architektury Praha 6 - Dejvice - OP Praha
04.04.2016
14.30 h - 17.00 h
SANACE HISTORICKÝCH PAMÁTEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.04.2016
16.00 h
Výroční členská schůze oblastní pobočky Ostrava Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský OP Ostrava
14.04.2016
Přehled akcí do konce r.2016 - - - OP Karlovy Vary
19.04.2016
12.30 h - 18.00 h
Přednáška MNOHO ŽIVOTŮ VE VILE TUGENDHAT VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - Česká společnost městského inženýrství
20.04.2016
07.30 h - 17.30 h
MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO BVV Brno Brno - OP Hradec Králové
27.04.2016
16.00 h
Přednáška: Islámská architektura K.Vary budova ARCH 93 Karlovy Vary - OP Karlovy Vary
02.05.2016
14.30 h - 17.00 h
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A REAKCE NA POVODNĚ A SUCHA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
03.05.2016
08.00 h - 09.30 h
ÚSES a zelená infrastruktura pro zlepšení stavu krajiny VŠB-TU, Fakulta stavební Ostrava - Poruba - Česká společnost městského inženýrství
03.05.2016
10.45 h - 12.15 h
DOKUMENTACE STAVEB Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Ostrava - Poruba Moravskoslezský Česká společnost městského inženýrství
10.05.2016
KONFERENCE: PAMÁTKY SPORTU Praha - - OP Praha
10.05.2016
14.00 h - 16.30 h
EXKURZE - VÝSTAVBA BUDOVY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY - - - OP Hradec Králové
16.05.2016 - 27.05.2016
09.00 h - 18.00 h
VÝSTAVA 150 LET SIA na VUT FAST Brno Vysoké učení technické Brno - Fakulta stavební Brno - OP Brno
30.05.2016
12.45 h - 17.45 h
SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS 1956 po 60 letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
06.06.2016
14.30 h - 17.00 h
PRÁVA A POVINNOSTI OSOB PŘI REALIZACI STAVBY SE ZAMĚŘENÍM NA ZHOTOVITELE A STAVBYVEDOUCÍHO Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.06.2016
08.30 h
MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVY VARY 2016 - 21. ročník Mezinárodní konference Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský Česká společnost městského inženýrství
22.06.2016 - 24.06.2016
Mezinárodní konference "UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV VE STŘEDNÍ EVROPĚ 2016" Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Ostatní
23.06.2016
16.00 h - 18.00 h
REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU - příprava projektu budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
13.08.2016
10.00 h - 18.00 h
DEN STAVEBNÍCH ŘEMESL Centrum stavitelského dědictví - Plasy Plasy - Ostatní
05.09.2016
14.30 h - 17.00 h
APLIKACE § 77 ZÁKONA Č. 258/2000 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ V PRAXI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.09.2016
10.00 h - 12.00 h
PROBLEMATIKA ANALÝZY KOTVENÍ A OCELOVÝCH STYČNÍKŮ POSOUZENÍ ŠÍŘKY TRHLIN VODOHOSP. KONSTRUKC Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
13.09.2016 - 14.09.2016
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.09.2016 - 15.09.2016
09.00 h
POVODNĚ A HOSPODAŘENÍ S VODOU Hotel "VITA", České Budějovice České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
19.09.2016
14.00 h - 18.00 h
Rozvoj vysokorychlostních tratí v České republice a v Evropě Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
21.09.2016
08.30 h - 16.30 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2016 - - - OP Hradec Králové
01.10.2016
09.00 h - 14.00 h
KLÁŠTER TEPLÁ - odborná exkurze a varhanní recitál mistra Jaroslava Tůmy premonstrátský klášter Teplá u Mariánských Lázní Teplá Karlovarský kraj OP Karlovy Vary
03.10.2016
14.30 h - 17.00 h
ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.10.2016
09.00 h - 17.00 h
VOLNÉ VSTUPNÉ DO NTM Národní technické muzeum, přednáškový sál Praha 7 - Ostatní
10.10.2016 - 11.10.2016
14.00 h - 17.00 h
VZNIK A VÝVOJ PIVOVARSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
11.10.2016
13.15 h - 16.00 h
BIM projektování v praxi … seminář o BIM projektování malých i velkých projektů Hotel Alessandria Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové - Slezské Předměstí Východočeský OP Hradec Králové
12.10.2016
14.00 h - 16.30 h
NOVÁ ČSN 73 0810 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ + NOVINKY V OBLASTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.10.2016
13.00 h - 16.00 h
DŘEVĚNÉ MOSTY A LÁVKY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.10.2016
14.00 h - 18.00 h
Principy obnovy umělecko-řemeslného díla z hlediska památkové péče Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
24.10.2016 - 25.10.2016
GOTTHARDSKÝ ÚPATNÍ TUNEL - - - Ostatní
04.11.2016 - 05.11.2016
10.00 h - 18.00 h
VELETRH PAMÁTKY, MUZEA, ŘEMESLA Průmyslový palác, pravé křídlo - - Ostatní
07.11.2016
14.30 h - 17.00 h
NOVÉ MAPOVÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.11.2016 - 11.11.2016
KONFERENCE PROPAMÁTKY Panský dvůr, Telč Telč - Ostatní
16.11.2016
09.00 h - 12.00 h
GIS DAY 2016 Svět techniky, Dolní oblást Vítkovice Ostrava - Česká společnost městského inženýrství
30.11.2016
12.30 h - 14.00 h
PROVOZ A ÚDRŽBA INFRASTRUKTURY VŠB-TU, Fakulta stavební Ostrava - Poruba - Česká společnost městského inženýrství
05.12.2016
14.30 h - 17.00 h
VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.12.2016
06.45 h - 18.30 h
ODBORNÁ EXKURZE BÍLÁ OLOMOUC HISTORICKÁ I MODERNÍ - - - OP Hradec Králové
02.01.2017 - 30.06.2017
PLÁN ČINNOSTI o.p. ČSSI - PRAHA - - - OP Praha
02.01.2017
14.30 h - 17.00 h
OD HUSITSTVÍ K HABSBURKŮM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.01.2017
18.30 h - 20.30 h
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2017 Akademie věd Praha 2 Středočeský OP Praha
26.01.2017
09.00 h - 15.00 h
Odborný seminář a workshop o technologiích suché výstavby VŠB -TU Ostrava, fakulta stavební - - Česká společnost městského inženýrství
30.01.2017
11.00 h
TRANSGAS NEDOCENĚNÝ A ZAVRŽENÝ - pozvánka na tiskovou konferenci Mlýnská kavárna Praha 1 - Malá Strana - Ostatní
06.02.2017
14.30 h - 17.00 h
VNITŘNÍ ROZVODY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.02.2017
17.00 h - 20.00 h
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI České Budějovice Hotel FILIP České Budějovice - OP České Budějovice
09.02.2017
16.30 h - 18.30 h
Standardy smluvních vztahů v projektování a výstavbě budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
16.02.2017
16.30 h - 19.30 h
VOLEBNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE OP ČSSI - PRAHA ČVUT v Praze, Fakulta architektury Praha 6 - Dejvice - OP Praha
27.02.2017
14.30 h - 17.30 h
Výroční členská schůze OP ČSSI, z.s. Hradec Králové Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
28.02.2017
09.00 h - 17.00 h
Konference INTELIGENTNÍ BUDOVY Hotel AVANTI Brno - Ostatní
06.03.2017
09.00 h - 13.00 h
BIM - NAVRHOVÁNÍ STAVEB, PROVÁDĚNÍ STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.03.2017 - 08.03.2017
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.03.2017 - 31.03.2017
08.00 h - 19.00 h
VÝSTAVA 150 LET SIA Krajská vědecká knihovna v Liberci Liberec - Staré Město - OP Liberec
03.04.2017
14.30 h - 17.00 h
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.04.2017
13.00 h - 16.00 h
NAVRHOVÁNÍ A REALIZACE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ Z CIHELNÉHO SYSTÉMU HELUZ, NOVÉ TRENDY V NAVRHOVÁNÍ... Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
25.04.2017
10.00 h - 11.30 h
3D TISKÁRNA VE STAVEBNICTVÍ A STROJÍRENSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
27.04.2017
09.00 h - 13.00 h
JAK VYPLŇOVAT PRŮVODNÍ, SOUHRNNÉ A TECHNICKÉ ZPRÁVY PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové Východočeský OP Hradec Králové
02.05.2017
14.30 h - 17.00 h
PROBLEMATIKA VYBRANÝCH ZPŮSOBŮ NAMÁHÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ A JEJICH POSOUZENÍ DLE EN Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.05.2017
09.00 h
ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCÍ České Budějovice České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
09.05.2017
17.00 h - 19.00 h
Dějiny a stavební vývoj zámku ve Velkých Hošticích Zámek Velké Hoštice Velké Hoštice - Česká společnost městského inženýrství
26.05.2017
07.15 h - 21.45 h
KONFERENCE O LABSKÉ VODNÍ CESTĚ a plavba lodí v úseku Ústí nad Labem - Drážďany Plavba lodí v úseku Ústí n./L. - Drážďany - - Ostatní
29.05.2017
13.30 h - 19.00 h
Sněm Spolku FIS 56 po 61 letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
05.06.2017
14.30 h - 17.00 h
OPRAVY A ZDVOJENÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ (ETICS) POMOCÍ MINERÁLNÍ VLNY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.06.2017
08.30 h - 14.00 h
22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVY VARY Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský Česká společnost městského inženýrství
15.06.2017 - 16.06.2017
RYBNÍKY 2017 Česká zemědělská univerzita v Praze Praha 6 - Suchdol - Česká společnost krajinných inženýrů
01.07.2017 - 31.08.2017
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V NTM Národní technické muzeum v Praze Praha 7 - Ostatní
22.07.2017
12.00 h - 18.00 h
ZVONAŘSKÝ DEN Centrum stavitelského dědictví - Plasy Plasy - Ostatní
31.08.2017
09.00 h - 15.00 h
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Nadace ABF Praha 1 - Ostatní
04.09.2017
14.30 h - 17.00 h
Pokročilé metody řešení detailů stavebních konstrukcí Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.09.2017 - 13.09.2017
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.09.2017 - 03.01.2018
PLÁN ČINNOSTI OP ČSSI - Praha; 2. pololetí Praha - - OP Praha
19.09.2017
08.00 h - 17.00 h
EXKURZE DO VODNÍHO DOMU NA ŽELIVCE Vodní dům Hulice - Česká společnost vodohospodářská
20.09.2017
08.30 h - 17.00 h
FOR ARCH 2017 PVA EXPO PRAHA Praha 9 – Letňany - OP Hradec Králové
26.09.2017
10.00 h - 12.00 h
Mosty v Hradci Králové Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.10.2017
14.30 h - 17.00 h
Výstavba pivovaru v Gruzii Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.10.2017
VÁPENICKÁ SOBOTA Centrum stavitelského dědictví - Plasy Plasy - Ostatní
19.10.2017
08.30 h - 14.00 h
KALKULACE CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
19.10.2017
16.00 h - 18.00 h
Stabilizace plavebních podmínek a revitalizační opatření na Labi v úseku Děčín – státní hranice budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
27.10.2017
09.00 h - 13.00 h
LETIŠTNÍ TERMINÁL PARDUBICE - exkurze - - - OP Hradec Králové
06.11.2017
14.30 h - 17.00 h
Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí vč. novely č. 87/2017 Sb. a praktické zkušenosti Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.11.2017 - 10.11.2017
Konference PROPAMÁTKY - OBNOVA A VYUŽÍVÁNÍ RADNIC Stará radnice v Havlíčkově Brodě - - Ostatní
13.11.2017
18.30 h - 23.30 h
Setkání pražské stavařské obce spojené s divadelním představením Divadlo "KALICH" Praha 1 - OP Praha
15.11.2017
09.00 h - 16.00 h
Systém managementu kvality (SMK) dle ČSN EN ISO 9001:2016 Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Česká společnost stavebních koordinátorů
23.11.2017 - 24.11.2017
39. konference WTA - Sanace a rekonstrukce staveb 2017 Kloknerův ústav ČVUT Praha 6 - Ostatní
23.11.2017
19.00 h - 21.00 h
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, Slavnostní udělení cen Veletržní palác Praha Praha 7 - Holešovice - Ostatní
24.11.2017
09.00 h - 20.00 h
8. konference INVENTURA URBANISMU Fakulta architektury ČVUT v Praze - - Ostatní
04.12.2017
14.30 h - 17.00 h
Škody v projektové dokumentaci nebo na stavbách a poučení z nich. Řešení konkrétních případů Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.12.2017
06.00 h - 20.00 h
Pozvánka na odbornou exkurzi MÍŠEŇ NENÍ JENOM PORCELÁN - - - OP Hradec Králové
08.12.2017 - 05.01.2018
08.00 h - 19.00 h
VÝSTAVA "ARCHITEKTURA PRO PRAHU" Fakulta architektury ČVUT v Praze - - OP Praha
02.01.2018
14.30 h - 17.00 h
OD NÁSTUPU HABSBURKŮ K TEREZIÁNSKÝM A JOSEFINSKÝM REFORMÁM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.01.2018
08.00 h - 13.00 h
AUTOMOBILKA KVASINY - ODBORNÁ EXKURZE - - - OP Hradec Králové
01.02.2018 - 04.02.2018
13. ročník veletrhů DŘEVOSTAVBY 2018 a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ Pražské Výstaviště v Holešovicích Praha 7, Holešovice Praha Ostatní
05.02.2018
14.30 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2017/2018 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.02.2018
14.00 h - 17.30 h
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
20.02.2018
13.00 h
KOMPOZITNÍ BETONY Multifunkční centrum UJEP Ústí nad Labem - OP Ústí nad Labem
21.02.2018 - 22.02.2018
09.00 h - 17.00 h
Sympozium Řemesla živě Novoměstská radnice Praha 2 - Ostatní
05.03.2018
09.00 h - 13.00 h
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.03.2018 - 24.04.2018
17.30 h
PAMÁTKY 2018 - volný přednáškový cyklus Fakulta architektury ČVUT v Praze - - Ostatní
07.03.2018
16.30 h - 18.30 h
TECHNICKÝ POHLED NA NAVRHOVÁNÍ VÝŠKOVÉ BUDOVY V PRAZE: V-TOWER Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
08.03.2018 - 09.03.2018
10.00 h - 18.00 h
PAMÁTKY - MUZEA - ŘEMESLA 2018 Pražské Výstaviště v Holešovicích Praha 7, Holešovice Praha Ostatní
13.03.2018 - 14.03.2018
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
21.03.2018
INTELIGENTNÍ BUDOVY 2018 BVV Brno Brno - Ostatní
22.03.2018 - 26.03.2018
10.00 h - 15.00 h
KONFERENCE LENKY Hotel Thermal - Kongresový sál Karlovy Vary Karlovarský Ostatní
03.04.2018
14.30 h - 17.00 h
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A DALŠÍ PROGRAMY SFŽP, NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PROJEKTANTŮ V POŽADOVANÉ DOKUMENTACI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.04.2018
13.00 h
BIM a jeho užití při projektování a provádění staveb ISTAR Krásné Březno - OP Ústí nad Labem
14.05.2018
14.30 h - 17.00 h
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.05.2018
09.00 h - 12.00 h
NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI ZDVOJOVÁNÍ A SANACI ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ ETICS Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
24.05.2018
09.00 h - 13.00 h
IMPREGNACE (CHEMICKÁ OCHRANA) KONSTRUKČNÍHO DŘEVA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
28.05.2018
13.45 h - 18.00 h
SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS 1956 po 62 letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
31.05.2018 - 02.10.2018
XXV. GRAND PRIX ARCHITEKTŮ - - - Ostatní
31.05.2018
07.00 h - 19.00 h
ODBORNÁ EXKURZE "HALA STOLETÍ" - Wroclaw (Polsko) - - - OP Liberec
04.06.2018
14.30 h - 17.00 h
AKUSTIKA V BUDOVÁCH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.06.2018
08.20 h - 12.00 h
ODBORNÁ EXKURZE PETROF HRADEC KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
07.06.2018 - 22.09.2018
(NE)TUŠENÉ SOUVISLOSTI 2018 - - - Ostatní
08.06.2018
09.00 h - 15.00 h
23. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ - KARLOVARSKO 2018 Kulturní centrum SVOBODA, Cheb Cheb - Česká společnost městského inženýrství
14.06.2018 - 16.06.2018
KONFERENCE RYBNÍKY 2018 Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Česká společnost krajinných inženýrů
27.06.2018
17.00 h - 21.00 h
EXKURZE NA DOKONČENOU STAVBU "BUTTERFLY" a "zahradní slavnost 2018" Administrativní budova AFI - "Butterfly" Praha 8 - Karlín - OP Praha
01.09.2018 - 09.01.2019
PLÁN ČINNOSTI OP PRAHA - 2. pololetí 2018 Praha - - OP Praha
03.09.2018
14.30 h - 17.00 h
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
11.09.2018 - 12.09.2018
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.09.2018
08.30 h - 17.00 h
FOR ARCH 2018 - - - OP Hradec Králové
19.09.2018 - 20.09.2018
09.00 h - 16.00 h
KONFERENCE "SUCHO A HOSPODAŘENÍ S VODOU" Clarion Congress Hotel České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
25.09.2018
09.00 h - 12.00 h
AKUSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - - - OP Hradec Králové
27.09.2018
07.15 h - 17.00 h
POZVÁNKA NA ODBORNOU EXKURZI PRAHA REKONSTRUKCE STÁTNÍ OPERY - - - OP Hradec Králové
11.10.2018
09.00 h - 17.00 h
BIM DAY 2018 Národní technická knihovna, Ballingův sál Praha 6 - Dejvice - Ostatní
17.10.2018
15.00 h - 18.00 h
Významné pražské vltavské silniční mosty a jejich stav budova ČKAIT, přednáškový sál - 1. patro Praha 2 - OP Praha
05.11.2018
14.30 h - 17.00 h
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.11.2018 - 09.11.2018
PROPAMÁTKY 2018 - konference Obnova a využívání textilek bývalá továrna Mastných Lomnice nad Popelkou - Ostatní
03.12.2018
14.30 h - 17.00 h
VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI A POUČENÍ Z NICH - NOVÉ PŘÍPADY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.01.2019
14.30 h - 17.00 h
19. STOLETÍ V ČESKÝCH DĚJINÁCH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.02.2019 - 28.01.2019
Výstava 150 let SIA v Olomouci Vlastivědné muzeum v Olomouci Olomouc - OP Olomouc
04.02.2019
14.30 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2018/2019 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.03.2019
14.30 h - 17.00 h
URBANISTICKÁ A PROSTOROVÁ AKUSTIKA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.03.2019 - 13.03.2019
08.30 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.03.2019
10.00 h - 13.00 h
CO HROZÍ PANELOVÝM DOMŮM PŘI NEODBORNÉM ZÁSAHU? Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.04.2019
14.30 h - 17.00 h
POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (OBECNÉ, TECHNICKÉ, BEZBARIÉROVÉ) A POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.04.2019
09.00 h - 13.00 h
PREFA ALUMINIUMPRODUKTE STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.04.2019
17.00 h
BIM - Co je nutné pro úspěch projektu Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
06.05.2019
14.00 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 1. ČÁST Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
15.05.2019
14.00 h - 16.00 h
REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ JIRÁSKOVY SADY - - - OP Hradec Králové
15.05.2019
17.00 h - 18.30 h
PŘEDNÁŠKA "OPATŘENÍ PRO HOSPODAŘENÍ VODOU" - ozvěny Inženýrského dne 2019 Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
18.05.2019
08.00 h - 19.30 h
ODBORNÁ EXKURZE NA TVRZ "BOUDA" FS VUT Brno Brno - OP Brno
21.05.2019
13.00 h - 17.30 h
EXKURZE NA STAVBU DÁLNICE D6, obchvat Řevničov - - - OP Praha
27.05.2019
12.45 h - 18.00 h
SNĚM ABSOLVENTŮ ČVUT - FIS ´56 po 63. letech Novotného lávka Praha 1 - Spolek absolventů FIS 56
27.05.2019 - 01.06.2019
14.00 h - 19.00 h
VÝSTAVA IDEÁLNÍ VELKÁ/MALÁ PRAHA 1919-2019 Galerie Lucerna Praha 1 - Ostatní
03.06.2019
14.30 h - 17.00 h
SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.06.2019
15.00 h
Odborná exkurze NOVÁ ZBROJOVKA Brno Zbrojovka Brno Brno - OP Brno
07.06.2019
09.00 h - 14.00 h
24. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVARSKO 2019 Kulturní centrum SVOBODA, Cheb Cheb - Česká společnost městského inženýrství
13.06.2019
14.00 h - 19.00 h
ODBORNÁ EXKURZE NA ŽELEZNIČNÍ MOST OSKAR - Břeclav Bohémka, Brno - - OP Brno
13.06.2019
16.00 h - 23.00 h
STATNÍ OPERA PRAHA - exkurze na rekonstrukci budovy + seminář + "zahradní slavnost" Státní opera Praha Praha 1, Vinohrady - OP Praha
20.06.2019
17.00 h - 18.30 h
DEVELOPER - ďábel nebo spasitel v procesu výstavby? Přednáškový sál ČKAIT, 1. patro Praha Praha OP Praha
09.09.2019
14.00 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ OCHRANY POZEMNÍCH STAVEB PŘED NEŽÁDOUCÍM PŮSOBENÍ VODY PODLE SMĚRNICE ČHIS 01 - 2. ČÁST Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.09.2019 - 11.09.2019
08.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
18.09.2019
08.30 h - 17.00 h
STAVEBNÍ VELETRH FOR ARCH 2019 - - - OP Hradec Králové
24.09.2019
14.00 h - 16.00 h
REKONSTRUKCE KOSTELA SV. MIKULÁŠE HRADEC KRÁLOVÉ ODBORNÁ EXKURZE - - - OP Hradec Králové
24.09.2019
18.00 h - 19.30 h
105. Betonářské odpoledne "PADESÁT LET VÝSTAVBY V KANADSKÉM TORONTU" Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Česká betonářská společnost
07.10.2019
14.30 h - 17.00 h
ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE V HRADCI KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
10.10.2019
08.00 h - 14.00 h
VODNÍ DÍLO LES KRÁLOVSTVÍ ODBORNÁ EXKURZE - - - OP Hradec Králové
23.10.2019
09.00 h
MALÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, seminář Krajský úřad Jihočeského kraje České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
04.11.2019
14.30 h - 17.00 h
ŠKODY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.11.2019 - 08.11.2019
PROPAMÁTKY 2019 - konference Obnova a využívání škol Městská knihovna v Písku Písek - Ostatní
02.12.2019
14.30 h - 17.00 h
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.01.2020
14.30 h - 17.00 h
PRVNÍ REPUBLIKA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.01.2020
18.30 h - 21.00 h
17. Tříkrálový koncert ČSSI o.p. Praha a ČKAIT Praha Akademie věd ČR Praha 1 - OP Praha
22.01.2020
16.30 h
Schůze OP ČSSI České Budějovice Areál U Jelena České Budějovice - OP České Budějovice
03.02.2020
14.30 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2019/2020 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
09.03.2020
14.30 h - 17.00 h
NOVINKY V POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.03.2020 - 11.03.2020
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.04.2020
10.00 h - 13.00 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA JEHO POSTAVENÍ A ÚLOHA Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.04.2020
14.30 h - 17.00 h
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ OCHRANY STAVEB PROTI RADONU Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
29.04.2020
12.00 h - 17.00 h
NEMOCNICE NÁCHOD - odborná exkurze AKCE ZRUŠENA!!!! - - - OP Hradec Králové
04.05.2020
14.30 h - 17.00 h
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.06.2020
14.30 h - 17.00 h
NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 Sb. VČETNĚ NÁVAZNÉ LEGISLATIVY - SOUČASNÝ STAV - Přednáška zrušena!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
25.06.2020
14.00 h - 17.00 h
Jak začít s BIM Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.09.2020
14.30 h - 17.00 h
Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
08.09.2020 - 09.09.2020
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.10.2020
14.30 h - 17.00 h
Novinky v posuzování požární bezpečnosti staveb ZRUŠENO!!!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.10.2020
09.00 h - 12.00 h
Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.10.2020
12.00 h - 16.00 h
NEMOCNICE NÁCHOD - odborná exkurze - - - OP Hradec Králové
02.11.2020
14.30 h - 17.00 h
Životní prostředí a nakládání s odpady !!!PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
05.11.2020
13.00 h - 17.00 h
Projektování dřevostaveb od A do Z PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA !!! SPŠ Stavební, aula České Budějovice - OP České Budějovice
04.01.2021
14.30 h - 17.00 h
Jaký byl každodenní život za první republiky !!!POZOR ZMĚNA!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
01.02.2021
14.30 h - 17.00 h
Daňové přiznání a změny v daňových zákonech 2020/2021 !!!ZRUŠENO!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.02.2021
09.15 h - 16.00 h
KONFERENCE IZOLACE 2021 webinář - - Česká hydroizolační společnost
02.03.2021 - 03.03.2021
09.00 h - 12.00 h
Školení k přípravě k autorizačním zkouškám Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
12.04.2021
14.30 h - 17.00 h
Novela zákona č. 406/2000 Sb. včetně návazné legislativy - současný stav !!! PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA !!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
20.04.2021
10.00 h - 12.00 h
NOVELA VODNÍHO ZÁKONA - webinář on-line - - Česká společnost vodohospodářská
03.05.2021
14.30 h - 17.00 h
Novinky v posuzování požární bezpečnosti staveb !!!Přednáška zrušena!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.06.2021 - 08.06.2021
Konference "VODA 2o2o - Stavba a voda" Hotel "Olšanka" - Kongresové centrum Praha 3 hl. město Praha Český svaz stavebních inženýrů
15.06.2021
14.00 h - 16.30 h
WEBINÁŘ / KONFERENCE VODA 2020 - sekce C: "Urbanismus, architektura a voda" on-line - - Český svaz stavebních inženýrů
15.06.2021
14.00 h - 16.30 h
WEBINÁŘ / KONFERENCE VODA 2020 - sekce C "Urbanismus, architektura a voda" on-line - - Český svaz stavebních inženýrů
21.06.2021
14.00 h - 17.00 h
Výroční členská schůze Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
24.06.2021
12.30 h - 15.30 h
Odborná exkurze na novostavbu psychiatrie nemocnice Pardubice - - - OP Hradec Králové
06.09.2021
09.00 h - 12.00 h
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - WEBINÁŘ - - - OP Hradec Králové
07.09.2021 - 09.09.2021
07.00 h - 17.30 h
Odborná exkurze VINAŘSKÉ STAVBY MORAVY - - - OP Hradec Králové
07.09.2021 - 08.09.2021
09.00 h - 12.00 h
Školení k přípravě k autorizačním zkouškám Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
16.09.2021
12.30 h - 16.30 h
Odborná exkurze na D11 na úseku 1106 Hradec Králové – Smiřice a na 1107 Smiřice – Jaroměř - - - OP Hradec Králové
04.10.2021
14.30 h - 17.00 h
Zásady navrhování otvorových výplní Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
19.10.2021
14.00 h - 18.00 h
WEBINÁŘ / KONFERNCE VODA 2020 - sekce "A": Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou on-line - - Český svaz stavebních inženýrů
21.10.2021
16.30 h - 18.30 h
100 let Kloknerova ústavu - webinář on-line - - OP Praha
01.11.2021
14.30 h - 17.00 h
Životní prostředí a nakládání s odpady Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
04.11.2021
09.00 h - 14.00 h
VODOVODY A KANALIZACE - seminář Zastupitelstvo Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice - Česká společnost vodohospodářská
05.11.2021
08.30 h - 17.00 h
25. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ KARLOVARSKO 2020 Kulturní centrum SVOBODA, Cheb Cheb - Česká společnost městského inženýrství
16.11.2021
14.00 h - 18.00 h
WEBINÁŘ / KONFERNCE VODA 2020 - sekce "D" - Městské inženýrství on-line - - Český svaz stavebních inženýrů
16.11.2021 - 14.12.2021
14.00 h - 16.00 h
Výstava "VODA 2020 - Stavba a voda" SPŠ stavební a obchodní akademie Kadaň Kadaň - OP Karlovy Vary
30.11.2021
12.45 h - 15.00 h
ODBORNÁ EXKURZE – NOVOSTAVBA BUDOVY ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
30.11.2021
14.00 h - 18.00 h
WEBINÁŘ / KONFERNCE VODA 2020 - sekce "B" - Hospodaření s vodou v sídlech on-line - - Český svaz stavebních inženýrů
03.12.2021
08.45 h - 12.00 h
ODBORNÁ EXKURZE – NOVOSTAVBA BUDOVY ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
03.12.2021
10.45 h - 13.00 h
ODBORNÁ EXKURZE – NOVOSTAVBA BUDOVY ČSOB HRADEC KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
07.02.2022
14.30 h - 17.00 h
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ AO A ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH 2021/2022 !!!ZRUŠEWNO!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.02.2022
16.30 h - 18.30 h
ˇHydrické rekultivace - PO NĚKOM POTOPA, PO NÁS UKLIZENO, webinář on-line - - OP Ústí nad Labem
21.02.2022
14.00 h - 17.00 h
Pozvánka na výroční členskou schůzi Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
25.02.2022
10.00 h - 12.00 h
Odborná exkurze FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ - - - OP Hradec Králové
01.03.2022 - 02.03.2022
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.03.2022
14.30 h - 17.00 h
STRUČNÉ DĚJINY KOSMONAUTIKY !!!ZRUŠENO!!! Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
17.03.2022
16.30 h - 18.30 h
ŽELEZNICE A BUDOUCNOST VYSOKORYCHLOSTNÍCH SPOJENÍ - webinář on-line - - OP Ústí nad Labem
17.03.2022
17.00 h - 19.00 h
Výroční členská schůze OP ČSSI Praha ČVUT v Praze, Fakulta architektury Praha 6 - Dejvice - OP Praha
04.04.2022
14.30 h - 17.00 h
LEGISLATIVA VÁZANÁ NA NOVELU ZÁKONA 406/2000 Sb. SOUČASNÝ STAV Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
21.04.2022
09.00 h - 12.00 h
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ, LODŽIÍ A TERAS FINSKÝM SYSTÉMEM LUMON Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
02.05.2022
14.30 h - 17.00 h
SPOLEČNOST HL - SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ ODTOKŮ PRO PLOCHÉ STŘECHY, TĚSNICÍ MANŽETY Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.05.2022
10.00 h - 13.00 h
Odborná exkurze Hradcem s panem Gočárem - - - OP Hradec Králové
06.06.2022
14.30 h - 17.00 h
ŠKODY VZNIKLÉ Z VAD V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NEBO NA STAVBÁCH A POUČENÍ Z NICH ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
16.06.2022
14.00 h - 17.00 h
ODBORNÁ EXKURZE REKONSTRUOVANÝ OBJEKT PRO POTŘEBY MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V GAYEROVÝCH KASÁRNÁCH V - - - OP Hradec Králové
21.06.2022
09.00 h - 17.00 h
KONFERENCE VODA 2020 - STAVBA A VODA Fakulta stavební ČVUT v Praze Praha 6 Středočeský Český svaz stavebních inženýrů
28.06.2022
16.00 h - 18.00 h
Beseda Fotbalový stadion v Hradci Králové Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
06.09.2022 - 07.09.2022
09.00 h - 12.00 h
ŠKOLENÍ K PŘÍPRAVĚ K LEGISLATIVNÍ ČÁSTI AUTORIZAČNÍCH ZKOUŠEK Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
14.09.2022 - 17.09.2022
VELETRH GALABAU 2022 (NORIMBERK) Norimberk - - Ostatní
14.09.2022
14.00 h - 16.00 h
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA AREÁLU GOČÁROVA SBORU KNĚZE AMBROŽE - - - OP Hradec Králové
03.10.2022
14.30 h - 17.00 h
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.10.2022
08.30 h - 16.30 h
KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ 2022 - "Město a průmysl" Hotel "Thermal" , Kongresový sál Karlovy Vary - Česká společnost městského inženýrství
07.11.2022
14.30 h - 17.00 h
VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI, Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
10.11.2022
16.30 h - 19.00 h
Přečerpávací vodní elektrárna na lokalitě zatápěného lomu ČSA - webinář on-line - - OP Ústí nad Labem
24.11.2022
15.00 h - 18.00 h
Virtuální technické čtvrtky ČSSI - Experimentalní vývoj 3D tisku v rámci projektu 3D STAR on-line - - Česká betonářská společnost
05.12.2022
14.30 h - 17.00 h
STAVBY (NEJENOM) V HRADCI KRÁLOVÉ OČIMA PAMÁTKÁŘE Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové
07.01.2023 - 06.02.2023
08.00 h - 16.00 h
PRESTA Jižní Čechy 2020-2022, soutěžní přehlídka České Budějovice České Budějovice - OP České Budějovice
19.01.2023
16.00 h - 18.00 h
"Tradiční roubená architektura Krkonoš a Podkrkonoší ", seminář / webinář on-line - - OP Hradec Králové
26.01.2023 - 27.01.2023
09.00 h - 17.30 h
18. konference "Technologie a provádění" 2023 Grandior hotel PRAGUE, Praha + Kloknerův ústav Praha 1 - Florenc - Česká betonářská společnost
11.11.2024 - 11.11.2021
09.00 h - 12.00 h
Zasklívání balkónů, lodžií a teras finským systémem Lumon Přeloženo na 3/22 Hradecké stavební centrum Hradec Králové - OP Hradec Králové

Strana 1 z 12