Aktuality Praha

Nové poznatky o asfaltových konstrukcích

   

Oblastní pobočka ČSSI Praha uspořádala přednášku o některých nových poznatcích z oblasti asfaltoých konstrukcí. 

Lektorem byl ing. Jiří Fiedler, který až do konce roku 2011 působil u společnosti EUROVIA. 

 

Návštěva Národního technického muzea

   

Oblastní pobočka ČSSI – Praha  uspořádala pro své členy a členy  pražské o.k. ČKAIT dne 8. února 2012 prohlídku  NTM.  Z celkem téměř 100 přihlášených bylo vybráno 42 účastníků a i tyto bylo nutné  rozdělit na 2 skupiny, které se při prohlídce vystřídali.

O průběhu exkurze

 Před vlastní prohlídkou se všichni shromáždili v přednáškovém sále.  Nejprve   byli  informováni o Smlouvě o spolupráci, uzavřené mezi NTM, ČSSI a ČKAIT, jejímž  předmětem  je  “… vytváření podmínek pro spolupráci členů a pracovníků smluvních organizací v oblasti sbírkové činnosti a péče o stavební památky, jejich evidenci, dokumentování, obnovu, oživování a to se zvláštním zřetelem na technické památky“! Pak následovala přednáška pana Ing. Karla Zeithammera, CSc., o vývoji výroby lokomotiv v Rakousku a Československu, doplněná fotodokumentací. Zpestřením na závěr bylo promítnutí grotesky o historické drezině z dob koněspřežné dráhy , na jejíž rekonstrukci se  přednášející   sám podílel.

Po tomto úvodu si první skupina prohlédla  exponáty v Dopravní hale; zasvěceným průvodcem byl  právě Ing. Zeithammer .

Druhá skupina  se věnovala exponátům v hale Muzea architektury, stavitelství a designu .  Odborně vysoce fundovaným průvodcem  zde byl ředitel sekce pan PhDr. Matin Ebel. Výstava zahrnuje  tzv.„období  od  Národního divadla“ ; bylo možné si prohlédnout  modely i plány staveb, z nichž některé ani nebyly realizovány. Zajímavé byly modely detailů významných částí staveb a konstrukcí, získaných po  živelných pohromách nebo přestavbách.

Exkurze měla mezi účastníky velice příznivou odezvu . Všichni ocenily jak hodnotu i uspořádání  exponátů, tak  ochotu a odbornost obou průvodců.

Výbor oblastní pobočky ČSSI – Praha  i touto formou děkuje vedení NTM za postoj k uspořádání exkurze  i za celkový příjemný zážitek.

Ing. Jiří Hájek

(PS: O.p. ČSSI – Praha, v zájmu uspokojení těch zájemců, na které se nedostalo v 1. kole, zopakuje exkurzi v dubnu t.r.)

 

Přednáška „ O opravě Karlova mostu“ dne 19. ledna 2012

   

ĆSSI – o.p. Praha se podařilo do programu 1. pololetí mimořádně zařadit přednášku pana Ing. Vladimíra Křížka, CSc.   o postupu opravy Karlova mostu. Přednáška totiž zasahuje do období, kdy – po úspěšném  dokončení a zkolaudování  2. etapa opravy ( říjen 2010)- právě  v současné době probíhá příprava podkladů na vyhlášení soutěže o dodávku 3. etapy.

Při přednášce byly charakterizovány jednotlivé  výstavbové etapy:  I . etapa, zahájená v roce 2004, měla jako prioritní funkci  ochranu stability Karlova mostu.  Během ní byl provoz na mostě v plném rozsahu zachován. 

V průběhu II. etapy , v období 2007-2010, byla opravena vrchní stavba; jejím hlavním posláním bylo zabránit destrukci vlastní konstrukce mostovky průsakem srážkových vod.    

Obě stavby byly již úspěšně zkolaudovány a bez výhrad předány do veřejného užívání.

Dokončení opravy je předmětem 3. etapy, která zřejmě bude časově, technicky i finančně nejnáročnější etapou komplexní opravy  mostu. Z přenášky i navazující diskuze vyplynulo, měřítkem úspěšnosti  celé akce by mělo být zabezpečení funkční životnosti mostu jako celku pro další staletí.

 Postup opravy byl dokumentován na cca 70 snímcích a poutavě komentován přednášejícím, který se aktivně zúčastnil celého procesu oponování  základní koncepce  a zpracování výsledného návrhu. Část z této presentace je v příloze.

Přednáška, časově limitována necelými 2 hodinami, měla u účastníků neobyčejně příznivou odezvu a je jen škoda, že příležitosti nevyužilo více účastníků.

 

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE (VČS) OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI PRAHA ZE DNE 23. ÚNORA 2012

   
 

Pokládka tepelně- izolačních desek v systémech ETICS a nová norma ČSN 7362902

Aktualizováno Čtvrtek, 16 Únor 2012 09:17

   

Zpráva o semináři „ Pokládka tepelně- izolačních desek v systémech ETICS a nová norma ČSN 7362902 : Vnější izolační kompozitní systémy ETICS – Navrhování a použití mechanického upevnění po spojení s podkladem “

 

 

 

O nezávislých zdrojích energie

O nezávislých zdrojích energie    

Podle plánu činnosti ČSSI – o. p. Praha a ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT se dne 20.10.2011 uskutečnila přednáška na téma „ Nezávislé zdroje energie“. Aby se toto téma přiblížilo i posluchačům ČVUT – FS a FA, byla pro daný účel získána posluchárna v nové budově Fakulty architektury ; účel se tím ale naplnit nepodařilo. Nicméně 21 účastníků ( z toho 20 členů ČKAIT) se zájmen vyslechlo neobyčejně poutavou přednášku významného odborníka pana Ing.Karla Mrázka.

Na přednášku navázala bohatá diskuze s nosným tématem „ využití stávajících podzemních prostor pro tepelná čerpadla“, která musela být předčasně ukončena v rámci časového limitu.

Přednášející dal k dispozici presentaci své přednášky, která je přílohou této zprávy.

Jiří Hájek

 

Zahradní slavnost s prohlídkou nové budovy Fakulty architektury

Zahradní slavnost s prohlídkou nové budovy Fakulty architektury    

Jako každý rok, tak i letos bylo první pololetí činnosti ČSSI – o.p. Praha zakončeno dne 16.června 2011 „zahradní slavností“, spojenou s prohlídkou významné stavby. V letošním roce to byla nová budova Fakulty architektury ( stavba oceněná cenou primátora hl.m. Prahy). Průvodcem byl prorektor prof. Ing. Miroslav Pavlík, pod jehož dohledem bylo celé dílo zhotoveno.

 

Exkurze do keramičky AGROB Buchtal v Bavorsku dne 28.9.2012

Exkurze do keramičky AGROB Buchtal v Bavorsku dne 28.9.2012    

ČSSI –o.p. Praha ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT a za podpory obchodního zástupce firmy CERAMOBJEKT uspořádala pro své členy exkurzi do závodu AGROB – Buchtal. Závod se zabývá mimo jiné výrobou keramických desek, sloužících jako fasáda budov. V rámci časově omezené prohlídky závodu měli účastníci možnost seznámit se podrobně s celým postupem výroby keramických desek tlouštky 8 mm, počínaje velice náročnou přípravou směsi, formováním, sušením a vypalováním v peci dlouhé cca 120 m při teplotě přes 1200 ° C.

Účastníci také ocenili, že byli přivítání obchodním ředitelem pod českou vlajkou, když exkurze se uskutečnila právě v den státní svátku ČR ( 28.září).

Zpáteční cestu vybrali organizátoři ( Pavel Štěpán a Ivan Hačkajlo) přes Chodsko. Díky ochotě místního správce polesí je autobus dopravil až na vrchol Čerchova a na závěr exkurze si prohlédli večerní Domažlice.

 

Tříkrálový koncert 2012

Tříkrálový koncert 2012    

Pražská pobočka ČSSI ve spolupráci s ČKAIT oblastní kancelář Praha pořádali již po deváté tradiční Tříkrálový koncert. Koncert se konal v representační zasedací síni Akademie věd České republiky v budově na Národní třídě 3.

 

Žáci SPŠS J. Gočára a SPŠ Dušní na staveništi tunelu Blanka

   

ČSSI _ oblastní pobočka Praha uspořádala - v rámci dohod o spolupráci- exkurzi na staveniště tunelu Blanka v Praze na Letné pro žáky SPŠS J.Gočára a SPŠ Dušní. O souhrnnou informaci o stavbě a prohlídku hloubené a ražené části tunelu se postarala společnost METROSTAV, a.s., jmenovitě Ing. František Polák. Akce se zúčastnilo 30 žáků, prohlídka staveniště měla mezi žáky velice příznivou odezvu a jistě přispěla i k podpoře dobrého jména českého stavitelství.

 

Strana 7 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky