Aktuality Praha

Diskuzní podvečer na téma

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2015 14:57

Problematika veřejného prostoru v Praze

Ve čtvrtek dne 23. dubna 2015 uspořádaly pražské oblasti ČSSI a ČKAIT seminář na téma: „Problematika veřejného prostoru v Praze". Pro přednášku se podařilo získat paní Ing. arch. Pavlu Melkovou, vedoucí kanceláře veřejného prostoru a ředitelku sekce detailu města v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy ( IPR ). Účastníci byli podrobně informováni o vzniku, činnosti a poslání Institutu, jak níže ve stručnosti uvádíme:

• Institut vznikl v roce 2016 transformací z tehdejšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Východiskem byly koordinace městských investic, kvalita veřejného prostorou, tvůrčí přístup k plánování rozvoje města, zapojení veřejnosti při tvorbě strategických záměrů a provázání tvorby klíčových dokumentů (strategického plánu, územního plánu, veřejného prostranství, jakož i dopravní technické a krajinné infrastruktury).

• je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

• Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

 

Exkurze pro studenty

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2015 14:51

Obalovna HERINK

herink_1

Ve čtvrtek dne 26. března 2015 uspořádala pražská oblastní pobočka ČSSI spolu s oblastí ČKAIT exkurzi pro studenty SPŠS Josefa Gočára a členy studentského klubu ŠTUK- FSv /ČVUT. Cílem byla obalovna HERINK ve vlastnictví mateřské společnosti (Eurovia CS, a.s. a Skanska, a.s.). Obalovna je vybavena pro výrobu hutněných směsí sestavou BENNINGHOVEN TBA 240 (štítkový výkon 240 t/hod.) a pro výrobu směsí litého asfaltu WIBAU WKC 40 se štítkovým výkonem 40 t/hod.

 

Pokračování semináře ČHIS

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2015 14:50

„O poznatcích z aplikace Směrnice ČHIS č. o1 a o Směrnici ČHIS 03:

Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou"

Třetí díl ze souboru přednášek a seminářů na souhrnné téma "Ochrana stavebních objektů před vodou a vlhkostí", pořádaných o. p. ČSSI – Praha spolu s oblastí Praha ČKAIT, pokračovala ve čtvrtek dne 19. března 2015. Na programu byla jednak informace o poznatcích z aplikace Směrnice ČHIS č. 01, se kterou byli účastníci seznámeni v přechozích cyklech, a nové téma, zaměřené na problematiku střech se skládanou kratinou.

 

Zpráva o semináři

Aktualizováno Čtvrtek, 19 Březen 2015 14:16

"Vady zjevné a skryté z pohledu soudního znalce"

Na všeobecnou žádost z řad členské základny uspořádala pražská o.p. v únoru 2015 seminář na téma v úvodu uvedené. Jako lektora se podařilo získat soudního znalce v oboru pana doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc. Seminář byl zařazen do programu celoživotního vzdělávání IC ČKAIT.

Účastníci byly podrobně seznámeni s členěním závad na objektech pozemního stavitelství, zejména obytných budov, a s příčinami vad. Jednotlivé případy byly dokumentovány na fotografiích nebo doplněny grafickými schématy. Byly uvedeny i příklady vad způsobených porušením pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Osnova přednášky je v příloze.

Na závěr se patří poděkovat lektorovi za zajímavou přednášku, které poslouží zejména dodavatelům předmětných staveb k předcházení nedostatků a tedy ke zvýšení kvality stavebního díla.

Osnovu přednášky doc. Ing. Kupilíka, přednesenou dne 12.02.2015 najdete ZDE.

 

Ing. Jiří Hájek

 

Setkání s prof. Ing. arch. Ladislavem Lábusem

Aktualizováno Pondělí, 23 Únor 2015 10:57

Postavení, význam a vztah mezi profesně samosprávnou

organizací a spolkovou organizací

Ve čtvrtek dne 15. ledna 2015 se v přednáškovém sále ČKAIT v Praze sešla skupina zájemců o neformální diskuzi s děkanem FA ČVUT panem profesorem Ing. arch Ladislavem Lábuse. Podnětem k tomuto setkání byl rozhovor šéfredaktora „Earch" pana Jaroslava Sládečka s panem děkanem, který najdete ZDE (klikněte!).

Na článek upozornil člen výboru pražské o.p. ČSSI Ivan Hačkajlo, obsah všechny členy výboru zaujal a rozhodnutí o zorganizování semináře na sebe nenechalo dlouho čekat.

Při neformálním setkání u improvizovaného „kulatého stolu" (viz foto) se vedle prof. Lábuse sešli předseda ČKA doc. Ing. Ivan Plicka, zástupce ČKAIT ing. Michael Trnka, CSc, prezident ČSSI Ing. Pavel Štěpán, za ČSSI dále prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc, Ing. Ivan Hačkajlo, ing. Jan Jelínek, ing. Jiří Hájek, další účastníci pak obsadili místa v posluchárně. Moderování se ujal Ing Štěpán.

setkani_Labus_2

setkani_Labus_1

Nosným tématem diskuze bylo postavení, význam a vztah mezi profesně samosprávnou organizací a spolkovou organizací.

 

O pražských stavebních předpisech

Aktualizováno Pondělí, 11 Květen 2015 14:50

V říjnu minulého roku, při přípravě plánu na 1. pololetí 2015, zařadil výbor o. p. Praha na leden přednášku na téma Pražské stavební předpisy (PSP), které právě v té době vešly v platnost. Od té doby došlo k dramatickým změnám, jejichž výsledkem je mimo jiné (ke dni 16. 1. 2015) rozhodnutí o pozastavení účinnosti PSP, zaslané Ministerstvem pro místní rozvoj hlavnímu městu Praze.

Výbor o.p. ČSSI Praha se proto s lektory dohodl o změně přednášky na seminář s tím, že část přednášky bude věnována diskuzi k současné problematice.

Seminář dne 22.01.2015 jako lektoři vedli Ing. arch David Tichý, Ing. arch. Tittl a Ing. arch. Pintová – Králová z Institutu plánování a rozvoje Prahy. V úvodní části informovali o celém procesu vytváření předpisu a problémech při jeho projednávání se všemi dotčenými úřady a orgány. Dále informovali o principech, na kterých je předpis založen: město krátkých vzdáleností, stavba jako součást města, systém členění města, kvalita veřejných prostranství, optimalizace požadavků s ohledem na současné stavební typologie. O celých předpisech je možné se informovat v publikaci „Pražské stavební předpisy v roce 2014 s aktualizovaným zdůvodněním". Je také k dispozici adresa www.iprpraha.cz/psp .

 

Pokračování dobré tradice

Aktualizováno Pondělí, 02 Únor 2015 11:39

Tříkrálový koncert 2015, opět s osobností stavebnictví

PCQ_foto

Tradiční tříkrálový koncert, pořádaný společně pražskými ČSSI a ČKAIT, se letos setkal s mimořádným zájmem o účast. Reprezentační sál Akademie věd ČR byl do posledního místa naplněn zájemci jak o setkání s osobností stavebnictví 2014, tak o vystoupení kvarteta „Prague Cello Qurtet". Rozhovor s osobností stavebnictví, prezidentem skupiny METROSTAV panem Ing. Jiřím Bělohlavem, vedl s přehledem prof. Ing. Miloslav Pavlík a bylo co poslouchat; dostalo se i na poznatky a zkušenosti z působení firmy na Islandu.

Prague Cello Quartet, hudební těleso na světové úrovni, představilo svůj repertoár napříč žánry a sklidilo na závěr velké ovace.

Koncert byl první akcí, kterou si Český svaz staveních inženýrů v roce 2015 připomíná 25. výročí obnovení činnosti Svazu a 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů zemí Království českého. Akce se povedla a můžeme si jen přát, aby se podobně dařilo i akcím dalším. Poděkování opět patří i vedení AV ČR - krásné prostředí reprezentačního sálu umocnilo příjemné zážitky.

 

10. jubilejní ročník

Aktualizováno Úterý, 09 Prosinec 2014 15:37

Setkání pražské stavařské obce investorů,

architektů, projektantů a dodavatelů

divadlo_2014_1

divadlo_2014_2

2. prosince 2014 se uskutečnilo již 10. Setkání pražské stavařské obce investorů, architektů, projektantů a dodavatelů, organizované pražskou oblastní pobočkou ČSSI. Tradičně bylo spojeno s divadelním představením, pro které bylo vybráno Divadlo Na Jezerce, které shodou okolností také v ten den oslavilo desáté výročí své činnosti. Zvoleno bylo představení s téměř symbolickým názvem "Musíme si pomáhat". Jak bylo při zahájení řečeno, uspořádání takové akce bez účinné podpory ze strany sponzorů by bylo těžko představitelné.

V letošním roce to byly společnosti ARCADIS CZ, a.s.; Atelier P.H.A. spol. s.r.o.; CASUA, spol. s r.o.; DELTAPLAN spol. s.r.o.; EUROVIA CS a.s.; Hochtief CZ a.s.; Metrostav a.s.; Metrostrav development, a.s.; PP 53; Průmstav a.s.; SKANSKA a.s.; SMP CZ, a.s.; STOPRO s.r.o.; STRABAG a.s.;  Sudop Group a.s. a SUDOP Praha, a.s.. Výbor pražské oblastní pobočky i tímto všem jmenovaným děkuje a věří, že spolupráce bude pokračovat i roce 2015, kdy se připomíná 25. výročí obnovení činnosti Českého svazu stavebních inženýrů a 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů zemí království českého (SIA).

Čestnými hosty letošního setkání byli pan Ing. Tomáš Langer, ředitel SPŠS Josefa Gočára a pan Ing. Pavel Křeček, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Mezi diváky byl i Ing. Pavel Štěpán, krátce předtím znovu zvolený na celostátním sjezdu ČSSI za prezidenta Svazu.

Pro všechny účastníky, bylo jich přes 220, bylo po skončení představení připraveno malé pohoštění, které přispělo k neformálním schůzkám i k celkové dobré pohodě.

Ing. Jiří Hájek

 

O celostátním Sjezdu ČSSI 2014

Aktualizováno Čtvrtek, 04 Prosinec 2014 11:08

 Sjezd_CSSI_2014_90

Sobota dne 8. listopadu 2014 byla dnem dalšího volebního celostátního Sjezdu ČSSI.

Stejně jako v roce 2011 se delegáti a čestní hosté sešli v jednacím sále Národního technického muzea v Praze, aby se v době od 10 do 15 hodin vypořádali s náročným programem. Vedle formálních záležitostí, které k volebnímu Sjezdu patří, byly také schváleny nové Stanovy ČSSI a za účasti autorů pokřtěna nová publikace „ Inženýrské stavby zemí V-4".

Jména kandidátů pro volby byla oznámena již před Sjezdem, předseda volební komise ale přesto před zahájením voleb stručnou charakteristiku jednotlivých kandidátů přednesl. Prezidentem Svazu byl Ing. Pavel Štěpán. Z 11 kandidátů (z nichž se jeden kandidatury předem vzdal) na 3 viceprezidenty, byli zvoleni doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Adam Vokurka, Ph.D. a Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Členem Exekutivy ČSSI i nadále zůstává pastprezident Ing. Svatopluk Zídek.

V diskusi vystoupila prof. Ing. A. Kohoutková, CSc., děkanka stavební fakulty ČVUT na téma: 140-leté výročí udělování stavovského titulu (Ing.) a rok 2015 - Rok techniků. Obsáhlý diskusní příspěvek zástupce ČSMI zahrnul i stanovisko k „Pražským stavebním předpisům", a k tomu pak připojil komentář Ing. Michael Trnka, CSc.

V rámci Sjezdu byla předána vyznamenání „čestný člen ", „čestný odznak" a čestné medaile „Za zásluhy o spolupráci s ČSSI ". Mezi vyznamenanými osobami bylo 7 členů pražské o.p. a na její návrh pak také představitelé tří stavebních společnosti, které dlouhodobě významně podporují činnost pražské oblastní pobočky: Ing. Zdeněk Synáček ( EUROVIA, a. s.), Ing. Vladimír Brejcha (SMPC, a.s.) a Ing. Jaroslav Katzer ( STRABAG, a.s.). Všechny tyto společnosti podpořily i organizaci Sjezdu.

Po skončení oficiální části Sjezdu měli účastníci Sjezdu možnost prohlédnout si i všechny exponáty Národního technického muzea, jmenovitě pak nově otevřené prostory expozice Hornictví a hutnictví. Ke shlédnutí byla doporučena i výstava, navazující na publikaci „Nuselský most"; publikace byla vydána k 40 výročí dokončení Nuselského mostu. (Pro pořádek jen doplňujeme, že most postavila firma Stavby silnic a železnic, n.p., v období 1967-1973).

Usnesení Sjezdu bude k dispozici na web stránkách ČSSI.

GALERIE FOTOGRAFIÍ ZE SJEZDU ČSSI 2014

autor článku: Ing. Jiří Hájek

foto: Petra Bednářová

 

Exkurze na Mostecko

Aktualizováno Čtvrtek, 13 Listopad 2014 14:51

"UHELNÉ SAFARI"

Zaklada_na_skldce

 

Pražská ČSSI ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT využila nabídky uhelné společnosti Vršany pod názvem „Uhelné safari" a připravila pro své členy, několik jejich rodinných příslušníků, a také pro ústeckou o.p. ČSSI i další program.

První část exkurze, doprovázené průvodkyní pí. Růženou Martínkovou ze Severní energetické a.s.  zahrnula prohlídku velkolomu Vršany s podrobným popisem řešení skrývky, těžby, ukládání nadložních zemin a následné rekultivace. Praktické výsledku rekultivačních prací bylo možno si na místě prohlédnout v novém sportovním areálu Benedikt, rozsáhlém areálu hipodromu se souvisejícím golfovým hřištěm (9 jamek) a online – dráhou, vodní plochou Matylda vedle mosteckého autodromu.

Tato část exkurze byla uzavřena pohledem na téměř dokončené zatopení povrchového lomu Ležáky. Rozsáhlá vodní plocha leží přímo na okraji města, bude využita pro sportovní a rekreační účely a je také významným činitelem při uzemním plánu rozvoje města.

 

Strana 2 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky